S. 7-346 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de terbeschikkingstelling van naloxon om het aantal sterfgevallen ten gevolge van een overdosis te verminderen en de terbeschikkingstelling van water voor injecties om de gezondheidsrisico's bij injecties te verminderen
Julien Uyttendaele    Fatima Ahallouch    Kurt De Loor    Bert Anciaux    Zoé Genot    Gaëtan Van Goidsenhoven    Tom Ongena   

motie van het Parlement
gezondheidsbeleid
verdovend middel
Wereldgezondheidsorganisatie
bewustmaking van de burgers
geneesmiddel
drugverslaving
gevaren voor de gezondheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-346/1 7-346/1 (PDF) Voorstel van resolutie 26/4/2022
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/4/2022   Indiening Doc. 7-346/1 7-346/1 (PDF)
29/4/2022   Inoverwegingneming
  Commissie: Transversale Aangelegenheden
29/4/2022   Verzending naar commissie
4/7/2022   Inschrijving op agenda
4/7/2022   Aanwijzing rapporteur(s): Antoine Hermant
4/7/2022   Bespreking
24/10/2022   Inschrijving op agenda
24/10/2022   Hoorzitting - Mevrouw Charlotte Lonfils, projectcoördinatrice bij de vzw Modus Vivendi; - De heer Stéphane Leclercq, directeur van FEDITO BXL asbl (Fédération bruxelloise des Institutions pour Toxicomanes asbl).
28/11/2022   Inschrijving op agenda
28/11/2022   Hoorzitting - de heer Dominique Lamy, lid van l'Académie royale de Médecine de Belgique; - mevrouw Tina Van Havere, adviseur bij het kabinet van de heer Frank Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid; - mevrouw Katia Huard, FOD Volks
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Transversale Aangelegenheden
In behandeling 4/7/2022, 24/10/2022, 28/11/2022

Kruispuntbank van de wetgeving