S. 7-106 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende het voornemen van Oeganda om over te gaan tot invoering van de doodstraf voor LGBTI+
Stephanie D'Hose    Jean-Frédéric Eerdekens    Gaëtan Van Goidsenhoven    Orry Van de Wauwer    Bert Anciaux    Annick Lambrecht   

motie van het Parlement
Oeganda
seksuele minderheid
doodstraf
discriminatie op grond van seksuele geaardheid
ontwikkelingshulp
bilaterale hulp

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-106/1 7-106/1 (PDF) Voorstel van resolutie 21/10/2019
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/10/2019   Indiening Doc. 7-106/1 7-106/1 (PDF)
22/11/2019   Inoverwegingneming
22/11/2019   Verzending naar commissie: Transversale Aangelegenheden
  Commissie: Transversale Aangelegenheden
22/11/2019   Verzending naar commissie
8/7/2022   Einde behandeling
8/7/2022   Verzending naar een andere commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Transversale Aangelegenheden
Behandeling beëindigd  
Commissie: Democratische Vernieuwing en Burgerschap
Verzonden naar commissie