Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1068

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) d.d. 6 juni 2008

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Ambtenaren - Ziekteverzuim

ambtenaar
overheidsapparaat
overheidsadministratie
ziekteverlof
absenteÔsme
officiŽle statistiek

Chronologie

6/6/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/7/2008 )
8/7/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-1068 d.d. 6 juni 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit het tijdschrift Fedra van december†2007 konden wij vernemen dat 9% van de ambtenaren die afwezig waren wegens ziekte en een controlearts aan de deur kregen niet thuisgaven en evenmin reageerden op het verzoek om zich op het dokterkabinet aan te bieden. Aansluitend op mijn schriftelijke vraag nr.†4-323 had ik van de geachte minister graag vernomen welke gevolgen dit heeft gehad voor deze personeelsleden. Graag ook een cijfermatig overzicht volgens de taalaanhorigheid van de betrokkenen.

Kan mij tevens een statistisch overzicht worden gegeven volgens de taalaanhorigheid van de ambtenaren waarvan de afwezigheid:

a. gerechtvaardigd was;

b. slechts gerechtvaardigd was voor een kortere periode dan vermeld in het geneeskundige getuigschrift;

c. medisch ongerechtvaardigd was?

Antwoord ontvangen op 8 juli 2008 :

Het geachte lid vindt hierbij de gevraagde gegevens ter aanvulling van het antwoord op zijn vraag nr. 4-323. Op basis van de vervolledigde gegevens voor het jaar 2007 blijkt dat voor de uitgevoerde controles, in 88 % van de gevallen de afwezigheid gerechtvaardigd was, in 3 % van de gevallen het aantal ziektedagen verminderd werd en in 1 % van de gevallen de afwezigheid niet gerechtvaardigd was. Voor de overige 8 % konden geen vaststellingen worden gemaakt en dit wegens een veelheid van redenen.

Het statistisch overzicht, opgesplitst volgens taalaanhorigheid :

NL

NL %

FR

FR %

Dui

Dui %

Totaal

Totaal %

Gerechtvaardigd

15 617

88,5 %

16 448

88,2 %

25

96,2 %

32 090

88 %

Gerechtvaardigd voor een kortere periode

464

2,6 %

517

2,8 %

0

0,0 %

981

3 %

Niet gerechtvaardigd

127

0,7 %

113

0,6 %

0

0,0 %

240

1 %

Niet opgedaagd

1 435

8,1 %

1 566

8,4 %

1

3,8 %

3 002

8 %

Totaal

17 643

100 %

18 644

100 %

26

100 %

36 313

100 %

Ik wens u eraan te herinneren dat dit overzicht is gemaakt op basis van de resultaten voor de vijf pilootadministraties (FOD Personeel en Organisatie, FOD Binnenlandse Zaken, FOD Volksgezondheid, Rijksdienst voor arbeidsvoorziening en Rijksdienst voor pensioenen) en dit voor het jaar 2007.

Elke federale overheidsdienst krijgt, in zijn hoedanigheid als werkgever, de resultaten van de controles van hun personeelsleden. Wanneer een personeelslid afwezig is tijdens de controle en zich ook niet aanbiedt op het kabinet van de controlearts, is het aan de werkgever om zijn personeelslid hierover aan te spreken en indien nodig maatregelen te nemen. Ik beschik niet over een overzicht van de eventuele gevolgen voor deze personeelsleden.