Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3522

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) d.d. 27 mei 2009

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Nationale Loterij - Ontvangen middelen - Besteding - Renovatie- en restauratieprojecten

Nationale Loterij
beschermheerschap
economische steun
Regie der Gebouwen
stadsvernieuwing
officiŽle statistiek
geografische spreiding
bescherming van het erfgoed
openbaar gebouw

Chronologie

27/5/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/6/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5159

Vraag nr. 4-3522 d.d. 27 mei 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens het koninklijk besluit van 28 juli 2008 tot bepaling van het voorlopige verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2008 werd door de Nationale Loterij 11 686 000 euro voorbehouden voor renovatie en restauratieprojecten, inzonderheid de Regie der Gebouwen (rubriek 4.1).

1. Kan mij meegedeeld worden hoe deze middelen werden besteed, en meer bepaald per renovatie of restauratieproject:

- de lokalisering van het project;

- het bedrag dat werd toegekend;

- het specifiek oogmerk van toekenning van dit bedrag?

2. Welke zijn de selectiecriteria om al dan niet een project te selecteren? Wie oordeelt daarover?

3. Werden er projecten niet weerhouden? Zo ja dewelke en om welke redenen?