Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5548

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Pensioenen en Grote Steden

Asielzoekers - Lokale besturen - Toewijzingen - Aantallen

asielzoeker
politiek asiel
OCMW
officiŽle statistiek

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
23/3/2010 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2900
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-7485

Vraag nr. 4-5548 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Reeds geruime tijd krijgen de lokale besturen verplicht asielzoekers toegewezen.

Kan de geachte minister mij vanaf het jaar 2000 tot op heden meedelen, en dit op jaarbasis :

- hoeveel asielzoekers elke gemeente (openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, OCMW) toegewezen heeft gekregen ;

- hoeveel hiervan er in die gemeente effectief een verblijf had ;

- en welke kosten hiervoor werden betaald aan elke gemeente ?

Antwoord ontvangen op 23 maart 2010 :

In antwoord op uw vraag, deel ik u mee dat de inhoud ervan onder de uitsluitende bevoegdheid valt van mijn collega, de heer Philippe Courard, Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, die deze aangelegenheid onder zijn bevoegdheid heeft.