Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5434

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) d.d. 7 december 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid

Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Invulling van de taalkaders

ministerie
Vaste Commissie voor Taaltoezicht
taalgebruik
ambtenaar

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2477

Vraag nr. 4-5434 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit het Jaarverslag van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht voor het jaar 2007 blijkt dat er in de Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg meerdere zeer belangrijke verstoringen van het evenwicht zijn in het nadeel van de Vlamingen, onder andere op de derde en de vierde trap.

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om deze verstoringen van het evenwicht weg te werken ?

Welk tijdschema werd daarbij vooropgesteld ?