Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1854

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) d.d. 28 oktober 2008

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Federale Overheidsdienst (FOD FinanciŽn) - Stafdienst Secretariaat en Logistiek - Invulling van taalkaders

Vaste Commissie voor Taaltoezicht
taalgebruik
personeel
ministerie

Chronologie

28/10/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008 )
9/12/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-1854 d.d. 28 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit het Jaarverslag van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht voor het jaar 2007 blijkt dat er bij de stafdienst Secretariaat en Logistiek op de vierde en de vijfde trap evenwichtsstoornissen zijn in het nadeel van de Vlamingen.

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om deze evenwichtsstoornissen weg te werken ?

Welk tijdschema werd daarbij vooropgesteld ?

Antwoord ontvangen op 9 december 2008 :

Ik heb de eer het geachte lid mede te delen dat op 1 mei 2007 , datum waarop de toestand is gebaseerd vervat in het jaarverslag van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, in de vierde en vijfde trap bij de stafdienst Secretariaat en Logistiek , er inderdaad een afwijking kon worden vastgesteld tussen de effectieve bezettingspercentages en deze bepaald bij het koninklijk besluit van 19 december 2005 tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën. Er was in bedoelde trappen sprake van een overbezetting langs de Franse taalrol. Op heden konden de onevenwichten nog niet worden weggewerkt .

Mijn departement streeft er uiteraard constant naar om voor elke trap en voor elke entiteit de in de taalkaders voorziene bezettingspercentages zo goed mogelijk te naderen en ik sta erop het geachte lid gerust te stellen dat hetzelfde zal gelden voor de verstoringen die hij ter sprake bracht. Het is echter onmogelijk een termijn te bepalen om deze doelstelling te bereiken.

Hierbij verwijs ik ook naar hetgeen omtrent tijdelijke verstoringen van het evenwicht werd gesteld in het antwoord op uw gelijkaardige vraag omtrent Douane en Accijnzen (schriftelijke vraag nr. 4–1853).