S. 7-79 Dossierfiche                  

Resolutie betreffende seksueel geweld tegen vrouwen bij gewapende conflicten of onlusten
Latifa Gahouchi    Fatima Ahallouch    Jean-Frédéric Eerdekens    Nadia El Yousfi    André Frédéric    Julien Uyttendaele    Philippe Courard   

slachtofferhulp
rechten van de vrouw
vrouw
seksueel geweld
geweld
kind
positie van de vrouw
ontwikkelingshulp
oorlog
gelijke behandeling van man en vrouw
handhaving van de vrede
motie van het Parlement
conflictpreventie
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-79/1 7-79/1 (PDF) Voorstel van resolutie 8/10/2019
7-79/2 7-79/2 (PDF) Amendementen 10/6/2022
7-79/3 7-79/3 (PDF) Verslag namens de commissie 10/6/2022
7-79/4 7-79/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 10/6/2022
7-79/5 7-79/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 24/6/2022
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/10/2019   Indiening Doc. 7-79/1 7-79/1 (PDF)
8/10/2019   Inoverwegingneming
8/10/2019   Verzending naar commissie: Transversale aangelegenheden
24/6/2022   Inschrijving op agenda
24/6/2022   Algemene bespreking
24/6/2022   Stemming over het geheel: aangenomen (+42/-0/o0) Doc. 7-79/5 7-79/5 (PDF)
  Commissie: Transversale Aangelegenheden
8/10/2019   Verzending naar commissie
13/5/2022   Inschrijving op agenda
13/5/2022   Aanwijzing rapporteur(s): Soetkin Hoessen
13/5/2022   Bespreking
10/6/2022   Inschrijving op agenda
10/6/2022   Bespreking Doc. 7-79/2 7-79/2 (PDF)
10/6/2022   Stemming over het geheel: geamendeerd (+13/-0/o1) Doc. 7-79/4 7-79/4 (PDF)
10/6/2022   Aanneming na amendering
10/6/2022   Vertrouwen rapporteur Doc. 7-79/3 7-79/3 (PDF)
24/6/2022   Mededeling aan bestemmeling(en)
aan eerste min., vice-eerstemin. en min. van Justitie, min. van Ontwikkelingssamenwerking, staatssecr. Gendergelijkheid en staatssecr. Asiel en Migratie, voorz. Kamer, min.-pres. Gemeensch. en Gewesten, voorz. van de parlementen Gemeensch. en Gewesten.
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 24/6/2022
Commissie: Transversale Aangelegenheden
Geamendeerd 13/5/2022, 10/6/2022