Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7485

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) d.d. 7 april 2010

aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Asielzoekers - Lokale besturen - Toewijzingen - Aantallen

politiek asiel
OCMW
officiŽle statistiek
asielzoeker

Chronologie

7/4/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5548

Vraag nr. 4-7485 d.d. 7 april 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Reeds geruime tijd krijgen de lokale besturen verplicht asielzoekers toegewezen.

Kan de geachte minister mij vanaf het jaar 2000 tot op heden meedelen, en dit op jaarbasis :

- hoeveel asielzoekers elke gemeente (openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, OCMW) toegewezen heeft gekregen ;

- hoeveel hiervan er in die gemeente effectief een verblijf had ;

- en welke kosten hiervoor werden betaald aan elke gemeente ?