S. 7-371 Dossierfiche                  

Resolutie betreffende de verlaging van de leerplichtleeftijd tot drie jaar
Georges-Louis Bouchez    Gaëtan Van Goidsenhoven   

motie van het Parlement
schoolplicht
leerplichtige leeftijd
kleuterschool

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-371/1 7-371/1 (PDF) Voorstel van resolutie 6/7/2022
7-371/2 7-371/2 (PDF) Amendementen 28/4/2023
7-371/3 7-371/3 (PDF) Verslag namens de commissie 28/4/2023
7-371/4 7-371/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 28/4/2023
7-371/5 7-371/5 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 26/5/2023
7-371/6 7-371/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 26/5/2023
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/7/2022   Indiening Doc. 7-371/1 7-371/1 (PDF)
8/7/2022   Inoverwegingneming
8/7/2022   Verzending naar commissie: Transversale Aangelegenheden
26/5/2023   Inschrijving op agenda
26/5/2023   Algemene bespreking
26/5/2023   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 7-371/5 7-371/5 (PDF)
26/5/2023   Stemming over het geheel: ne varietur (+30/-10/o5) Doc. 7-371/6 7-371/6 (PDF)
  Commissie: Transversale Aangelegenheden
8/7/2022   Verzending naar commissie
23/1/2023   Inschrijving op agenda
23/1/2023   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Dodrimont
23/1/2023   Bespreking
27/2/2023   Inschrijving op agenda
27/2/2023   Hoorzitting - de heer Merlin Gevers, onderzoeker, gespecialiseerd in onderwijs, Ligue des familles;
27/2/2023   Hoorzitting - professor Wouter Duyck, Departement Experimentele Psychologie, Universiteit Gent;
27/2/2023   Hoorzitting - de heer Etienne Michel, algemeen directeur, Secrétariat général de l'enseignement catholique (Segec).
27/3/2023   Inschrijving op agenda
27/3/2023   Hoorzitting - de dames Françoise Pissart en Saïda Sakali, vertegenwoordigsters van de Koning Boudewijnstichting;
27/3/2023   Hoorzitting - Professor Michel Vandenbroeck, Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, Universiteit Gent;
27/3/2023   Hoorzitting - de heer Eddy Gilson, dienstdoend adjunct-directeur-generaal van het Office de la Naissance et de l'Enfance.
28/4/2023   Bespreking Doc. 7-371/2 7-371/2 (PDF)
28/4/2023   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-4/o0) Doc. 7-371/4 7-371/4 (PDF)
28/4/2023   Aanneming na amendering door commissie
28/4/2023   Vertrouwen rapporteur Doc. 7-371/3 7-371/3 (PDF)
26/5/2023   Mededeling aan bestemmeling(en)
Aan de eerste minister, de voorzitster van de Kamer, de minister-presidenten van de Gemeenschappen en de Gewesten, de voorzitters van de parlementen van de Gemeenschappen en de Gewesten.
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 26/5/2023
Commissie: Transversale Aangelegenheden
Geamendeerd 23/1/2023, 27/2/2023, 27/3/2023, 28/4/2023