S. 7-81 Dossierfiche                  

Resolutie over de verstrekking van noodanticonceptie door de instanties die belast zijn met de opvang, voorlichting en begeleiding van personen in het kader van hun affectieve en seksuele relaties
Latifa Gahouchi    Fatima Ahallouch    Philippe Courard    Jean-Frédéric Eerdekens    Nadia El Yousfi    André Frédéric    Julien Uyttendaele   

motie van het Parlement
anticonceptie
gezinsplanning
geneesmiddel
abortus
gezondheidsbeleid
beroep in de gezondheidszorg
jongere
kosteloze medische verzorging

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-81/1 7-81/1 (PDF) Voorstel van resolutie 8/10/2019
7-81/2 7-81/2 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 23/5/2022
7-81/3 7-81/3 (PDF) Amendementen 4/7/2022
7-81/4 7-81/4 (PDF) Verslag namens de commissie 4/7/2022
7-81/5 7-81/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 4/7/2022
7-81/6 7-81/6 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 7/7/2022
7-81/7 7-81/7 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 8/7/2022
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/10/2019   Indiening Doc. 7-81/1 7-81/1 (PDF)
8/10/2019   Inoverwegingneming
8/10/2019   Verzending naar commissie: Transversale aangelegenheden
8/7/2022   Inschrijving op agenda
8/7/2022   Algemene bespreking
8/7/2022   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag. Doc. 7-81/6 7-81/6 (PDF)
8/7/2022   Stemming over het geheel: aangenomen (+8/-7/o24) Doc. 7-81/7 7-81/7 (PDF)
  Commissie: Transversale Aangelegenheden
8/10/2019   Verzending naar commissie
18/11/2019   Inschrijving op agenda
18/11/2019   Uitgesteld
4/6/2021   Inschrijving op agenda
4/6/2021   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Dodrimont, Gaëtan Van Goidsenhoven, Hélčne Ryckmans
4/6/2021   Verzending naar commissie voor advies: Adviescomité voor gelijke kansen
10/6/2022   Inschrijving op agenda
10/6/2022   Bespreking
4/7/2022   Inschrijving op agenda
4/7/2022   Stemming over het geheel: geamendeerd (+4/-0/o7) Doc. 7-81/5 7-81/5 (PDF)
4/7/2022   Aanneming na amendering Doc. 7-81/3 7-81/3 (PDF)
  Commissie voor advies: Adviescomité voor gelijke kansen
4/6/2021   Verzending naar commissie voor advies
4/10/2021   Inschrijving op agenda
4/10/2021   Regeling der werkzaamheden
25/10/2021   Inschrijving op agenda
25/10/2021   Aanwijzing rapporteur(s): France Masai
25/10/2021   Regeling der werkzaamheden
29/11/2021   Inschrijving op agenda
29/11/2021   Regeling der werkzaamheden
13/12/2021   Inschrijving op agenda
13/12/2021   Hoorzitting - Mevrouw Anne Verougstraete, gynaecoloog VUB/ULB, expert anticonceptie/abortus en bestuurslid bij la Fédération Laďque des Centres de Planning Familial; - Mevrouw Jihan Seniora, coördinator bij la Fédération des Centres de Planning Familial
13/12/2021   Gedachtewisseling
10/1/2022   Inschrijving op agenda
10/1/2022   Hoorzitting - Mevrouw Brigitte Velkeniers, voorzitter van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. - De heer Koen Straetmans, voorzitter van de Algemene Pharmaceutische Bond (APB).
10/1/2022   Gedachtewisseling
21/2/2022   Inschrijving op agenda
21/2/2022   Uitgesteld
14/3/2022   Inschrijving op agenda
14/3/2022   Uitgesteld
28/3/2022   Inschrijving op agenda
28/3/2022   Bespreking
met het oog op het uitbrengen van een advies aan de Commissie voor de Transversale Aangelegenheden.
25/4/2022   Inschrijving op agenda
25/4/2022   Uitgesteld
9/5/2022   Inschrijving op agenda
9/5/2022   Uitgesteld
23/5/2022   Inschrijving op agenda
23/5/2022   Stemming over het geheel: aangenomen (+8/-2/o1)
23/5/2022   Aanneming zonder amendering
8/7/2022   Mededeling aan bestemmeling(en)
aan de eerste min., de vice-eerstemin. en min.van Sociale Zaken, de staatssecr. voor Gendergelijkheid, de voorz. van de Kamer, de min-pres. van de Gemeensch. en Gewesten, de voorz. van de parlementen van de Gemeensch. en Gewesten.
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 8/7/2022
Commissie: Transversale Aangelegenheden
Geamendeerd 4/6/2021, 10/6/2022, 4/7/2022
Commissie voor advies: Adviescomité voor gelijke kansen
Niet geamendeerd 4/10/2021, 25/10/2021, 29/11/2021, 13/12/2021, 10/1/2022, 28/3/2022, 23/5/2022

Kruispuntbank van de wetgeving