Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-322

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) d.d. 5 februari 2008

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Federale ambtenaren - Ziekteverzuim - Vermindering

ambtenaar
absenteďsme
ziekteverlof
overheidsapparaat
overheidsadministratie

Chronologie

5/2/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 )
10/3/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-322 d.d. 5 februari 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het tijdschrift van de federale ambtenaren Fedra van december 2007 lezen wij op de vraag of het nieuwe controlesysteem op het ziekteverzuim (Medex) minder ziektedagen te noteren vallen het antwoord dat daar geen officieel antwoord op gegeven kan worden omdat er geen nulmeting zou zijn. Er wordt evenwel aan toegevoegd: “Nochtans circuleren niet-officiële cijfers van sommige overheidsdiensten waar men sinds de invoering van het controlesysteem merkelijk minder afwezigheden noteert.”

1. Kan de geachte minister deze uitspraken bevestigen?

2. Kan zij cijfers verstrekken omtrent het ziekteverzuim voor de invoering van het Medex-systeem en na de invoering van dit systeem en dit opgesplitst per departement en per taalrol?

Antwoord ontvangen op 10 maart 2008 :

Ik bevestig het standpunt van de voorzitter van het Directiecomité van de FOD Personeel en Organisatie in het interview met Fedra, waarnaar u verwijst. Ik beschik inderdaad niet over officiële cijfers die het effect van de invoering van het controlesysteem onbetwistbaar aantonen op basis van een nulmeting.

Bijgevolg kan ik u de gevraagde cijfers ook niet verstrekken. U begrijpt dat het voor mij onmogelijk is om een positie in te nemen over niet-officiële cijfers die zouden circuleren.