S. 7-264 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie teneinde de neutraliteit en de onpartijdigheid van de overheidsbeambten te waarborgen en het dragen van opzichtige tekenen van een politieke, geloofs- of levensovertuiging tijdens de uitoefening van hun functie te verbieden
Gaëtan Van Goidsenhoven    Georges-Louis Bouchez    Sabine Laruelle    Jean-Paul Wahl    Philippe Dodrimont    Alexander Miesen    Véronique Durenne   

overheidsapparaat
rechtsstaat
plichten van de ambtenaar
scheiding tussen kerk en staat
godsdienst
overheid
betrekking tussen overheid en burger
motie van het Parlement
religieus symbool

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-264/1 7-264/1 (PDF) Voorstel van resolutie 15/6/2021
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/6/2021   Indiening Doc. 7-264/1 7-264/1 (PDF)
18/6/2021   Inoverwegingneming
  Commissie: Democratische Vernieuwing en Burgerschap
18/6/2021   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Democratische Vernieuwing en Burgerschap
Verzonden naar commissie