Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7360

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) d.d. 26 maart 2010

aan de eerste minister, belast met de Co÷rdinatie van het Migratie- en asielbeleid

Atomium - Leden aangewezen door de federale regering - Taalgebruik

organisatie zonder winstoogmerk
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
architecturaal erfgoed
taalgebruik

Chronologie

26/3/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-7360 d.d. 26 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens artikel 5 van de statuten van 4 november 2003 van de vereniging zonder winstoogmerk (vzw) Atomium worden drie leden van de vereniging aangewezen door de federale regering. Omdat een meerderheid van de leden van de vzw door overheidsinstellingen worden aangewezen, kan ze als een "overheids-vzw" worden beschouwd en moet ze dus de geco÷rdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken naleven.

In haar advies 41.149 van 24 februari 2010 stelt de Vaste Commissie voor taaltoezicht vast dat deze vzw de taalwetgeving in bestuurszaken niet respecteert, onder andere wat de toegangstickets betreft. Tevens stel ik vast dat de statuten en de benoemingen die in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad verschijnen, via de webstek van de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie enkel in het Frans beschikbaar zijn.

1. Kan de minister mij meedelen wie sinds de statutenwijziging de drie aangewezen leden zijn en volgens welke besluiten zij werden aangesteld?

2. Wat is hun rol in de vzw?

3. Welke vergoedingen krijgen ze hiervoor?

4. Hoeveel vergaderingen hebben ze daarvoor bijgewoond?

5. Hebben die leden reeds de taalwantoestanden in de vzw aangekaart?

6. Welke maatregelen neemt de regering om de overtredingen van de geco÷rdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken door die vzw ongedaan te maken?