S. 7-346 Dossierfiche                  

Resolutie betreffende de terbeschikkingstelling van naloxon om het aantal sterfgevallen ten gevolge van een overdosis te verminderen en de terbeschikkingstelling van water voor injecties om de gezondheidsrisico's bij injecties te verminderen
Julien Uyttendaele    Fatima Ahallouch    Kurt De Loor    Bert Anciaux    Zoé Genot    Gaëtan Van Goidsenhoven    Tom Ongena   

motie van het Parlement
gezondheidsbeleid
verdovend middel
Wereldgezondheidsorganisatie
bewustmaking van de burgers
geneesmiddel
drugverslaving
gevaren voor de gezondheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-346/1 7-346/1 (PDF) Voorstel van resolutie 26/4/2022
7-346/2 7-346/2 (PDF) Amendementen 12/12/2022
7-346/3 7-346/3 (PDF) Verslag namens de commissie 12/12/2022
7-346/4 7-346/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 12/12/2022
7-346/5 7-346/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 13/1/2023
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/4/2022   Indiening Doc. 7-346/1 7-346/1 (PDF)
29/4/2022   Inoverwegingneming
29/4/2022   Verzending naar commissie: Transversale Aangelegenheden
13/1/2023   Inschrijving op agenda
13/1/2023   Algemene bespreking
13/1/2023   Stemming over het geheel: aangenomen (+36/-0/o4) Doc. 7-346/5 7-346/5 (PDF)
  Commissie: Transversale Aangelegenheden
29/4/2022   Verzending naar commissie
4/7/2022   Inschrijving op agenda
4/7/2022   Aanwijzing rapporteur(s): Antoine Hermant
4/7/2022   Bespreking
24/10/2022   Inschrijving op agenda
24/10/2022   Hoorzitting - Mevrouw Charlotte Lonfils, projectcoördinatrice bij de vzw Modus Vivendi;
24/10/2022   Hoorzitting - De heer Stéphane Leclercq, directeur van FEDITO BXL asbl (Fédération bruxelloise des Institutions pour Toxicomanes asbl).
28/11/2022   Inschrijving op agenda
28/11/2022   Hoorzitting - de heer Dominique Lamy, lid van l'Académie royale de Médecine de Belgique;
28/11/2022   Hoorzitting - mevrouw Tina Van Havere, adviseur bij het kabinet van de heer Frank Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid;
28/11/2022   Hoorzitting - mevrouw Katia Huard, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
12/12/2022   Inschrijving op agenda
12/12/2022   Stemming over het geheel: geamendeerd (+12/-0/o2) Doc. 7-346/4 7-346/4 (PDF)
12/12/2022   Aanneming na amendering
12/12/2022   Vertrouwen rapporteur Doc. 7-346/3 7-346/3 (PDF)
13/1/2023   Mededeling aan bestemmeling(en)
Aan de Eerste Min., Vice-Eerstemin. en Min. van Sociale Zaken, Voorz. van de Kamer, Min.-Pres. van de Gemeensch. en de Gewesten, Voorz. van de parlementen van de Gemeenschappen en de Gewesten.
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 13/1/2023
Commissie: Transversale Aangelegenheden
Geamendeerd 4/7/2022, 24/10/2022, 28/11/2022, 12/12/2022