S. 7-349 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende het schoolbezoek van jonge meisjes alsook de significante achteruitgang sinds augustus 2021 inzake de rechten van vrouwen in Afghanistan
Gaëtan Van Goidsenhoven    Sabine Laruelle    Philippe Dodrimont    Georges-Louis Bouchez    Véronique Durenne    Stephanie D'Hose    Latifa Gahouchi    Orry Van de Wauwer    Annick Lambrecht    Hélène Ryckmans   

aantal schoolgaanden
Afghanistan
positie van de vrouw
motie van het Parlement
rechten van de vrouw
internationaal VN-pact
recht op onderwijs

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-349/1 7-349/1 (PDF) Voorstel van resolutie 27/4/2022
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
27/4/2022   Indiening Doc. 7-349/1 7-349/1 (PDF)
29/4/2022   Inoverwegingneming
29/4/2022   Verzending naar commissie: Transversale Aangelegenheden
  Commissie: Transversale Aangelegenheden
29/4/2022   Verzending naar commissie
8/7/2022   Einde behandeling
8/7/2022   Verzending naar een andere commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Transversale Aangelegenheden
Behandeling beëindigd  
Commissie: Democratische Vernieuwing en Burgerschap
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving