Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7526

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) d.d. 13 april 2010

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening - Werkzoekenden in Vlaanderen - Sancties wegens weigering aanleren landstaal

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
zoeken naar een baan
werkloze
taalonderwijs
officiŽle statistiek

Chronologie

13/4/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-7526 d.d. 13 april 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan de minister mij het volgende meedelen voor de laatste vijf jaar, en dit op jaarbasis:

1. Hoeveel dossiers van werkzoekenden woonachtig in het Vlaams gewest werden door de VDAB naar de RVA doorgezonden met als reden dat de betrokkenen weigerden een cursus Nederlands te volgen om zo hun tewerkstellingskansen te verhogen?

2. Welk gevolg werd door de RVA aan deze dossiers gegeven en wat was de motivering daarvan?