Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3416

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) d.d. 29 april 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken

Spanje - Gevangenissen - Veroordeelde Belgen - Overdracht naar BelgiŽ

Spanje
strafgevangenis
strafsanctie
strafstelsel
overbrenging van gedetineerden

Chronologie

29/4/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2009)
22/6/2009Antwoord

Vraag nr. 4-3416 d.d. 29 april 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Zoals in een aantal andere landen, zijn er ook in Spanje een aantal Belgen veroordeeld voor een strafbaar feit. Normaliter kunnen deze personen na hun veroordeling worden overgebracht naar BelgiŽ, maar dat blijkt soms nogal problematisch te zijn.

1.Hoeveel Belgen die in Spanje werden veroordeeld bevinden zich momenteel in Spaanse gevangenissen?

2.Hoelang zitten zij in detentie in Spanje sinds hun veroordeling?

3.Hoe lang duurt het gemiddeld vooraleer deze personen aan de Belgische instanties na hun veroordeling worden overgedragen? Kan deze periode als redelijk worden beschouwd?

4.Worden er ter zake moeilijkheden ondervonden met de Spaanse instanties en zo ja van welke aard?

5.Over welke mogelijkheden beschikt de geachte minister om:

a) op succesvolle wijze tot een akkoord te komen met de Spaanse overheid over het overkomen naar BelgiŽ van in Spanje veroordeelde Belgen om hier hun straf uit te zitten?

b) na akkoord met betrekking tot een dergelijk overkomen, de feitelijke overdracht van de veroordeelde Belgen maximaal te bespoedigen in de tijd?

Antwoord ontvangen op 22 juni 2009 :

Op dit ogenblik zijn er bij mijn diensten 105 Belgen bekend die zich in een Spaanse gevangenis bevinden. Er dient te worden opgemerkt dat dit cijfer enkel betrekking heeft op de Belgen die ermee instemden dat hun toestand wordt medegedeeld aan de ambassade.

Wegens het feit dat een ambassade niet automatisch op de hoogte wordt gebracht van een veroordeling van een landgenoot kan geen onderscheid worden gemaakt tussen het aantal landgenoten die zich nog in voorlopige hechtenis bevinden en deze die reeds veroordeeld zijn.

Om dezelfde reden als aangegeven in punt 1 kan niet aangegeven worden hoelang deze personen zich in Spanje in detentie bevinden sinds hun veroordeling.

De procedure inzake overbrenging van gevonniste personen naar België behoort niet tot mijn bevoegdheid maar wel tot deze van mijn collega van Justitie. Het is mij dan ook niet mogelijk op deze en de volgende vragen van het geacht lid te antwoorden.