S. 7-199 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de ondersteuning van de initiatieven van België en van de internationale instellingen om inzake het conflict over Nagorno-Karabach tot een duurzame oplossing te komen
Gaëtan Van Goidsenhoven    Sabine Laruelle    Georges-Louis Bouchez    Jean-Paul Wahl    Philippe Dodrimont    Alexander Miesen    Véronique Durenne    Hélène Ryckmans    Julien Uyttendaele    Tom Ongena   

motie van het Parlement
Armenië
Azerbeidzjan
Armeense kwestie
internationaal conflict
oorlog
OVSE
buitenlands beleid
republiek Nagorno-Karabach
beslechting van geschillen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-199/1 7-199/1 (PDF) Voorstel van resolutie 12/11/2020
7-199/2 7-199/2 (PDF) Amendementen 4/12/2020
7-199/3 7-199/3 (PDF) Verslag namens de commissie 7/12/2020
7-199/4 7-199/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 7/12/2020
7-199/5 7-199/5 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 9/12/2020
7-199/6 7-199/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 11/12/2020
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/11/2020   Indiening Doc. 7-199/1 7-199/1 (PDF)
13/11/2020   Inoverwegingneming
13/11/2020   Verzending naar commissie: Transversale Aangelegenheden
11/12/2020   Inschrijving op agenda
11/12/2020   Algemene bespreking
11/12/2020   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 7-199/5 7-199/5 (PDF)
11/12/2020   Stemming over het geheel: ne varietur (+50/-0/o3) Doc. 7-199/6 7-199/6 (PDF)
11/12/2020   Aanneming zonder amendering
  Commissie: Transversale Aangelegenheden
13/11/2020   Verzending naar commissie
27/11/2020   Inschrijving op agenda
27/11/2020   Aanwijzing rapporteur(s): Karin Brouwers, Karl Vanlouwe
27/11/2020   Inleidende uiteenzetting door Gaëtan Van Goidsenhoven
27/11/2020   Regeling der werkzaamheden
7/12/2020   Inschrijving op agenda
7/12/2020   Bespreking
7/12/2020   Stemming over het geheel: geamendeerd (eenparig) Doc. 7-199/4 7-199/4 (PDF)
7/12/2020   Aanneming na amendering
7/12/2020   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
in plenaire vergadering.
Doc. 7-199/3 7-199/3 (PDF)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 11/12/2020
Commissie: Transversale Aangelegenheden
Geamendeerd 27/11/2020, 7/12/2020