Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6539

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) d.d. 20 januari 2010

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Belgacom - Teleboetieks - Taalgebruik

Proximus
taalgebruik
Vaste Commissie voor Taaltoezicht

Chronologie

20/1/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-6539 d.d. 20 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de teleboetieks van Belgacom worden aanraakschermen (touchscreens) gebruikt. Met uitzondering van Halle, wordt daarbij in heel BelgiŰ de mogelijkheid gegeven om gebruik te maken van het Nederlands en het Frans.

In zitting van 10 juli 2009 heeft de Vaste Commissie voor taaltoezicht geoordeeld dat dit in strijd is met de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966, omdat enkel de taal van het gebied mag worden gebruikt. Dit advies werd aan de geachte minister meegedeeld.

Welk gevolg heeft zij, en bij uitbreiding Belgacom, aan dit advies gegeven?