S. 4-196 Dossierfiche                  

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, met het oog op de regionalisering van het handelsvestigingsbeleid
Anke Van dermeersch    Joris Van Hauthem   

handelsregelingen
bevoegdheidsoverdracht
gewestvorming
detailhandel
institutionele hervorming
grootwarenhuis
handelsvergunning

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-196/1 4-196/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 24/9/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/9/2007   Indiening
Herindiening 3-1931/1.
Doc. 4-196/1 4-196/1 (PDF)
9/10/2007   Inoverwegingneming
9/10/2007   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
9/10/2007   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving