S. 7-316 Dossierfiche                  

Résolutie om China te verzoeken een internationale en onafhankelijke delegatie toe te laten Peng Shuai te ontmoeten om zich te vergewissen van zowel haar gezondheidstoestand, als haar levensomstandigheden en vrijheid
Latifa Gahouchi    Bert Anciaux    Philippe Dodrimont    Tom Ongena    Orry Van de Wauwer   

motie van het Parlement
China
seksueel geweld
beroepssport
gerechtelijk onderzoek
minister
Mensenrechtenraad van de VN
sportmanifestatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-316/1 7-316/1 (PDF) Voorstel van resolutie 12/1/2022
7-316/2 7-316/2 (PDF) Amendementen 21/2/2022
7-316/3 7-316/3 (PDF) Verslag namens de commissie 21/2/2022
7-316/4 7-316/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 21/2/2022
7-316/5 7-316/5 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 24/2/2022
7-316/6 7-316/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 25/2/2022
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/1/2022   Indiening Doc. 7-316/1 7-316/1 (PDF)
14/1/2022   Inoverwegingneming
14/1/2022   Verzending naar commissie: Transversale Aangelegenheden
25/2/2022   Inschrijving op agenda
25/2/2022   Algemene bespreking
25/2/2022   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 7-316/5 7-316/5 (PDF)
25/2/2022   Stemming over het geheel: geamendeerd (+31/-0/o10) Doc. 7-316/6 7-316/6 (PDF)
  Commissie: Transversale Aangelegenheden
14/1/2022   Verzending naar commissie
7/2/2022   Inschrijving op agenda
7/2/2022   Aanwijzing rapporteur(s): Nadia El Yousfi
7/2/2022   Bespreking
21/2/2022   Inschrijving op agenda
21/2/2022   Bespreking Doc. 7-316/2 7-316/2 (PDF)
21/2/2022   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o3) Doc. 7-316/4 7-316/4 (PDF)
21/2/2022   Aanneming na amendering
21/2/2022   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
in plenaire vergadering.
Doc. 7-316/3 7-316/3 (PDF)
25/2/2022   Mededeling aan bestemmeling(en)
Aan de eerste min., de vice-eerstemin. En min. Van Buit. Zaken, aan de voorz. Van de Kamer, aan de min.-pres. van de Gemeensch. en de Gewesten, aan de voorz. van de parlementen van de Gemeensch. en de Gewesten
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 25/2/2022
Commissie: Transversale Aangelegenheden
Geamendeerd 7/2/2022, 21/2/2022