Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5956

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Nationale Loterij - Gekregen middelen - Besteding - Stadswachten

Nationale Loterij
beschermheerschap
economische steun
openbare veiligheid
strijd tegen de misdadigheid
officiŽle statistiek
geografische spreiding
gemeenschapswacht
criminaliteit

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3516

Vraag nr. 4-5956 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens het koninklijk besluit van 28 juli 2008 tot bepaling van het voorlopige verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2008 werd door de Nationale Loterij, onder de bescherming van de minister van Binnenlandse Zaken, 435 000 euro voorbehouden voor " stadswachten ".

1. Kan mij meegedeeld worden hoe deze middelen werden besteed? Indien zij als subsidie aan organisaties of instellingen werden verstrekt, kreeg ik graag specifiek de volgende informatie per organisatie / instelling:

- de naam van de organisatie / instelling;

- het bedrag dat werd toegekend;

- desgevallend het specifiek oogmerk waarmee dit bedrag werd toegekend;

- de taalgroep waartoe de organisatie / instelling behoort.

2. Welke zijn de selectiecriteria om al dan niet een project te steunen? Wie oordeelt daarover?

3. Werden er projecten afgewezen? Zo ja welke en om welke redenen?