Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1922

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) d.d. 29 oktober 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen

Nationale Arbeidsraad - Taalkaders - Afwezigheid - Maatregelen

Nationale Arbeidsraad
taalgebruik
Vaste Commissie voor Taaltoezicht

Chronologie

29/10/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008 )
5/1/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2480

Vraag nr. 4-1922 d.d. 29 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In haar Jaarverslag voor het jaar 2007 dringt de Vaste Commissie voor Taaltoezicht aan op het indienen van een taalkaderdossier voor de Nationale Arbeidsraad. Door een herstructurering kon deze geen verdeling van de betrekkingen meedelen.

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om het bedoelde taalkaderdossier zo snel mogelijk te laten opstellen ?

Op basis van de welke statistische gegevens worden de verdeelsleutels opgesteld ?