Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2328

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) d.d. 12 januari 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Controledienst voor de Ziekenfondsen - Taalkaders - Opstelling

ziekteverzekering
Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen
Vaste Commissie voor Taaltoezicht
taalgebruik

Chronologie

12/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
16/4/2009 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1911

Vraag nr. 4-2328 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit het Jaarverslag van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht voor het jaar 2007 blijkt dat de Controledienst voor de Ziekenfondsen momenteel geen geldige taalkaders heeft, omdat deze niet werden aangepast aan de hervorming van de loopbanen en het koninklijk besluit van 19 september 2005 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de klassen en de graden van de ambtenaren van bepaalde centrale diensten, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen.

Heeft de geachte minister reeds aangepaste taalkaders voor de Controledienst laten opstellen ?

Vanaf welke datum worden die van kracht ?

Antwoord ontvangen op 16 april 2009 :

In antwoord op uw vraag kan ik u meedelen dat de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen nieuwe taalkaders heeft opgesteld en ze zijn thans in onderzoek.