Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1853

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) d.d. 28 oktober 2008

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Federale Overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Dienst Belastingen en Invorderingen - Douanes en Accijnzen - Invulling van taalkaders

Vaste Commissie voor Taaltoezicht
taalgebruik
ambtenaar
ministerie

Chronologie

28/10/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008 )
9/12/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-1853 d.d. 28 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit het Jaarverslag van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht voor het jaar 2007 blijkt dat er op de dienst Belastingen en Invorderingen - Douanes en Accijnzen meerdere verstoringen van het evenwicht zijn in het nadeel van de Vlamingen, onder andere op de vierde en de vijfde trap.

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om deze verstoringen van het evenwicht weg te werken ?

Welk tijdschema werd daarbij vooropgesteld ?

Antwoord ontvangen op 9 december 2008 :

Ik heb de eer het geachte lid mede te delen dat op 1 mei 2007, datum waarop de toestand is gebaseerd vervat in het jaarverslag van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, bij Douane en Accijnzen er inderdaad een afwijking kon worden vastgesteld tussen de effectieve bezettingspercentages en deze bepaald bij het koninklijk besluit van 19 december 2005 tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Financiën .

Deze afwijking was evenwel niet in het nadeel van de Nederlandse taalrol.

Bij het voormelde koninklijk besluit van 19 december 2005 werd voor de entiteit Douane en Accijnzen, voor de trappen drie tot vijf, het bezettingspercentage voor de Nederlandse taalrol bepaald op 63,70 % , terwijl dit voor de Franse taalrol op 36,30 % werd vastgesteld .

Op voormelde datum 1 mei 2007 bedroeg de Nederlandstalige bezetting in de vierde trap 68,63 % , terwijl de Franstalige bezetting 31,37 % bedroeg . In de vijfde trap was de Nederlandstalige bezetting 68 %, tegenover 32 % voor de Franse taalrol. In de derde taaltrap was er sprake van een beperkte afwijking (65,38 % Nederlands en 34,62 % Frans).

Mijn departement streeft er uiteraard constant naar om voor elke trap en voor elke entiteit de in de taalkaders voorziene bezettingspercentages zo goed mogelijk te naderen en ik sta erop het geachte lid gerust te stellen dat hetzelfde zal gelden voor de verstoringen die hij ter sprake bracht. Het is echter onmogelijk een termijn te bepalen om deze doelstelling te bereiken.

Tijdelijke verstoringen van de bezettingspercentages voorzien in de taalkaders zijn veelal onafwendbaar, daar vertrekken van personeelsleden, ondermeer ingevolge vervroegde pensionering of aanvaarding van een andere betrekking, niet steeds tijdig kunnen worden ondervangen door bijkomende versterkingen. Dit zal jammer genoeg des te meer gelden in een context van budgettaire restricties inzake aanwervingen.

Deze tijdelijke verstoringen zorgen in sommige trappen, bij sommige entiteiten, nu eens voor een (lichte) overbezetting langs de Franse taalrol en in andere gevallen voor een (lichte) overbezetting langs de kant van de Nederlandse taalrol.