Auteurs- en sprekersregister betreffende "Van Goidsenhoven Gaëtan" (Legislatuur 2019-....)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
(7-1713)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Goidsenhoven aan de heer Dermine, staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Economie en Werk
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1713
(7-1714)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Goidsenhoven aan de heer Michel, staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de Eerste minister
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1714
(7-1725)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Goidsenhoven aan de heer Gilkinet, vice-eersteminister en minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1725
(7-1726)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Goidsenhoven aan mevrouw Dedonder, minister van Defensie
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1726
Bangladesh - Verontrustende opsluiting van Khaleda Zia, oud-eerste minister - Toestand - Bijzondere diplomatieke procedures - Standpunt van België (7-462)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Goidsenhoven aan de heer Goffin, minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie
   Antwoord
SV 7-462
COVID-19 - Vaccinatiecampagne - Apothekers - Mogelijke deelname - Organisatie - Voorwaarden - Opleiding van de apothekers (7-1125)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Goidsenhoven aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1125
Cel Kunst en Antiek - Versterking - Werking Resultaten - Kunstdiefstal - Bestrijding - Cijfers - Evolutie - Teruggave van gestolen werken - Procedure - Samenwerking met buitenlandse diensten - Opleiding van politieagenten (7-921)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Goidsenhoven aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-921
Circulaire economie - Toestand in België -Onderzoek en ontwikkeling - Steun - Openbare aanbestedingen - Gebruik van secundaire hulpbronnen - Grensoverschrijdend vervoer van afval - Contact met de buurlanden - Samenwerking met de deelstaten (7-1266)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Goidsenhoven aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1266
Coronacrisis - Alcoholgel - Toelating om op de markt te brengen - Lijst van toegelaten producten - Non-conforme producten - Risicobeperking - Maatregelen (Covid-19) (7-680)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Goidsenhoven aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   dossier afgesloten
SV 7-680
Coronacrisis - Alcoholgel - Toelating om op de markt te brengen - Lijst van toegelaten producten - Non-conforme producten - Risicobeperking - Maatregelen (Covid-19) (7-755)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Goidsenhoven aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-755
Coronacrisis - Sociale media - Desinformatiecampagnes op het internet - Auteurs - Cijfers - Maatregelen (Covid-19) (7-585)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Goidsenhoven aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-585
Coronacrisis - Testing - Zelftests - Toelating - Doeltreffendheid - Omkadering - Verkoop en gebruik - Cijfers - Medische en wetenschappelijke beoordeling - Ondersteuning van de testcentra (Covid-19) (7-860)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Goidsenhoven aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-860
Coronacrisis - Vaccinatiestrategie inzake COVID-19 - Deel van de bevolking dat zich wenst te laten vaccineren - Stijging van het percentage - Communicatie - Verbetering - Buurtgezondheidswerkers - Betrokkenheid - Uniforme informatie (Covid-19) (7-984)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Goidsenhoven aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-984
Criminaliteit - COVID-19-crisis - Impact -Georganiseerde misdaad - Geviseerde bedrijven in België - Cijfers - Vormen van vastgestelde criminaliteit - Bestrijding - Maatregelen - Internationale samenwerking - Cybercriminaliteit - Politiestrategie (7-1235)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Goidsenhoven aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1235
Cybercriminaliteit - Illegale handel in wilde dieren - Zeldzame en beschermde vogels en reptielen - Verkoop op het internet in België - Strijd - Middelen - Cijfers - Maatregelen - Informatie aan het publiek (7-637)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Goidsenhoven aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord
SV 7-637
De Conferentie over de toekomst van Europa (Het antwoord van de Europese Commissie op Covid-19 - Covid-19-vaccinatie - Vaccinatie in de lidstaten - De faciliteit voor herstel en veerkracht - Het Belgische herstelplan - Conferentie over de toekomst van Europa) (7-238)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Gaëtan Van Goidsenhoven
7-238/1
p. 1-17 7-238/1 p. 1-17 (PDF)
De Europese Ombudsdienst - Jaarverslag 2019 (7-246)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Gaëtan Van Goidsenhoven
7-246/1
p. 1-11 7-246/1 p. 1-11 (PDF)
De Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van 23 en 24 juni 2022 (Oekraïne - Een "verruimd Europa - Westelijke Balkan - Economie, aangevuld met de Eurozone Top - Conferentie over de toekomst van Europa) (7-364)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Eliane Tillieux (K) en de heer Gaëtan Van Goidsenhoven (S)
7-364/1
p. 1-16 7-364/1 p. 1-16 (PDF)
De Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van 24 en 25 mei 2021 (Covid-19 - Klimaat - Rusland - Het Verenigd Koninkrijk - Wit-Rusland - Israël-Palestina - Malawi - Het migratiepact - Fiscaliteit van de multinationale ondernemingen) (7-256)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Gaëtan Van Goidsenhoven
7-256/1
p. 1-33 7-256/1 p. 1-33 (PDF)
De Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van 25 maart 2021 (7-243)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Gaëtan Van Goidsenhoven
7-243/1
p. 1-27 7-243/1 p. 1-27 (PDF)
De Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders van 10 en 11 december 2020 (De Brexit - Het rechtsstaatmechanisme - Covid-19, Stand van zaken - Het klimaat - De veiligheid - Het extern beleid: trans-Atlantische relaties, zuidelijk nabuurschap en Turkije - De Eurozone) (7-210)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Gaëtan Van Goidsenhoven
7-210/1
p. 1-27 7-210/1 p. 1-27 (PDF)
De Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders van 24-25 juni 2021 (Covid-19 - Economisch herstel - Migratie - Turkije - Rusland - Het rechtstaatmechanisme en Hongarije - Octrooien - NAVO - De incidenten in Ceuta - Frontex) (7-268)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Gaëtan Van Goidsenhoven
7-268/1
p. 1-30 7-268/1 p. 1-30 (PDF)
De Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders van 25 en 26 februari 2021 (Covid-19 - Gezondheidsbeleid - Veiligheid en defensie - Zuidelijk nabuurschap) (7-227)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Gaëtan Van Goidsenhoven
7-227/1
p. 1-31 7-227/1 p. 1-31 (PDF)
De betrekkingen tussen België en het Verenigd Koninkrijk na de Brexit. (7-273)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Gaëtan Van Goidsenhoven
7-273/1
p. 1-13 7-273/1 p. 1-13 (PDF)
De bijeenkomst van de Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van 21-22 oktober 2021 (COVID-19 - Digitale agenda - Energie - Migratie - Handel - Externe relaties - De rechtstaat in Polen - Klimaat - De ASEM-top - De ongelijke toegang tot vaccins - De gasprijzen - Verenigd Koninkrijk) (7-294)      
  Briefing
   Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Gaëtan Van Goidsenhoven (S) en mevrouw Eliane Tillieux (K)
7-294/1
p. 1-20 7-294/1 p. 1-20 (PDF)
  Debriefing (vergadering van 9 november 2021)
   Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Eliane Tillieux (K) en de heer Gaëtan Van Goidsenhoven (S)
7-294/2
p. 1-15 7-294/2 p. 1-15 (PDF)
De gevolgen van de Brexit voor België (Handel - De sociaal-economische samenwerking - Veiligheid van de burgers - Governance) (7-226)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Gaëtan Van Goidsenhoven
7-226/1
p. 1-17 7-226/1 p. 1-17 (PDF)
Defensie - Ruimtevaartaspecten - Inachtneming - Mogelijke evolutie - Franse leger - Veranderingen en ontwikkelingen - Benaming «Lucht- en ruimtemacht» (7-851)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Goidsenhoven aan mevrouw Dedonder, minister van Defensie
   Antwoord
SV 7-851
Detentiehuizen - Overbevolking in de gevangenissen- Strafinstellingen - Lokale overheden - Gemeenten (7-1345)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Goidsenhoven aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1345
Diabetes - Cijfers en tendenzen - Preventie en informatie - Middelen - Overleg met de deelstaten (7-890)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Goidsenhoven aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-890
Dierenwelzijn - Dierproeven - Fundamenteel onderzoek (7-1368)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Goidsenhoven aan de heer Dermine, staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-1368
Dikkedarmkanker - Preventie - Opsporing - Maatregelen - Tests - Mortaliteit - Cijfers (7-1513)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Goidsenhoven aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1513
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2018 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2020 (7-109)      
  Bespreking
   Rol van de Senaat
7-6
p. 4-14 7-6 p. 4-14 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2019 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2021 (7-196)      
  Bespreking
   Toekomst van de Senaat - Lonen personeel en politieke medewerkers - Covid-19 - Verbouwingen - Internationale bevoegdheden
7-15
p. 29-45 7-15 p. 29-45 (PDF)
Economische missies - Coördinatie tussen de deelstaten en het federale niveau (7-330)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Goidsenhoven aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-330
Eedaflegging (Wetgevende verkiezingen van 26 mei 2019)      
  de heer Gaëtan Van Goidsenhoven, senator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
7-1
p. 7 7-1 p. 7 (PDF)
Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van 16 en 17 december 2021 - Briefing. (De Oostelijke partnerschap Top - COVID-19 - Energie - Defensie - Externe dimensie van migratie - Wit-Rusland - Oekraïne - Eurozone Top) (7-310)      
  Briefing
   Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Eliane Tillieux (K) en de heer Gaëtan Van Goidsenhoven (S)
7-310/1
p. 1-15 7-310/1 p. 1-15 (PDF)
  Debriefing (vergadering van 20 december 2021)
   Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Eliane Tillieux (K) en de heer Gaëtan Van Goidsenhoven (S)
7-310/2
p. 1-14 7-310/2 p. 1-14 (PDF)
Exotische huisdieren - Handel en welzijn - Samenwerking tussen de deelstaten (7-328)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Goidsenhoven aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord
SV 7-328
Export van Belgische goederen en diensten - Cijfers - COVID-19 - Brexit - Impact Exportdocumenten en legalisatie van handelsdocumenten - Kosten - Vermindering - Exportbevordering - Maatregelen (7-1299)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Goidsenhoven aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1299
Federale wetenschappelijke instellingen- Wetenschappelijk personeel - Cijfers - Statuut - Modernisering - Aanwerving - Partnership met sommige onderwijsinstellingen (7-1294)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Goidsenhoven aan de heer Dermine, staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-1294
Geletterdheid inzake gezondheid bij de burgers - Maatregelen - Rol van de medische hulpverleners en van de zorginstellingen (7-306)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Goidsenhoven aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   Antwoord
SV 7-306
Getuigschrift gezondheidszorg - Elektronisch getuigschrift eAttest - Gebruik - Balans - Eventueel verplicht gebruik (7-544)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Goidsenhoven aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   Antwoord
SV 7-544
Hart- en vaatziekten - Preventie - Diagnose - Bloeddrukmeting gedurende een periode van 24 uur - Tenlasteneming door de ziekteverzekering - Niet-terugbetaling - Redenen (7-244)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Goidsenhoven aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   Antwoord
SV 7-244
Het Actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten na de sociale Top van Porto (7-279)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Gaëtan Van Goidsenhoven (S) en mevrouw Eliane Tillieux (K)
7-279/1
p. 1-15 7-279/1 p. 1-15 (PDF)
Het Handels- en Samenwerkingsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk (7-215)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Gaëtan Van Goidsenhoven
7-215/1
p. 1-17 7-215/1 p. 1-17 (PDF)
Het Jaarverslag 2019 van de Europese Rekenkamer over de EU-begroting (7-222)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Gaëtan Van Goidsenhoven
7-222/1
p. 1-25 7-222/1 p. 1-25 (PDF)
Het Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2021 (Data Governance Act, over persoonsgegevens in het bezit van de openbare sector - Digital Services Act, over illegale online inhoud - Digital Market Act over eerlijke mededinging - E-privacy over vertrouwelijkheid van elektronische communicatie - Covid-19 - Brexit - Herstelplannen - Rechtstaat - Asiel- en migratiebeleid - Toekomst van Europa - Green Deal - Energie) (7-219)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Gaëtan Van Goidsenhoven
7-219/1
p. 1-21 7-219/1 p. 1-21 (PDF)
Het verslag van de Europese Commissie over de rechtsstaat 2020 (Het gerechtelijk systeem - De strijd tegen corruptie - Het pluralisme van de media - Het evenwicht der machten - Het Europees openbaar ministerie) (7-214)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Gaëtan Van Goidsenhoven
7-214/1
p. 1-31 7-214/1 p. 1-31 (PDF)
Informele Europese Raad te Versailles van 10 maart 2022 - Debriefing en Europese Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders van 24 en 25 maart 2022 - Briefing (Agressie van Rusland tegen Oekraïne - Geopolitieke aspecten - Oorlogsvluchtelingen - Toetreding van Oekraïne tot de EU - Sancties tegen Rusland en Wit-Rusland - Versterking van het defensievermogen - Energiebevoorradingszekerheid - Robuustere economische basis) (7-337)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Eliane Tillieux (K) en de heer Gaëtan Van Goidsenhoven (S)
7-337/1
p. 1-15 7-337/1 p. 1-15 (PDF)
Infrabel - NMBS - Vlinderstruik - Buddleja davidii - Spoorweg (7-1344)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Goidsenhoven aan de heer Gilkinet, vice-eersteminister en minister van Mobiliteit
   Antwoord
SV 7-1344
Jaarverslag 2020 van de Europese Rekenkamer over de EU-begroting (7-332)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Gaëtan Van Goidsenhoven (S) en mevrouw Eliane Tillieux (K)
7-332/1
p. 1-34 7-332/1 p. 1-34 (PDF)
LXIV COSAC - Berlijn (videoconferentie) - 30 november en 1 december 2020 (Een nieuwe start voor de trans-Atlantische betrekkingen - Lessen uit de coronaviruscrisis (Covid-19) - Balans van het Duitse voorzitterschap van de Raad - De toekomst van de EU - De rol van Europa in de wereld, een verantwoord partnerschap met Afrika) (7-204)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mark Demesmaeker en Gaëtan Van Goidsenhoven
7-204/1
p. 1-42 7-204/1 p. 1-42 (PDF)
LXV COSAC - Lissabon (Videoconferentie), 31 mei - 1 juni 2021 (Het Portugese voorzitterschap van de Raad van de EU - Sociaal Europa : welk model voor de driedubbele economische, digitale en klimaattransitie ? - Implemantatie van de nationale plannen voor herstel en veerkracht - De Rol van de Nationale Parlementen - Conferentie over de toekomst van Europa : stand van zaken) (7-261)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mark Demesmaeker en Gaëtan Van Goidsenhoven
7-261/1
p. 1-34 7-261/1 p. 1-34 (PDF)
LXVI COSAC - Videoconferentie, 29-30 november 2021 (Een Europees perspectief voor de Westelijke Balkan - Aanwijzing van het Permanent Lid van het COSAC-secretariaat - De toekomstige rol van de jongeren in het EU-besluitvormingsproces.- De Conferentie over de toekomst van Europa) (7-306)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Ellen Samyn (K) en de heren Gaëtan Van Goidsenhoven (S) en Karl Vanlouwe (S)
7-306/1
p. 1-45 7-306/1 p. 1-45 (PDF)
Lokale integrale veiligheidscel (LIVC R) - Oprichting - Evolutie - Activiteiten - Opdrachten - Werking (7-160)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Goidsenhoven aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-160
MYRRHA-project (Multi-purpose hYbrid Research Reactor for High-tech Applications) - Financiering - Onafhankelijke audit - Internationale multidisciplinaire expertengroep - Profiel en competenties - Tijdsschema - Evaluatiecriteria (7-1292)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Goidsenhoven aan de heer Dermine, staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-1292
MYRRHA-project (Multi-purpose hYbrid Research Reactor for High-tech Applications) - Financiering - Onafhankelijke audit - Internationale multidisciplinaire expertengroep - Profiel en competenties - Tijdsschema - Evaluatiecriteria (7-1296)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Goidsenhoven aan mevrouw Van der Straeten, minister van Energie
   Antwoord
SV 7-1296
Mobiele medische applicaties - Rijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering (RIZV) - Terugbetaling - Belgische ondernemingen voor de ontwikkeling van medische apps - Ondersteuning (7-214)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Goidsenhoven aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   Antwoord
SV 7-214
Motie tot verklaring van discriminatie om ideologische en filosofische redenen ingediend in het Vlaams Parlement over het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 7 juli 2017 houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk (stukken Vl. Parl. 2019-2020, nrs 155/1-3) (Ideologische alarmbelprocedure) (7-132)      
  Bespreking (Procedure - Culturele autonomie - Reikwijdte van het begrip discriminatie - Ontstaan van de wet van 3 juli 1971 - Grondwettelijk Hof - Ontbreken van een advies van de Raad van State - Etnisch culturele organisaties - Federale voogdij - Segregatie)
7-8
p. 5-38 7-8 p. 5-38 (PDF)
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Spoorwegperrons en -stations - Vervuiling door sigarettenpeuken - Maatregelen - Sancties voor onwellevend gedrag - Cijfers - Asbakken - Aanwezigheid op de perrons - Sensibiliseringscampagne (7-463)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Goidsenhoven aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 7-463
Paarden - Verminkingen - Onrustwekkende stijging in Frankrijk - Cijfers voor België - Preventieve maatregelen (7-672)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Goidsenhoven aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   dossier afgesloten
SV 7-672
Paarden - Verminkingen - Onrustwekkende stijging in Frankrijk - Cijfers voor België - Preventieve maatregelen (7-797)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Goidsenhoven aan mevrouw Khattabi, minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
   Antwoord
SV 7-797
Proefbank voor vuurwapens te Luik -Organisatie en comunicatie - Lacunes - Maatregelen (7-837)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Goidsenhoven aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-837
Proefbank voor vuurwapens te Luik -Organisatie en comunicatie - Lacunes - Maatregelen (7-838)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Goidsenhoven aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee
   Antwoord
SV 7-838
Regeling van de werkzaamheden      
  Vraag om spoedbehandeling van de resolutie 7-230 (Artikel 54, 3, eerste lid van het reglement van de Senaat)
7-17
p. 5-9 7-17 p. 5-9 (PDF)
  Vraag om spoedbehandeling van de resolutie 7-356 (Artikel 54, 3, eerste lid van het reglement van de Senaat)
7-29
p. 5-6 7-29 p. 5-6 (PDF)
  Vraag om spoedbehandeling van de resolutie 7-361 (Artikel 54, 3, eerste lid van het reglement van de Senaat)
7-29
p. 5-6 7-29 p. 5-6 (PDF)
Resultaten van de Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders van 15-16 oktober 2020 (Relaties tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk - Klimaatbeleid - Covid-19 - Relaties met Afrika - Verdere aspecten van het buitenlands beleid) (7-194)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Gaëtan Van Goidsenhoven
7-194/1
p. 1-16 7-194/1 p. 1-16 (PDF)
Samenwerking tussen de deelstaten onderling en met de federale Staat - Europees niveau (7-329)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Goidsenhoven aan de heer Geens, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken
   Antwoord
SV 7-329
Sterilisatie van katten - Verlaging van de belasting over de toegevoegde waarde (btw) - Termijn - Overleg met de autoriteiten van de Europese Unie (EU) - Stand van zaken (7-830)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Goidsenhoven aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding
   Antwoord
SV 7-830
Top Europese Unie - Afrikaanse Unie (17-18 februari 2022) en Top over het Stabiliteitspact (10-11 maart 2022) (7-325)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Eliane Tillieux (K) en de heer Gaëtan Van Goidsenhoven (S)
7-325/1
p. 1-17 7-325/1 p. 1-17 (PDF)
Uitgaven van het boekjaar 2020 en begrotingsvoorstellen voor het boekjaar 2022 (7-298)      
  Bespreking
   Personeelsuitgaven - Personeelsuitgaven politieke fracties - Covid-19 - Investeringen - Reserves
7-25
p. 5-11 7-25 p. 5-11 (PDF)
Verkeersveiligheid - Winterbanden - Nut - Plaatsing door chauffeurs - Eventuele stimulering tot plaatsing (7-309)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Goidsenhoven aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 7-309
Verkeersveiligheid - Winterbanden - Nut - Plaatsing door de automobilisten - Eventuele stimulering tot plaatsing (7-862)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Goidsenhoven aan de heer Gilkinet, vice-eersteminister en minister van Mobiliteit
   Antwoord
SV 7-862
Verminking van paarden - Aantal gevallen - Geografische spreiding - Bestrijding - Maatregelen - Identificering van daders - Samenwerking met de Franse politie - Politieopleiding - Bijzondere cel dierenmishandeling (7-1167)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Goidsenhoven aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1167
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de evaluatie van de staatkundige hervormingen sinds 1970, met het oog op een inventarisatie van en een onderzoek naar een efficiëntere en effectievere bevoegdheidsverdeling, werking van de instellingen en samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten (7-115)      
  Verzoek van de heer Bert Anciaux, mevrouw Sabine Laruelle, de heren Georges-Louis Bouchez en Philippe Dodrimont, mevrouw Véronique Durenne, de heren Alexander Miesen, Gaëtan Van Goidsenhoven en Jean-Paul Wahl, mevrouw Els Ampe, de heer Rik Daems, mevrouw Stephanie D'Hose, de heer Willem-Frederik Schiltz, mevrouw Carina Van Cauter, de heer Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht en Katia Segers en de heer Julien Uyttendaele
7-115/1
p. 1-9 7-115/1 p. 1-9 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen inzake de bestrijding van fake news (7-110)      
  Verzoek van de dames Stephanie D'Hose en Els Ampe, de heren Rik Daems en Willem-Frederik Schiltz, de dames Carina Van Cauter, Fatima Ahallouch en Latifa Gahouchi, de heren Georges-Louis Bouchez en Philippe Dodrimont, de dames Véronique Durenne en Sabine Laruelle, de heren Alexander Miesen, Gaëtan Van Goidsenhoven en Jean-Paul Wahl, mevrouw Karin Brouwers, de heren Bert Anciaux en Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht en Katia Segers, de heer André Antoine, mevrouw Anne-Catherine Goffinet, de heren Fourat Ben Chikha, Stijn Bex en Rodrigue Demeuse, de dames Soetkin Hoessen en France Masai, de heer John Pitseys, mevrouw Hélène Ryckmans, de heer Chris Steenwegen en mevrouw Farida Tahar
7-110/1
p. 1-5 7-110/1 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (7-110/1)
7-5
p. 5-19 7-5 p. 5-19 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (7-110/2)
7-24
p. 5-30 7-24 p. 5-30 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende een vergelijking van de regionale methodes van afvalscheiding en afvalbestrijding, alsook de evolutie naar een circulaire economie voor platic verpakkingen en sigarettenfilters (7-164)      
  Verzoek van de heren Philippe Dodrimont, Gaëtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez en Jean-Paul Wahl, de dames Sabine Laruelle en Véronique Durenne, de heren Alexander Miesen, Bert Anciaux en Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht en Katia Segers, de heer Rik Daems, de dames Latifa Gahouchi, Fatima Ahallouch en Nadia El Yousfi en de heren Philippe Courard en Jean-Frédéric Eerdekens
7-164/1
p. 1-12 7-164/1 p. 1-12 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende een vergelijking van de verschillende stelsels van duaal leren in België en in het buitenland teneinde de ideeën hierover te bundelen en de werking ervan te optimaliseren (7-140)      
  Verzoek van de heer Gaëtan Van Goidsenhoven, mevrouw Sabine Laruelle, de heren Jean-Paul Wahl en Philippe Dodrimont, mevrouw Véronique Durenne, de heren Alexander Miesen en Georges-Louis Bouchez, de dames Fatima Ahallouch, Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi en Els Ampe, de heer Rik Daems, mevrouw Stephanie D'Hose, de heer Willem-Frederik Schiltz, mevrouw Carina Van Cauter, de heren Bert Anciaux en Kurt De Loor en de dames Annick Lambrecht en Katia Segers
7-140/1
p. 1-9 7-140/1 p. 1-9 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende het statuut van de kunstenaar (7-172)      
  Verzoek van mevrouw Els Ampe, de heer Rik Daems, mevrouw Stephanie D'Hose, de heer Willem-Frederik Schiltz, mevrouw Carina Van Cauter, de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez en Philippe Dodrimont, de dames Véronique Durenne en Sabine Laruelle, de heren Alexander Miesen en Jean-Paul Wahl, mevrouw Karin Brouwers, de heren Orry Van de Wauwer, Bert Anciaux en Kurt De Loor en de dames Annick Lambrecht, Katia Segers en Anne-Catherine Goffinet
7-172/1
p. 1-5 7-172/1 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (7-172/1)
7-12
p. 45-49 7-12 p. 45-49 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag met betrekking tot het interfederaal actieplan tegen racisme en discriminatie (7-139)      
  Bespreking van het verzoek (7-139/1)
7-10
p. 5-20 7-10 p. 5-20 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de algemene evaluatie van de effectieve resultaten van de "drugswet" van 24 februari 1921 wat de doeltreffendheid van het drugsbeleid betreft, meer bepaald inzake cannabis (7-225)      
  Verzoek van de heer Julien Uyttendaele, mevrouw Fatima Ahallouch, de heren Philippe Courard en Jean-Frédéric Eerdekens, mevrouw Nadia El Yousfi, de heer André Frédéric, mevrouw Latifa Gahouchi, de heren Bert Anciaux en Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht en Katia Segers, de heren Fourat Ben Chikha en Rodrigue Demeuse, de dames Zoé Genot en Celia Groothedde, de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez en Jean-Paul Wahl, de dames Sabine Laruelle en Véronique Durenne en de heren Philippe Dodrimont en Alexander Miesen
7-225/1
p. 1-15 7-225/1 p. 1-15 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (7-225/1)
7-19
p. 27-34 7-19 p. 27-34 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de ideologische en filosofische alarmbelprocedure (Verenigbaarheid van de procedure met de autonomie van de deelstaten - Verhouding tussen de ideologische en filosofische alarmbelprocedure en de toetsing door het Grondwettelijk Hof - Verhouding tussen de ideologische en filosofische alarmbelprocedure en de adviesfunctie van de afdeling Wetgeving van de Raad van State - Samenhang van de Federale Staat - De alarmbelprocedure en de bevoegdheidsverdeling - Procedurele vragen) (7-295)      
  Verzoek van de dames Stephanie D'Hose en Els Ampe, de heren Steven Coenegrachts, Rik Daems, Tom Ongena en Gaëtan Van Goidsenhoven, mevrouw Sabine Laruelle, de heren Alexander Miesen en Philippe Dodrimont, mevrouw Véronique Durenne, de heren Jean-Paul Wahl, Bert Anciaux en Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht, Katia Segers en Karin Brouwers, de heer Orry Van de Wauwer, de dames Maud Vanwalleghem en France Masai en de heer Fourat Ben Chikha
7-295/1
p. 1-10 7-295/1 p. 1-10 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (7-295/1)
7-24
p. 30-37 7-24 p. 30-37 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de noodzaak om ons democratisch systeem te moderniseren door de representatieve democratie aan te vullen met meer burgerparticipatie (7-117)      
  Verzoek van de heren Alexander Miesen, Georges-Louis Bouchez en Philippe Dodrimont, de dames Véronique Durenne en Sabine Laruelle, de heren Gaëtan Van Goidsenhoven en Jean-Paul Wahl, mevrouw Els Ampe, de heer Rik Daems, mevrouw Stephanie D'Hose, de heer Willem-Frederik Schiltz, mevrouw Carina Van Cauter, de heren Bert Anciaux en Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht en Katia Segers, de heren Philippe Courard en André Frédéric en mevrouw Latifa Gahouchi
7-117/1
p. 1-9 7-117/1 p. 1-9 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de verbetering van de procedures voor overheidsopdrachten (7-289)      
  Verzoek van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez, Jean-Frédéric Eerdekens, Rik Daems, Bert Anciaux, Jean-Paul Wahl en Julien Uyttendaele, de dames Els Ampe, Katia Segers, Véronique Durenne en Nadia El Yousfi, de heer Tom Ongena, mevrouw Annick Lambrecht, de heer Philippe Dodrimont, mevrouw Fatima Ahallouch en de heren Steven Coenegrachts, Kurt De Loor, Alexander Miesen en Philippe Courard
7-289/1
p. 1-15 7-289/1 p. 1-15 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (7-289/1)
7-23
p. 10-18 7-23 p. 10-18 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over lichamelijke zelfbeschikking en het tegengaan van obstetrisch geweld (Mishandeling van vrouwen rond de periode van hun bevalling) (7-245)      
  Verzoek van de dames France Masai, Celia Groothedde en Hélène Ryckmans, de heren Fourat Ben Chikha en Rodrigue Demeuse, de dames Zoé Genot en Soetkin Hoessen, de heer Chris Steenwegen, de dames Farida Tahar en Véronique Durenne, de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez, Alexander Miesen, Philippe Courard en Julien Uyttendaele, mevrouw Fatima Ahallouch, de heren André Frédéric en Jean-Frédéric Eerdekens en de dames Latifa Gahouchi, Nadia El Yousfi, Katia Segers en Els Ampe
7-245/1
p. 1-17 7-245/1 p. 1-17 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag ter bestrijding van de inmenging door buitenlandse mogendheden met het oog op het ondermijnen van de democratische rechtsstaat (7-344)      
  Verzoek van de heer Steven Coenegrachts, mevrouw Els Ampe, de heer Rik Daems, mevrouw Stephanie D'Hose, de heren Tom Ongena, Bert Anciaux en Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht en Katia Segers, de heren Georges-Louis Bouchez en Philippe Dodrimont, de dames Véronique Durenne en Sabine Laruelle, de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Jean-Paul Wahl, Philippe Courard en André Frédéric, mevrouw Latifa Gahouchi, de heer Julien Uyttendaele, mevrouw Karin Brouwers, de heren Peter Van Rompuy en Fourat Ben Chikha en de dames France Masai en Hélène Ryckmans
7-344/1
p. 1-9 7-344/1 p. 1-9 (PDF)
Voordracht van een eerste en tweede kandidaat voor het ambt van Franstalig rechter in het Grondwettelijk Hof (7-9)      
  Debat
7-11
p. 17-25 7-11 p. 17-25 (PDF)
Voorstel tot wijziging van de artikelen 8, 14 en 75 van het Reglement van de Senaat (Verkiezing van de Voorzitter van de Senaat - Kleinere fracties) (7-72)      
  Algemene bespreking
7-13
p. 7-19 7-13 p. 7-19 (PDF)
Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Senaat met betrekking tot het organiseren van hoorzittingen voor de voordracht van kandidaten voor een ambt van rechter bij het Grondwettelijk Hof (7-320)      
  Voorstel van mevrouw France Masai, de heren Gaëtan Van Goidsenhoven en Bert Anciaux en mevrouw Celia Groothedde
7-320/1
p. 1-4 7-320/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof betreffende de benoeming van de rechters bij het Grondwettelijk Hof (Kandidaten afkomstig uit het parlement moeten een examen afleggen - Tien jaar parlementaire ervaring) (7-166)      
  Voorstel van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven en Georges-Louis Bouchez
7-166/1
p. 1-4 7-166/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Gaëtan Van Goidsenhoven
7-166/2
p. 1-2 7-166/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen om het stemrecht van de in het buitenland verblijvende Belgen uit te breiden naar de verkiezing van de Gemeenschaps- en Gewestparlementen (7-119)      
  Voorstel van mevrouw Stephanie D'Hose, de heren Rik Daems, Gaëtan Van Goidsenhoven en Georges-Louis Bouchez en mevrouw Sabine de Bethune
7-119/1
p. 1-10 7-119/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, met het oog op het verplicht stellen van de Duitse juridische terminologie die de Commissie van de Duitstalige Gemeenschap voor de Duitse juridische terminologie heeft vastgelegd, voor de autoriteiten van het Waalse Gewest in het kader van hun vertaalwerk in het Duits (Nieuw opschrift : Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, met het oog op het verplicht stellen van de Duitse juridische terminologie die het bevoegde orgaan van de Duitstalige Gemeenschap heeft vastgelegd, voor de autoriteiten van het Waalse Gewest in het kader van hun vertaalwerk in het Duits) (7-292)      
  Voorstel van de heren Alexander Miesen, Gaëtan Van Goidsenhoven en Rik Daems en mevrouw Véronique Durenne
7-292/1
p. 1-7 7-292/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie aangaande de veroordeling van de opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van drie Catalaanse Europarlementsleden (... betrokken bij de organisatie van een referendum over de vraag of Catalonië een onafhankelijke natie diende te worden) (7-241)      
  Bespreking - Verzoek tot verzending naar de commissie (artikel 39 van het Reglement) - Aangenomen
7-18
p. 43-46 7-18 p. 43-46 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de arrestatie van de Wit-Russische oppositiejournalist Roman Protasevitsj en de toestand van de democratie in Wit-Rusland (7-267)      
  Voorstel van de heer Gaëtan Van Goidsenhoven, mevrouw Sabine Laruelle, de heer Philippe Dodrimont, mevrouw Véronique Durenne, de heren Steven Coenegrachts, Tom Ongena en Jean-Frédéric Eerdekens, de dames Latifa Gahouchi en Annick Lambrecht en de heer Bert Anciaux
7-267/1
p. 1-11 7-267/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de beperking van het ruimteschroot en van de impact ervan op het gebruik van de ruimte (7-312)      
  Voorstel van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Alexander Miesen en Bert Anciaux, de dames Els Ampe, Karin Brouwers en Fatima Ahallouch en de heren Steven Coenegrachts, Orry Van de Wauwer, Philippe Dodrimont en Jean-Paul Wahl
7-312/1
p. 1-13 7-312/1 p. 1-13 (PDF)
  Bespreking
7-29
p. 25-30 7-29 p. 25-30 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de coördinatie tussen de federale overheid en de Gewesten met het oog op de verbetering van de dienstverlening op het platteland (7-125)      
  Voorstel van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez en Philippe Dodrimont, de dames Véronique Durenne en Sabine Laruelle en de heren Alexander Miesen, Jean-Paul Wahl en Rik Daems
7-125/1
p. 1-5 7-125/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de etikettering van voedingsproducten en de verplichting om de wijze waarop de dieren worden geslacht erop te vermelden (7-232)      
  Voorstel van de heer Philippe Dordrimont, mevrouw Annick Lambrecht en de heren Jean-Paul Wahl en Gaëtan Van Goidsenhoven
7-232/1
p. 1-8 7-232/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de ondersteuning van de initiatieven van België en van de internationale instellingen om inzake het conflict over Nagorno-Karabach tot een staakt-het-vuren en een duurzame oplossing te komen (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de ondersteuning van de initiatieven van België en van de internationale instellingen om inzake het conflict over Nagorno-Karabach tot een duurzame oplossing te komen) (7-199)      
  Voorstel van de heer Gaëtan Van Goidsenhoven, mevrouw Sabine Laruelle, de heren Georges-Louis Bouchez, Jean-Paul Wahl, Philippe Dodrimont en Alexander Miesen, de dames Véronique Durenne en Hélène Ryckmans en de heren Julien Uyttendaele en Tom Ongena
7-199/1
p. 1-7 7-199/1 p. 1-7 (PDF)
  Amendement nr 53 van de heer Gaëtan Van Goidsenhoven c.s.
7-199/2
p. 16-24 7-199/2 p. 16-24 (PDF)
  Amendementen nrs 10 tot 29 van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven en Philippe Dodrimont
7-199/2
p. 3-10 7-199/2 p. 3-10 (PDF)
  Bespreking
7-15
p. 17-28 7-15 p. 17-28 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de rechten van de lgbtqia+-gemeenschap in Hongarije (7-282)      
  Voorstel van mevrouw Stephanie D'Hose, de heer Tom Ongena, mevrouw Els Ampe, de heren Bert Anciaux, Philippe Dodrimont en Jean-Frédéric Eerdekens, mevrouw Hélène Ryckmans en de heren Orry Van de Wauwer en Gaëtan Van Goidsenhoven
7-282/1
p. 1-8 7-282/1 p. 1-8 (PDF)
  Bespreking
7-22
p. 30-45 7-22 p. 30-45 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie van lgbti-personen in Polen (7-160)      
  Voorstel van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez en Jean-Paul Wahl, de dames Sabine Laruelle en Véronique Durenne, de heren Philippe Dodrimont en Alexander Miesen en mevrouw Stephanie D'Hose
7-160/1
p. 1-7 7-160/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie van vrouwen in Jemen (7-283)      
  Voorstel van de heer Gaëtan Van Goidsenhoven, de dames Sabine Laruelle, Véronique Durenne en Nadia El Yousfi, de heer Tom Ongena, de dames Hélène Ryckmans, Karin Brouwers en Annick Lambrecht en de heren Fourat Ben Chikha en Rik Daems
7-283/1
p. 1-10 7-283/1 p. 1-10 (PDF)
  Bespreking
7-27
p. 27-37 7-27 p. 27-37 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de terbeschikkingstelling van naloxon om het aantal sterfgevallen ten gevolge van een overdosis te verminderen en de terbeschikkingstelling van water voor injecties om de gezondheidsrisico's bij injecties te verminderen (7-346)      
  Voorstel van de heer Julien Uyttendaele, mevrouw Fatima Ahallouch, de heren Kurt De Loor en Bert Anciaux, mevrouw Zoé Genot en de heren Gaëtan Van Goidsenhoven en Tom Ongena
7-346/1
p. 1-31 7-346/1 p. 1-31 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de verlaging van de leerplichtleeftijd tot drie jaar (7-371)      
  Voorstel van de heren Georges-Louis Bouchez en Gaëtan Van Goidsenhoven
7-371/1
p. 1-6 7-371/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de vrijlating van de Russische politieke gevangene Alexej Navalny (7-230)      
  Voorstel van de heren Philippe Dodrimont, Gaëtan Van Goidsenhoven en Alexander Miesen, mevrouw Véronique Durenne, de heren Jean-Paul Wahl en Georges-Louis Bouchez, mevrouw Latifa Gahouchi, de heer Tom Ongena, mevrouw Sabine de Bethune en de heer Bert Anciaux
7-230/1
p. 1-9 7-230/1 p. 1-9 (PDF)
  Bespreking
7-17
p. 30-40 7-17 p. 30-40 (PDF)
  De heer Gaëtan Van Goidsenhoven vraagt de spoedbehandeling - Aangenomen
7-17
p. 5-9 7-17 p. 5-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende dr. Ahmadreza Djalali, die in Iran tot de doodstraf veroordeeld is (7-173)      
  Voorstel van mevrouw Katia Segers, de heer Bert Anciaux, mevrouw Carina Van Cauter, de heren Orry Van de Wauwer, Gaëtan Van Goidsenhoven en Stijn Bex, mevrouw Latifa Gahouchi, de heer Jean-Frédéric Eerdekens en de dames Hélène Ryckmans en Annick Lambrecht
7-173/1
p. 1-7 7-173/1 p. 1-7 (PDF)
  Bespreking
7-12
p. 49-52 7-12 p. 49-52 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een betere vertegenwoordiging van meisjes en vrouwen in STEM-gerelateerde studierichtingen en beroepen (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende een betere vertegenwoordiging van meisjes en vrouwen in STEAM-gerelateerde studierichtingen en beroepen) (Wetenschap, technologie, engineering en wiskunde) (7-211)      
  Voorstel van de heer Gaëtan Van Goidsenhoven, mevrouw Sabine Laruelle, de heren Georges-Louis Bouchez, Jean-Paul Wahl, Philippe Dodrimont en Alexander Miesen, mevrouw Véronique Durenne, de heer Rik Daems en mevrouw Latifa Gahouchi
7-211/1
p. 1-9 7-211/1 p. 1-9 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 9 van de heer Gaëtan Van Goidsenhoven c.s.
7-211/3
p. 1-4 7-211/3 p. 1-4 (PDF)
  Bespreking
7-25
p. 24-36 7-25 p. 24-36 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het bezitten van nieuwe gezelschapsdieren (NGD) van exotische oorsprong, het welzijn van deze dieren, en de interfederale samenwerking op dat gebied (7-159)      
  Voorstel van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez en Jean-Paul Wahl, de dames Sabine Laruelle en Véronique Durenne, de heren Philippe Dodrimont, Alexander Miesen en Rik Daems en mevrouw Stephanie D'Hose
7-159/1
p. 1-11 7-159/1 p. 1-11 (PDF)
  Amendement nr 7 van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven en Philippe Dodrimont
7-159/2
p. 3 7-159/2 p. 3 (PDF)
  Bespreking
7-22
p. 6-16 7-22 p. 6-16 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het invoeren van de anonieme klacht ingeval van homofoob geweld (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende het invoeren van de anonieme aangifte bij lgbtq+-foob geweld) (7-161)      
  Amendement nr 1 van de heer Gaëtan Van Goidsenhoven c.s.
7-161/2
p. 1-5 7-161/2 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking
7-17
p. 10-29 7-17 p. 10-29 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het schoolbezoek van jonge meisjes alsook de significante achteruitgang sinds augustus 2021 inzake de rechten van vrouwen in Afghanistan (7-349)      
  Voorstel van de heer Gaëtan Van Goidsenhoven, mevrouw Sabine Laruelle, de heren Philippe Dodrimont en Georges-Louis Bouchez, de dames Véronique Durenne, Stephanie D'Hose en Latifa Gahouchi, de heer Orry Van de Wauwer en de dames Annick Lambrecht en Hélène Ryckmans
7-349/1
p. 1-14 7-349/1 p. 1-14 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het tienjarig bestaan van het Verdrag van Istanbul (... inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld) (7-271)      
  Voorstel van mevrouw Latifa Gahouchi, de heer Jean-Frédéric Eerdekens, mevrouw Karin Brouwers, de heren Gaëtan Van Goidsenhoven en Bert Anciaux, de dames Katia Segers, Hélène Ryckmans en Celia Groothedde en de heren Tom Ongena en Rik Daems
7-271/1
p. 1-8 7-271/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het voornemen van Oeganda om over te gaan tot invoering van de doodstraf voor LGBTI+ (7-106)      
  Voorstel van mevrouw Stephanie D'Hose, de heren Jean-Frédéric Eerdekens, Gaëtan Van Goidsenhoven, Orry Van de Wauwer en Bert Anciaux en mevrouw Annick Lambrecht
7-106/1
p. 1-9 7-106/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende seksueel geweld tegen vrouwen bij gewapende conflicten of onlusten (7-79)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heer Gaëtan Van Goidsenhoven
7-79/2
p. 1-3 7-79/2 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de invoering van het recht op een vergissing in de contacten met de overheidsadministraties (7-244)      
  Voorstel van de heren Rik Daems en Gaëtan Van Goidsenhoven, mevrouw Els Ampe en de heren Philippe Dodrimont en Alexander Miesen
7-244/1
p. 1-8 7-244/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op een betere aanpak van cyberpesten (7-229)      
  Voorstel van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez en Jean-Paul Wahl, de dames Sabine Laruelle en Véronique Durenne, de heren Philippe Dodrimont, Alexander Miesen en Kurt De Loor en mevrouw Latifa Gahouchi
7-229/1
p. 1-12 7-229/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van resolutie om aan China te vragen een vrij en onafhankelijk gerechtelijk onderzoek te voeren naar de beschuldigingen van aanranding van de tennisster Peng Shuai aan het adres van de gewezen Chinese vice-eersteminister Zhang Gaoli (7-316)      
  Amendement nr 1 van de heer Gaëtan Van Goidsenhoven
7-316/2
p. 1 7-316/2 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 2 tot 4 van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven en Tom Ongena
7-316/2
p. 2 7-316/2 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 6 en 7 van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven en Tom Ongena, ingediend na de goedkeuring van het verslag
7-316/5
p. 1-3 7-316/5 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie om de internationale positie van Taiwan te versterken (7-185)      
  Verslag van mevrouw Fatima Ahallouch en de heer Gaëtan Van Goidsenhoven
7-185/3
p. 1-11 7-185/3 p. 1-11 (PDF)
  Bespreking
7-18
p. 8-21 7-18 p. 8-21 (PDF)
Voorstel van resolutie om in België meer vrijwillige bloeddonoren te werven (7-284)      
  Voorstel van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven en Georges-Louis Bouchez, mevrouw Sabine Laruelle, de heren Jean-Paul Wahl en Alexander Miesen, mevrouw Véronique Durenne, de heer Philippe Dodrimont, mevrouw Latifa Gahouchi en de heren Fourat Ben Chikha en Steven Coenegrachts
7-284/1
p. 1-11 7-284/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie om meer rekening te houden met diversiteit bij het nemen van maatregelen tijdens een crisis (Covid-19) (7-190)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Willem-Frederik Schiltz en Gaëtan Van Goidsenhoven en mevrouw Véronique Durenne
7-190/1
p. 1-4 7-190/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie om tegemoet te komen aan de financieel precaire situatie van jobstudenten, werkstudenten en student-ondernemers als gevolg van de coronacrisis door middel van een tijdelijke flexibele arbeidsregeling en fiscale en sociale stimuli (Covid-19) (7-234)      
  Voorstel van mevrouw Els Ampe en de heren Rik Daems, Gaëtan Van Goidsenhoven en Georges-Louis Bouchez
7-234/1
p. 1-8 7-234/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie om vrouwelijk ondernemerschap meer aan te moedigen en te steunen (7-114)      
  Voorstel van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven en Georges-Louis Bouchez, mevrouw Véronique Durenne, de heer Rik Daems en mevrouw Stephanie D'Hose
7-114/1
p. 1-7 7-114/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie over de coördinatie tussen de Federale Staat en de deelstaten met het oog op de uitwerking van een internationaal juridisch kader voor de ontginning van grondstoffen uit de ruimte (7-187)      
  Voorstel van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez en Jean-Paul Wahl, de dames Sabine Laruelle en Véronique Durenne, de heren Philippe Dodrimont, Alexander Miesen en Rik Daems en mevrouw Els Ampe
7-187/1
p. 1-8 7-187/1 p. 1-8 (PDF)
  Bespreking
7-29
p. 18-24 7-29 p. 18-24 (PDF)
Voorstel van resolutie over de dwangarbeid van de Oeigoeren in de autonome Chinese regio Xinjiang (7-220)      
  Amendement nr 1 van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven en Philippe Dodrimont
7-220/2
p. 1-2 7-220/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie over de overeenstemming van de contactopsporingsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus met de internationale normen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (Covid-19) (7-189)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Willem-Frederik Schiltz, Gaëtan Van Goidsenhoven en Jean-Paul Wahl
7-189/1
p. 1-4 7-189/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie over de verstrekking van noodanticonceptie door de instanties die belast zijn met de opvang, voorlichting en begeleiding van personen in het kader van hun affectieve en seksuele relaties (7-81)      
  Verslag van de heren Philippe Dodrimont en Gaëtan Van Goidsenhoven en mevrouw Hélène Ryckmans
7-81/4
p. 1-11 7-81/4 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie over het veroordelen van de aanhoudende praktijk van het gedwongen verwijderen van organen in de Volksrepubliek China bij gewetensgevangenen, vooral bij aanhangers van Falun Gong en bij Oeigoeren (7-162)      
  Voorstel van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez en Jean-Paul Wahl, de dames Sabine Laruelle en Véronique Durenne, de heren Philippe Dodrimont, Alexander Miesen, Willem-Frederik Schiltz en Bert Anciaux en mevrouw Karin Brouwers
7-162/1
p. 1-8 7-162/1 p. 1-8 (PDF)
  Bespreking
7-11
p. 5-12 7-11 p. 5-12 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde de Belgische koloniale geschiedenis op een pertinentere wijze te benaderen, over te brengen en toe te lichten (7-171)      
  Voorstel van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez en Jean-Paul Wahl, de dames Sabine Laruelle en Véronique Durenne en de heren Philippe Dodrimont en Alexander Miesen
7-171/1
p. 1-12 7-171/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde de neutraliteit en de onpartijdigheid van de overheidsbeambten te waarborgen en het dragen van opzichtige tekenen van een politieke, geloofs- of levensovertuiging tijdens de uitoefening van hun functie te verbieden (7-264)      
  Voorstel van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven en Georges-Louis Bouchez, mevrouw Sabine Laruelle, de heren Jean-Paul Wahl, Philippe Dodrimont en Alexander Miesen en mevrouw Véronique Durenne
7-264/1
p. 1-20 7-264/1 p. 1-20 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde de risico's op burn-out op het werk efficiënter te voorkomen (7-124)      
  Voorstel van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven en Georges-Louis Bouchez, mevrouw Véronique Durenne, de heren Alexander Miesen en Rik Daems en mevrouw Stephanie D'Hose
7-124/1
p. 1-9 7-124/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde slachtoffers van homofoob geweld aan te moedigen om klacht in te dienen (7-165)      
  Voorstel van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez en Jean-Paul Wahl, de dames Sabine Laruelle en Véronique Durenne en de heren Philippe Dodrimont en Alexander Miesen
7-165/1
p. 1-9 7-165/1 p. 1-9 (PDF)
  Bespreking
7-17
p. 10-29 7-17 p. 10-29 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bestrijding van de straffeloosheid wat betreft oorlogsmisdaden begaan in Oekraïne (7-361)      
  Voorstel van de dames Els Ampe en Hélène Ryckmans, de heren Philippe Courard, Gaëtan Van Goidsenhoven en Orry Van de Wauwer, mevrouw Annick Lambrecht en de heer Fourat Ben Chikha
7-361/1
p. 1-16 7-361/1 p. 1-16 (PDF)
  Bespreking
7-29
p. 30-43 7-29 p. 30-43 (PDF)
Voorstel van resolutie ter voorkoming van de imminente uitvoering van de doodstraf die is uitgesproken tegen dr. Ahmadreza Djalali in Iran (7-207)      
  Voorstel van mevrouw Latifa Gahouchi, de heren Tom Ongena, Gaëtan Van Goidsenhoven en Orry Van de Wauwer, de dames Hélène Ryckmans en Katia Segers en de heer Fourat Ben Chikha
7-207/1
p. 1-7 7-207/1 p. 1-7 (PDF)
  Bespreking
7-15
p. 45-50 7-15 p. 45-50 (PDF)
Voorstel van resolutie tot afschaffing van het papieren kasticket en de invoering van het e-ticket als norm (7-104)      
  Voorstel van de heren Willem-Frederik Schiltz en Rik Daems, mevrouw Stephanie D'Hose, de heer Georges-Louis Bouchez, mevrouw Véronique Durenne en de heer Gaëtan Van Goidsenhoven
7-104/1
p. 1-7 7-104/1 p. 1-7 (PDF)
  Bespreking
7-14
p. 28-38 7-14 p. 28-38 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een efficiëntere vaccinatie van de bevolking (7-141)      
  Voorstel van de heer Gaëtan Van Goidsenhoven, mevrouw Sabine Laruelle, de heer Philippe Dodrimont, mevrouw Véronique Durenne en de heren Alexander Miesen en Georges-Louis Bouchez
7-141/1
p. 1-7 7-141/1 p. 1-7 (PDF)
  Intrekking
7-8
p. 42 7-8 p. 42 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een efficiëntere vaccinatie van de bevolking (7-144)      
  Voorstel van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven en Rik Daems, de dames Véronique Durenne en Sabine Laruelle en de heren Georges-Louis Bouchez, Philippe Dodrimont en Alexander Miesen
7-144/1
p. 1-7 7-144/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een efficiëntere vaccinatie van de bevolking (7-228)      
  Voorstel van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven en Rik Daems, de dames Véronique Durenne en Sabine Laruelle en de heren Georges-Louis Bouchez, Philippe Dodrimont en Alexander Miesen
7-228/1
p. 1-10 7-228/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie voor het steunen van Europese maatregelen met betrekking tot de Poolse rechtsstaat en de recente uitspraak van het Poolse Grondwettelijk Hof (7-301)      
  Bespreking
7-27
p. 14-27 7-27 p. 14-27 (PDF)
War Heritage Institute - Collecties - Verdeling - Sites en musea (7-1348)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Goidsenhoven aan mevrouw Dedonder, minister van Defensie
   Antwoord
SV 7-1348
Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2022 (Stabiliteitspact - Samenwerking EU-NAVO - Betrekkingen met het VK - Haatmisdrijven - Groene en digitale transitie - Due diligence waaraan Europese bedrijven moeten voldoen - Mediavrijheid - Hervorming van de Schengengrenscode - l'European Chips Act - Sociaal klimaatfonds - Digital Services Act - Europees minimumloon) (7-324)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Eliane Tillieux (K) en de heer Gaëtan Van Goidsenhoven (S)
7-324/1
p. 1-24 7-324/1 p. 1-24 (PDF)
Wetsontwerp dat machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (I) (Werking Raad van State en administratieve rechtscolleges - Adviezen Raad van State betreffende de besluiten genomen in uitvoering van beide volmachtwetten) (7-152)      
  Algemene bespreking
7-9
p. 4-14 7-9 p. 4-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, om in het buitenland verblijvende Belgen stemrecht toe te kennen voor de verkiezing van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap (7-174)      
  Voorstel van de heren Alexander Miesen en Gaëtan Van Goidsenhoven en mevrouw Carina Van Cauter
7-174/1
p. 1-18 7-174/1 p. 1-18 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999