Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4660

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) d.d. 2 oktober 2009

aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen

Nationaal Orkest van BelgiŽ - Ontbreken van taalkaders

muziek
taalgebruik

Chronologie

2/10/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6153

Vraag nr. 4-4660 d.d. 2 oktober 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit het jaarverslag van de Vaste Commissie voor taaltoezicht voor het jaar 2008 blijkt dat het Nationaal Orkest van BelgiŽ op 1 april van dat jaar nog steeds geen taalkaders had opgesteld.

De wet van 5 december 2006 stond deze instelling nochtans toe om taalkaders vast te stellen op basis van artikel 43 van de gecoŲrdineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, waarbij de artistieke betrekkingen buiten beschouwing gelaten werden. Deze betrekkingen werden door de Koning vastgesteld bij in de Ministerraad overlegd koninklijk besluit. De Vaste Commissie voor taaltoezicht is derhalve van oordeel dat niets nog het zo snel mogelijk indienen van taalkaders voor het zuiver administratief personeel van het Nationaal Orkest van BelgiŽ in de weg staat. Toch zijn er nog steeds geen taalkaders.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1. Waaraan is deze lacune te wijten?

2. Wordt er intussen reeds gewerkt aan de nodige taalkaders? Welke einddatum wordt daarbij vooropgesteld?

3. Wat zijn momenteel de feitelijke taalverhoudingen bij Nationaal Orkest van BelgiŽ? Wat zijn de taalverhoudingen op directieniveau?