S. 7-455 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de impact van sikkelcelziekte op het privé, school- en beroepsleven en ter verbetering van de aanpak van de problemen en noden van de zieken en hun gezin
Nadia El Yousfi    Fatima Ahallouch    Gaëtan Van Goidsenhoven    Hélène Ryckmans   

motie van het Parlement
gezondheidsbeleid
chronische ziekte
bloedziekte
remgeld
bewustmaking van de burgers
voorkoming van ziekten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-455/1 7-455/1 (PDF) Voorstel van resolutie 24/5/2023
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/5/2023   Indiening Doc. 7-455/1 7-455/1 (PDF)
26/5/2023   Inoverwegingneming
  Commissie: Transversale Aangelegenheden
26/5/2023   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Transversale Aangelegenheden
Verzonden naar commissie