S. 7-162 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over het veroordelen van de aanhoudende praktijk van het gedwongen verwijderen van organen in de Volksrepubliek China bij gewetensgevangenen, vooral bij aanhangers van Falun Gong en bij Oeigoeren
Gaëtan Van Goidsenhoven    Georges-Louis Bouchez    Jean-Paul Wahl    Sabine Laruelle    Véronique Durenne    Philippe Dodrimont    Alexander Miesen    Willem-Frederik Schiltz    Bert Anciaux    Karin Brouwers   

motie van het Parlement
China
rechten van de mens
orgaantransplantatie
politieke gevangene
gedetineerde
handel in organen
bio-ethiek
nationale minderheid
godsdienstige groep

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-162/1 7-162/1 (PDF) Voorstel van resolutie 12/5/2020
7-162/2 7-162/2 (PDF) Amendementen 8/6/2020
7-162/3 7-162/3 (PDF) Verslag namens de commissie 8/6/2020
7-162/4 7-162/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 8/6/2020
7-162/5 7-162/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 12/6/2020
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/5/2020   Indiening Doc. 7-162/1 7-162/1 (PDF)
15/5/2020   Inoverwegingneming
15/5/2020   Verzending naar commissie: Transversale Aangelegenheden
12/6/2020   Inschrijving op agenda
12/6/2020   Algemene bespreking
12/6/2020   Stemming over het geheel: ne varietur (+43/-8/o4) Doc. 7-162/5 7-162/5 (PDF)
12/6/2020   Aanneming zonder amendering
  Commissie: Transversale Aangelegenheden
15/5/2020   Verzending naar commissie
8/6/2020   Inschrijving op agenda
8/6/2020   Aanwijzing rapporteur(s): Karin Brouwers
8/6/2020   Bespreking
8/6/2020   Amendementen Doc. 7-162/2 7-162/2 (PDF)
8/6/2020   Stemming over het geheel: geamendeerd (+13/-3/o1) Doc. 7-162/4 7-162/4 (PDF)
8/6/2020   Aanneming na amendering door commissie
8/6/2020   Vertrouwen rapporteur
voor het opstellen van het verslag.
Doc. 7-162/3 7-162/3 (PDF)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 12/6/2020
Commissie: Transversale Aangelegenheden
Geamendeerd 8/6/2020