Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1196

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) d.d. 27 juni 2008

aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden

Rijksdienst voor Pensioenen - Aanvragen - Waalse faciliteitengemeenten (Gebruikte taal)

Rijksdienst voor Pensioenen
gemeenten met bijzonder taalstatuut of met faciliteiten
pensioenregeling
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

27/6/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 31/7/2008 )
28/7/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-1196 d.d. 27 juni 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Hoeveel individuele pensioenaanvragen, respectievelijk in het Frans en in het Nederlands opgesteld, heeft de Rijksdienst voor Pensioenen uit de Waalse faciliteitengemeenten ontvangen voor de jaren 2004 tot en met 2007? Graag een uitsplitsing per faciliteitengemeente en per jaar.

Antwoord ontvangen op 28 juli 2008 :

Ik heb de eer u te laten weten dat de Rijksdienst voor pensioenen de wetgeving op het gebruik van de talen toepast.

De pensioenaanvragen ingediend door personen die in de faciliteitengemeenten wonen worden door de Rijksdienst voor pensioenen behandeld in de taal die door de aanvrager verkozen wordt. De beslissing wordt in de taal van de betrokkene betekend. Deze procedure wordt toegepast voor alle faciliteitengemeenten.

De Rijksdienst voor pensioenen bezit geen specifieke statistieken van de aanvragen ingediend in het Nederlands en in het Frans wanneer het faciliteitengemeenten betreft.