S. 7-392 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie om maatregelen te nemen tegen deepfakes
Tom Ongena    Hélène Ryckmans    Fatima Ahallouch    Gaëtan Van Goidsenhoven    Karin Brouwers    Ludwig Vandenhove    Chris Steenwegen    Philippe Dodrimont   

motie van het Parlement
desinformatie
ongewenste intimiteiten
sociale media
computerprogramma
virtuele gemeenschap
informatieverwerking
kunstmatige intelligentie
fraude

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-392/1 7-392/1 (PDF) Voorstel van resolutie 9/11/2022
7-392/2 7-392/2 (PDF) Amendementen 10/2/2023
7-392/3 7-392/3 (PDF) Verslag namens de commissie 10/2/2023
7-392/4 7-392/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 10/2/2023
7-392/5 7-392/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 17/3/2023
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/11/2022   Indiening Doc. 7-392/1 7-392/1 (PDF)
18/11/2022   Inoverwegingneming
18/11/2022   Verzending naar commissie: Transversale Aangelegenheden
17/3/2023   Inschrijving op agenda
17/3/2023   Algemene bespreking
17/3/2023   Stemming over het geheel: aangenomen (+34/-0/o0) Doc. 7-392/5 7-392/5 (PDF)
  Commissie: Transversale Aangelegenheden
18/11/2022   Verzending naar commissie
23/1/2023   Inschrijving op agenda
23/1/2023   Aanwijzing rapporteur(s): Stijn De Roo
23/1/2023   Bespreking
10/2/2023   Inschrijving op agenda
10/2/2023   Bespreking Doc. 7-392/2 7-392/2 (PDF)
10/2/2023   Stemming over het geheel: geamendeerd (+12/-0/o0) Doc. 7-392/4 7-392/4 (PDF)
10/2/2023   Aanneming na amendering door commissie
10/2/2023   Vertrouwen rapporteur Doc. 7-392/3 7-392/3 (PDF)
17/3/2023   Mededeling aan bestemmeling(en)
aan de eerste min., de Staatssecr. voor Digitalisering, de Voorz. van de Kamer, de min.-pres. van de Gemeensch. en de Gewesten, de voorz. van de Parlementen van de Gemeensch. en de Gewesten.
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 17/3/2023
Commissie: Transversale Aangelegenheden
Geamendeerd 23/1/2023, 10/2/2023