S. 7-207 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie ter voorkoming van de imminente uitvoering van de doodstraf die is uitgesproken tegen dr. Ahmadreza Djalali in Iran
Latifa Gahouchi    Tom Ongena    Gaëtan Van Goidsenhoven    Orry Van de Wauwer    Hélène Ryckmans    Katia Segers    Fourat Ben Chikha   

motie van het Parlement
Iran
doodstraf
foltering
rechten van de mens

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-207/1 7-207/1 (PDF) Voorstel van resolutie 8/12/2020
7-207/2 7-207/2 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 11/12/2020
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/12/2020   Indiening Doc. 7-207/1 7-207/1 (PDF)
11/12/2020   Inoverwegingneming
11/12/2020   Beslissing onmiddellijke behandeling
11/12/2020   Inschrijving op agenda
11/12/2020   Algemene bespreking
11/12/2020   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o0) Doc. 7-207/2 7-207/2 (PDF)
11/12/2020   Aanneming zonder amendering
11/12/2020   Mededeling aan bestemmeling(en)
aan de eerste minister, aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken..., aan de minister van Defensie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 11/12/2020