S. 4-851 Dossierfiche                  

Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet, voor wat de afschaffing van de adel betreft
Hugo Coveliers    Freddy Van Gaever    Joris Van Hauthem   

hogere klasse
herziening van de grondwet

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-851/1 4-851/1 (PDF) Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 2/7/2008
4-851/2 4-851/2 (PDF) Verslag namens de commissie 5/5/2010
                                      
Chronologie
  Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
2/7/2008   Indiening
Herindiening 3-1045/1.
Doc. 4-851/1 4-851/1 (PDF)
10/7/2008   Inoverwegingneming
10/7/2008   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
5/5/2010   Inschrijving op agenda
6/5/2010   Algemene bespreking Hand. 4-122 Hand. 4-122 (PDF)
6/5/2010   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-122 Hand. 4-122 (PDF)
6/5/2010   Stemming over het geheel: verworpen Hand. 4-122 Hand. 4-122 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
10/7/2008   Verzending naar commissie
6/5/2010   Verwerping
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat Verworpen 6/5/2010
[S1] Behandeling door Senaat
Verworpen 6/5/2010
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Verzonden naar commissie