Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3178

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) d.d. 13 maart 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen

Autonome overheidsbedrijven - Ontbreken van taalkaders - Maatregelen - Stand van zaken

overheidsbedrijf
Proximus
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
postdienst
Vaste Commissie voor Taaltoezicht
taalgebruik

Chronologie

13/3/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5770

Vraag nr. 4-3178 d.d. 13 maart 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit het rapport van de Vaste Commissie voor taaltoezicht voor het jaar 2007 blijkt dat meerdere autonome overheidsbedrijven nog steeds geen taalkaders hebben en, alle dringende oproepen ten spijt, ook nog steeds geen dossiers hebben ingediend voor het opstellen van die taalkaders. Het rapport vermeldt onder meer Belgacom, de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) en De Post.

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om taalkaders voor deze autonome overheidsbedrijven te laten opstellen ? Welke bedrijven hebben intussen reeds een dossier ingediend ?