Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3412

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) d.d. 29 april 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Belgacom - Overtreding van de taalwetgeving - Vaste Commissie voor taaltoezicht (VCT) - Maatregelen

Proximus
overheidsbedrijf
Vaste Commissie voor Taaltoezicht
taalgebruik

Chronologie

29/4/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5951

Vraag nr. 4-3412 d.d. 29 april 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 4-3233 aan de minister van Ambtenarenzaken over het taalgebruik door Belgacom in teleboetieks, en dit naar aanleiding van een advies van de Vaste Commissie voor taaltoezicht (VCT) over deze aangelegenheid, kunnen wij van de betrokken minister vernemen dat Belgacom in zijn verkooppunten aanraakschermen heeft geplaatst, waar de klant zowel in het Frans als in het Nederlands terecht kan. Dit is duidelijk in strijd met de taalwet in bestuurszaken, zoals uit meerdere adviezen van de VCT blijkt.

Welke maatregelen heeft de VCT reeds genomen of overweegt zij nog te nemen, rekening houdend met de ruime bevoegdheden die zij op dat vlak heeft, om in dit verband een correcte naleving van de geco÷rdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken te verzekeren?