Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3512

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) d.d. 27 mei 2009

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister

Nationale Loterij - Ontvangen middelen - Besteding - Mobiliteit

Nationale Loterij
beschermheerschap
economische steun
officiŽle statistiek

Chronologie

27/5/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/6/2009 )
16/7/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-3512 d.d. 27 mei 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens het koninklijk besluit van 28 juli 2008 tot bepaling van het voorlopige verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2008 werd door de Nationale Loterij, onder de bescherming van de staatssecretaris van Mobiliteit, 450 000 euro voorbehouden voor de toekenning van subsidies (rubriek 3.6).

1. Kan mij meegedeeld worden hoe deze middelen werden besteed? Indien zij als subsidie aan organisaties of instellingen werden verstrekt, kreeg ik graag specifiek de volgende informatie per organisatie / instelling:

- de naam van de organisatie / instelling;

- het bedrag dat werd toegekend;

- het specifiek oogmerk waarvoor dit bedrag werd toegekend;

- de taalgroep waartoe de organisatie, de instelling of het project behoort.

2. Welke zijn de selectiecriteria om al dan niet een project te steunen? Wie oordeelt daarover?

3. Werden er projecten afgewezen? Zo ja dewelke en om welke redenen?

Antwoord ontvangen op 16 juli 2009 :

Ik kan het geachte lid volgende antwoorden verstrekken.

1. De 450 000 euro voor de toekenning van subsidies onder de bescherming van de staatssecretaris voor mobiliteit zijn in het jaar 2008 als volgt besteed:

Fietsersbond VZW: 100 000 euro voor het project “verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit door versterkte lokale werking van de Fietsersbond”.

- Bond van Trein-, Tram en Busgebruikers: 50 000 euro voor een concept Groene Haltewandelingen van station naar station, een concept stiptheidsmeting op het spoor.

- Anthea: Toneelvoorstelling “Nuages et quelques gouttes de pluie” om jongeren tussen 12 en 16 jaar bewust te maken van verkeersveiligheid: 42 000 euro;

- Universiteit Gent: Studie naar de betrouwbaarheid van on-site speekseltesten voor snelle detectie van drugs in speeksel: 75 000 euro;

- GRACQ — Pro Vélo: 100 000 euro voor het project “de veiligheid van de fietsers: hoe het nuttig gebruik van de fiets bevorderen?”

- Febupro (Federatie voor Butaan en Propaan): 83 000 euro: campagne voor sensibilisering voor het gebruik van autogas.

De Universiteit Gent, de Bond van Trein-, Tram en Busgebruikers en Fietsersbond behoren tot de Nederlandse taalgroep. GRACQ — Pro Vélo en Anthea ; Franstalige taalgroep.

Febupro is een federale organisatie.

2. De staatssecretaris voor Mobiliteit neemt de uiteindelijke beslissing over de toekenning van een toelage aan een vereniging en of een project op voorstel van zijn beleidscel. De criteria tot toekenning zijn bij uitstek de promotie van het duurzaam vervoer en de verkeersveiligheid.

3. Het project “de nacht van het openbaar vervoer” van Mobilys werd afgewezen omdat het niet voldoende beantwoordde aan bovenvermelde criteria.