S. 1-571 Dossierfiche K. 49-1135

Wetsontwerp tot bepaling van het aanbrengen van sommige vermeldingen op de identiteitskaart bedoeld in artikel 6, ß1, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, en tot regeling van het taalgebruik voor deze vermeldingen
Regering J.-L. Dehaene II  

Rijksregister van de natuurlijke personen
identiteitsbewijs
taalgebruik
belangenconflict (Belgisch institutioneel kader)

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-571/1 1-571/1 (PDF) Wetsontwerp 10/3/1997
1-571/2 1-571/2 (PDF) Amendement 10/3/1997
1-571/3 1-571/3 (PDF) Verslag namens de commissie 18/3/1997
1-571/4 1-571/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 18/3/1997
1-571/5 1-571/5 (PDF) Verslag 30/4/1997
1-571/6 1-571/6 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 12/6/1997
1-571/7 1-571/7 (PDF) Voorstel van gemotiveerd advies - Verslag 12/6/1997
1-571/8 1-571/8 (PDF) Gemotiveerd advies aangenomen in plenaire vergadering 19/6/1997
1-571/9 1-571/9 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 17/7/1997
K. 49-1135/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 18/7/1997
K. 49-1135/2 Verslag namens de commissie 21/11/1997
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
10/3/1997   Indiening ontwerp Doc. 1-571/1 1-571/1 (PDF)
10/3/1997   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
20/3/1997   Inleiding belangenconflict
20/3/1997   Schorsing procedure
van 60 dagen
20/5/1997   Inschrijving op agenda plenaire
22/5/1997   Aanneming van de besluiten van de delegatie van de Senaat
22/5/1997   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
12/6/1997   Inschrijving op agenda plenaire
12/6/1997   Amendement: Am. 2 Doc. 1-571/6 1-571/6 (PDF)
12/6/1997   Amendement: Am. 3 Doc. 1-571/6 1-571/6 (PDF)
12/6/1997   Amendement: Am. 4 Doc. 1-571/6 1-571/6 (PDF)
19/6/1997   Algemene bespreking Hand. 1-118 Hand. 1-118 (PDF)
19/6/1997   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-118 Hand. 1-118 (PDF)
Doc. 1-571/8 1-571/8 (PDF)
19/6/1997   Aanneming zonder amendering
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
10/3/1997   Verzending naar commissie
18/3/1997   Inschrijving op agenda commissie
18/3/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Francy Van der Wildt
18/3/1997   Artikelsgewijze bespreking
18/3/1997   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+7/-1/o3), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-571/3 1-571/3 (PDF)
18/3/1997   Vertrouwen rapporteur
18/3/1997   Tekst aangenomen door de commissie
voor de Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Doc. 1-571/4 1-571/4 (PDF)
22/5/1997   Verzending naar commissie
22/5/1997   Opdracht voorstel gemotiveerd advies binnen 30 dagen
12/6/1997   Inschrijving op agenda commissie
12/6/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Fred Erdman
12/6/1997   Bespreking
12/6/1997   De besluiten van het voorstel van gemotiveerd advies zijn aangenomen
12/6/1997   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+9/-1/o0), Vertrouwen Rapporteur
12/6/1997   Vertrouwen rapporteur
12/6/1997   Vertrouwen aan de rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
19/6/1997   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1135/1
26/11/1997   Bespreking
Handelingen, p. 7044-7047
27/11/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+120/-16/o3)
Handelingen, p. 7087
Doc. K. 49-1135/2
27/11/1997   Aanneming zonder amendering
27/11/1997   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
12/12/1997   Bekrachtiging en afkondiging
24/12/1997   Bekendmaking (34650)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 19/6/1997
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 18/3/1997
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 12/6/1997
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 26/11/1997, 27/11/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/12/1997 24/12/1997, blz 34650

Kruispuntbank van de wetgeving