Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2479

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) d.d. 12 januari 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen

Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen - Taalkaders - Invulling

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
gelijke behandeling van man en vrouw
Vaste Commissie voor Taaltoezicht
taalgebruik
gendermainstreaming

Chronologie

12/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
2/10/2009 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1912

Vraag nr. 4-2479 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit het Jaarverslag van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht voor het jaar 2007 blijkt dat er in het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen op de eerste en de tweede trap een evenwichtsverstoring is in het nadeel van de Vlamingen.

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om deze evenwichtsverstoring weg te werken ?

Welk tijdschema werd daarbij vooropgesteld ?

Antwoord ontvangen op 2 oktober 2009 :

Bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen bestaat de eerste graad van de hiërarchie uit de directie en de adjunct-directie, waarbij elke persoon van een andere taalrol moet zijn. Bij de benoeming van de directeur was geen enkele Nederlandstalige kandidaat geslaagd voor de proef om benoemd te kunnen worden in de rol van adjunct-directie. Er diende dus een nieuwe selectieproef opgestart te worden. Ik heb daartoe instructies gegeven aan Selor, het selectie- en wervingsorgaan van de federale administratie. Indien kandidaten voor deze functie slagen voor de selectieproeven, zou er dus in het eerste semester van 2010 een benoeming moeten kunnen plaatsvinden die het taalevenwicht op het eerste niveau van de hiërarchie herstelt.

De tweede graad van de hiërarchie bestaat uit vier adviseursfuncties (twee Franstalige en twee Nederlandstalige). Eén Nederlandstalige adviseursfunctie was nog niet ingevuld in 2007. Sindsdien werd een procedure voor interne promotie opgestart en momenteel zijn de vier functies ingevuld. Het taalevenwicht is dus hersteld voor dit niveau.