Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3689

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) d.d. 25 juni 2009

aan de eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid

Federale Overheidsdienst (FOD) Kanselarij van de eerste minister - Managementfuncties N-1 - Invulling van de mandaten

Diensten van de eerste minister
organisatieschema
ambtenaar
overheidsapparaat

Chronologie

25/6/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/7/2009 )
28/7/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-3689 d.d. 25 juni 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 30 juni 2008 waren op de Kanselarij slechts voor drie van de vijf voorziene managementfuncties N-1 effectief mandaathouders aangesteld.

1.Hoeveel managementfuncties N-1 werden in tussentijd ingevuld?

2.Beantwoordt het aantal in het organigram voorziene managementfuncties N-1 aan de reŽle behoeften van de Kanselarij?

Antwoord ontvangen op 28 juli 2009 :

  1. Vier

  2. Het koninklijk besluit van 15 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst (FOF) Kanselarij van de Eerste minister bepaalt dat het organogram, naast de functie van voorzitter, vijf managementfuncties -1 bevat. Het organogram werd herzien in 2004 om tegemoet te komen aan reële behoeften. De activiteiten zijn gegroepeerd in drie operationele algemene directies die geleid worden door een N-1.