Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5770

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Autonome overheidsbedrijven - Ontbreken van taalkaders - Maatregelen - Stand van zaken

overheidsbedrijf
Proximus
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
postdienst
Vaste Commissie voor Taaltoezicht
taalgebruik

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3178

Vraag nr. 4-5770 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit het rapport van de Vaste Commissie voor taaltoezicht voor het jaar 2007 blijkt dat meerdere autonome overheidsbedrijven nog steeds geen taalkaders hebben en, alle dringende oproepen ten spijt, ook nog steeds geen dossiers hebben ingediend voor het opstellen van die taalkaders. Het rapport vermeldt onder meer Belgacom, de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) en De Post.

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om taalkaders voor deze autonome overheidsbedrijven te laten opstellen ? Welke bedrijven hebben intussen reeds een dossier ingediend ?