Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2900

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) d.d. 28 januari 2009

aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden

Asielzoekers - Lokale besturen - Toewijzingen - Aantallen

asielzoeker
politiek asiel
OCMW
officiŽle statistiek

Chronologie

28/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2901
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2902
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5548

Vraag nr. 4-2900 d.d. 28 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Reeds geruime tijd krijgen de lokale besturen verplicht asielzoekers toegewezen.

Kan de geachte minister mij vanaf het jaar 2000 tot op heden meedelen, en dit op jaarbasis :

- hoeveel asielzoekers elke gemeente (openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, OCMW) toegewezen heeft gekregen ;

- hoeveel hiervan er in die gemeente effectief een verblijf had ;

- en welke kosten hiervoor werden betaald aan elke gemeente ?