Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2127

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) d.d. 9 december 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen

Park van Tervuren - Overdracht - Uitvoering

Regie der Gebouwen
groenvoorzieningen
Vlaams Gewest
bedrijfskosten
onderhoud

Chronologie

9/12/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2009 )
5/1/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2270

Vraag nr. 4-2127 d.d. 9 december 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De nota van het Overlegcomité Regering-Executieven van 2 oktober 1991, die de notificatie van 10 september 1991 vervangt, bepaalt onder punt 2, overdracht van parken;

a. Park van Tervuren hetgeen volgt :

«Er wordt tevens een conventie afgesloten tussen de Staat en het Vlaamse Gewest over het onderhoud van dit park, waarbij het onderhoud zal worden uitgevoerd door het Vlaamse Gewest en de kosten voor dit onderhoud gedragen worden door de Staat.»

Op het Overlegcomité van 1 september 1999 werd deze beslissing herbevestigd.

Deze conventie werd evenwel blijkbaar nooit afgesloten en er zijn ook geen onderhandelingen gaande om deze af te sluiten. Meer zelfs, intussen heeft de Regie der gebouwen blijkbaar zelfs een masterplan opgesteld om park en de hele omgeving op te frissen en te renoveren zonder de Vlaamse regering daar rechtstreeks bij te betrekken.

1. Waarom werd er geen werk gemaakt van de beslissing uit 1991 en overweegt de geachte minister een initiatief te nemen om hier vooralsnog werk van te maken ?

2. Overweegt hij alsnog een initiatief te nemen om onderhandelingen op te starten met betrekking tot de volledige overdracht van het park van Tervuren ?