S. 4-937 Dossierfiche                  

Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en het Vlaams Parlement naar aanleiding van het voorstel van decreet houdende interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, ß 1, 7į, 9į en 10į, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 (Vlaams Parlement, Stuk 1163 (2006-2007) - Nrs. 1 tot 7)
Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden  

belangenconflict (Belgisch institutioneel kader)
regionaal parlement
Vlaamse Gemeenschap
Franse Gemeenschap
basisonderwijs
gemeenten met bijzonder taalstatuut of met faciliteiten
schoolinspectie
onderwijsprogramma
taalgebruik
decreet
institutionele bevoegdheid
machtsconflict
verdeling van de bevoegdheden
Overlegcomitť

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-937/1 4-937/1 (PDF) Verslag namens de commissie 27/11/2008
4-937/2 4-937/2 (PDF) Amendementen op het voorstel aangenomen door de commissie 4/12/2008
                                      
Chronologie
  Belangenconflict
  [S1] Behandeling door Senaat
18/9/2008   Voorlegging aan Senaat voor gemotiveerd advies Doc. 4-937/1 4-937/1 (PDF)
14/10/2008   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
27/11/2008   Inschrijving op agenda
4/12/2008   Amendementen op het voorstel aangenomen door de commissie Doc. 4-937/2 4-937/2 (PDF)
4/12/2008   Algemene bespreking Hand. 4-51 Hand. 4-51 (PDF)
4/12/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+39/-8/o9)
Aanneming voorstel van de commissie
Hand. 4-51 Hand. 4-51 (PDF)
4/12/2008   Aanneming zonder amendering
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
14/10/2008   Verzending naar commissie
16/10/2008   Inschrijving op agenda
16/10/2008   Niet behandeld
23/10/2008   Inschrijving op agenda
23/10/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Marcel Cheron, Luc Van den Brande
23/10/2008   Bespreking
6/11/2008   Inschrijving op agenda
6/11/2008   Niet behandeld
13/11/2008   Inschrijving op agenda
13/11/2008   Niet behandeld
20/11/2008   Inschrijving op agenda
20/11/2008   Aanneming van een voorstel van advies
het voorstel van advies is aangenomen met 13 stemmen bij 2 onthoudingen
27/11/2008   Inschrijving op agenda
27/11/2008   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 4-937/1 4-937/1 (PDF)
4/12/2008   Uitbrengen gemotiveerd advies
Eerste minister Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie Vlaams Parlement
4/12/2008   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Belangenconflict Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 4/12/2008
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 23/10/2008, 27/11/2008