Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1352

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) d.d. 1 augustus 2008

aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden

Rijksdienst voor Pensioenen - Aanvragen - Waalse faciliteitengemeenten

Rijksdienst voor Pensioenen
gemeenten met bijzonder taalstatuut of met faciliteiten
pensioenregeling
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

1/8/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/9/2008 )
12/9/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-1352 d.d. 1 augustus 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 27†juni stelde ik de minister de schriftelijke vraag nr.†4-1196 omtrent de taalverhoudingen bij de pensioenaanvragen ingediend bij de Rijksdienst voor Pensioenen in de Waalse faciliteitengemeenten.

In haar antwoord stelt de minister: ďDe Rijksdienst voor pensioenen bezit geen specifieke statistieken van de aanvragen ingediend in het Nederlands en in het Frans wanneer het faciliteiteitengemeenten betreft.

Nochtans stel ik vast dat de bevoegde minister, zoals blijkt uit een antwoord op exact dezelfde vraag van de†heer†Maingain, maar dan wel handelend over (onder andere) de Vlaamse faciliteitengemeenten, wel degelijk over het gevraagde cijfermateriaal blijkt te beschikken (Kamer van volksvertegenwoordigers, Bulletin van Vragen en Antwoorden, nr.†51-098 van 31.10.2005, p. 17.826-17.829).

Ik ben derhalve zo vrij mijn vraag te herstellen: Hoeveel individuele pensioenaanvragen, respectievelijk in het Frans en in het Nederlands opgesteld, heeft de Rijksdient voor Pensionen uit de Waalse faciliteitengemeenten ontvangen voor de jaren 2004 tot en met 2007? Graag een uitsplitsing per faciliteitengemeente en per jaar.

Antwoord ontvangen op 12 september 2008 :

Ik bevestig dat de Rijksdienst voor pensioenen geen specifieke statistieken bezit van de aanvragen ingediend in het Nederlands en in het Frans wanneer het faciliteitengemeenten betreft. Het antwoord verstrekt aan de schriftelijke vraag nr. 51-107 van de heer Maingain (Kamer, Vragen en Antwoorden, nr. 51-098 van 31 oktober 2005, blz. 17826-17829) beschrijft nauwkeurig de opsplitsing per taalrol enerzijds van de dossiers waarvoor een eerste betaling gebeurde en anderzijds van alle gerechtigden op een pensioen betaald door de Rijksdienst voor pensioenen.

Voor de periode van 2004 tot en met 2007 vindt u hieronder dezelfde inlichtingen wat betreft de Waalse gemeenten die faciliteiten verlenen aan de Nederlandstalige inwoners :

1. Opsplitsing per taalrol van de dossiers waarvoor een eerste betaling gebeurde :Jaar

Dossiers NL

Dossiers FR

7700 Moeskroen

2004

5

224


2005

3

234


2006

3

195


2007

9

298

7780 Komen Waasten

2004

5

59


2005

6

49


2006

0

43


2007

7

64

7850 Edingen

2004

7

77


2005

6

66


2006

3

63


2007

8

88

7880 Vloesberg

2004

1

27


2005

2

17


2006

2

14


2007

3

172. Opsplitsing per taalrol van alle gerechtigden op een pensioen betaald door de Rijksdienst voor pensioenen :
Jaar

Dossiers NL

Dossiers FR

7700 Moeskroen

2004

136

6 470


2005

134

6 422


2006

166

6 355


2007

166

6 279

7780 Komen Waasten

2004

68

1 267


2005

60

1 291


2006

81

1 269


2007

81

1 264

7850 Edingen

2004

139

1 651


2005

147

1 673


2006

130

1 690


2007

120

1 718

7880 Vloesberg

2004

42

522


2005

37

533


2006

39

535


2007

39

531