Auteurs- en sprekersregister betreffende "Piryns Freya" (Alles van 1995 tot nu)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Aanvragen tot regularisatie - Arbeidskaart B - Gevolgen - Aantallen (5-6235)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6235
Absolute voorrang van rechts - Evaluatie - Daling van ongevallen (4-6550)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 4-6550
Actualiteitendebat : de aanslag in Luik      
  Bloedbad - Illegale wapenhandel - Voorwaardelijke invrijheidstelling
   Debat
5-40
p. 19-33 5-40 p. 19-33 (PDF)
Actualiteitendebat : de nieuwe regeringsverklaring (25 november 2009 - Regering Leterme II)      
  Debat
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
Actualiteitendebat : de opvangcrisis      
  Debat
4-96
p. 27-38 4-96 p. 27-38 (PDF)
Actualiteitendebat : de politieke hervormingen en de overgang naar de democratie in de Arabische wereld      
  Volksopstanden - Bloedige onderdrukking - Noord-Afrika - Midden-Oosten - Libië - Toetreding van Libië tot de VN-Mensenrechtenraad - Wapenleveringen door FN Herstal aan Libië - EU
   Debat
5-13
p. 22-36 5-13 p. 22-36 (PDF)
Actualiteitendebat : het opsluiten van kinderen in gesloten centra      
  Asielzoekers - Veroordeling van België door het Europees Hof voor de rechten van de mens
   Debat
4-109
p. 20-26 4-109 p. 20-26 (PDF)
Actualiteitendebat : het uitblijven van de beloofde omzendbrief voor regularisatie van asielzoekers      
  Regularisatie van mensen zonder papieren - Uitblijven van beloofde circulaire - Uitvoering regeerakkoord - Traagheid van procedure - Duurzame lokale verankering - Regularisatie door werk - Economische migratie - Uitwerken van objectieve criteria - Algemene regularisatie - Initiatief van eerste minister - Uitwijzing - Afzonderlijke gesprekken van eerste minister met elke minister - Verblijfsvergunning in plaats van regularisatie
   Debat
4-68
p. 6-20 4-68 p. 6-20 (PDF)
Afgewezen asielzoekers - Gedwongen terugkeer - Cijfers (5-5617)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5617
Asielaanvragen - Aantallen - Eerste aanvragen - Meervoudige aanvragen (5-362)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-362
Asielaanvragen op basis van seksuele geaardheid (Nood aan specifieke beschermingsmaatregelen - Aantal aanvragen en goedkeuringen) (4-785)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-77
p. 18-20 4-77 p. 18-20 (PDF)
Asielbeleid - Opvangcrisis - Vragen van de Europese Commissie - Financiële steun van Europa (5-466)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-466
Asielcentra en gesloten centra - Minderjarigen - Verblijfsperiode - Cijfers (4-906)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   Antwoord
SV 4-906
Asielcrisis - Lokale opvanginitiatieven - Aantal - Evolutie (5-3843)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3843
Asielcrisis - Lokale opvanginitiatieven - Aantal - Evolutie (5-5157)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5157
Asielprocedure - Alleenstaande moeders - Aantallen (5-8973)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8973
Asielprocedure - Gemiddelde duur - Cijfers (4-2672)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-2672
Asielprocedure - Gemiddelde duur - Cijfers (4-6101)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6101
Asielprocedure - Gemiddelde duur - Cijfers (4-907)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-907
Asielzoekers - Financiële steun - Evolutie (5-5541)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5541
Asielzoekers - Gesloten centrum voor gezinnen - Oprichting (4-365)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-365
Asielzoekers - Gesloten centrum voor gezinnen - Oprichting (4-633)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   Antwoord
SV 4-633
Belasting op toegevoegde waarde (btw) - Culturele goederen - Compact Disc (5-102)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-102
Belastingverdragen - Belgische kunstenaars in het buitenland - Buitenlandse kunstenaars in België - Bedragen (5-101)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-101
Collectieve regularisatie van 2009 - Cijfergegevens (5-9355)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9355
Conventie ter bestrijding van cybercriminaliteit - Additioneel Protocol - Ratificatie (5-338)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-338
Conventie ter bestrijding van cybercriminaliteit - Additioneel Protocol - Ratificatie (5-467)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-467
Conventie ter bestrijding van cybercriminaliteit - Additioneel Protocol - Ratificatie (5-5155)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-5155
Conventie van Genève - Artikel 1F van het vluchtelingenverdrag - Toepassing in België (5-6097)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6097
De "hate speech" op het internet (Ratificatie van het Additioneel Protocol van de Conventie ter bestrijding van cybercriminaliteit van de Raad van Europa - Racistische en xenofobe uitlatingen op het internet) (5-3491)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Freya Piryns aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-227 COM
p. 14-15 5-227 COM p. 14-15 (PDF)
De Afghaanse hongerstakers (Onwil om asielzoekers wiens leven op het spel staat in hun thuisland te erkennen) (4-1160)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-116
p. 26-30 4-116 p. 26-30 (PDF)
De Afghaanse vrouwelijke vluchtelingen (Behandeling van asielaanvragen) (5-1362)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-144
p. 32-34 5-144 p. 32-34 (PDF)
De Roma in het Brusselse Noordstation (Terugkeer naar de landen van herkomst of opvang) (5-543)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-59
p. 33-35 5-59 p. 33-35 (PDF)
De Senaat moet controle kunnen uitoefenen op de regering, ook op een regering van lopende zaken - Antwoord op de vragen      
  4-1 COM
p. 4-5 4-1 COM p. 4-5 (PDF)
De aanbeveling van de Federale Ombudsman in verband met vervallen identiteitsdocumenten (5-9197)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9197
De aanbeveling van de Federale Ombudsman over gezinnen zonder wettig verblijf (Opvang in een open centrum met het oog op een vrijwillige terugkeer - Risico op een velengd illegaal verblijf) (5-3536)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Freya Piryns aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-229 COM
p. 15-19 5-229 COM p. 15-19 (PDF)
De aangekondigde verhoogde retributie van 250 euro voor vreemdelingen die zich inschrijven in Antwerpen (5-864)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-92
p. 27-29 5-92 p. 27-29 (PDF)
De achterstand in asieldossiers van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen (5-9199)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9199
De achterstand in de behandeling van de asieldossiers (5-9188)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9188
De afschaffing van de Beneluxtrein tussen Brussel en Amsterdam (Afschaffing van de huidige intercitytrein ten voordele van de hst) (5-915)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Freya Piryns aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-81 COM
p. 32-35 5-81 COM p. 32-35 (PDF)
De arresten van de Raad voor vreemdelingenbetwistingen over de medische regularisatie (van asielzoekers) (5-780)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-87
p. 33-35 5-87 p. 33-35 (PDF)
De behandeling van uitgeprocedeerde asielzoekers op de luchthaven (4-683)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Freya Piryns aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-63
p. 66-68 4-63 p. 66-68 (PDF)
De bestrijding van luchtvervuiling (Overschrijding van de fijnstof- en stikstofdioxidenormen - Uitstoot van dieselwagens en -vrachtwagens - Verplichte filterinstallatie - Initiatieven van de minister in overleg met de gewesten) (4-613)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-62
p. 30-32 4-62 p. 30-32 (PDF)
De betalingsproblemen van het dagcentrum "De Sleutel" (Ambulante centra voor drugshulpverlening - Structureel personeelstekort) (4-116)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de heer Jo Vandeurzen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Jo Vandeurzen, minister van Justitie
4-14
p. 23-26 4-14 p. 23-26 (PDF)
De bevoegdheid van een burgemeester om huisarrest op te leggen (Artikelen 133 en 135 Nieuwe Gemeentewet - Rellen in Antwerpen na afloop van een voetbalwedstrijd) (5-215)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-27
p. 25-26 5-27 p. 25-26 (PDF)
De bouwvergunning voor de nieuwe gevangenis in Beveren (op een plaats die een alternatief vormt voor het BAM-tracé van de Oosterweelverbinding in Antwerpen - Meccanotracé) (5-489)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-55
p. 35-39 5-55 p. 35-39 (PDF)
De campagne "Go for Zero" (Initiatief van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid voor veiliger verkeer - Nultolerantie t.o.v. verkeersdoden) (5-44)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
5-12
p. 30-31 5-12 p. 30-31 (PDF)
De circulaire over de regularisatiecriteria (Vreemdelingen)      
  Debat
4-30
p. 20-35 4-30 p. 20-35 (PDF)
De crisis in de opvang van asielzoekers (5-275)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-34
p. 33-35 5-34 p. 33-35 (PDF)
De dekking van de familiale verzekering (Auto-ongeval waarvan iemand, als " Bob" ingeschakeld, het slachtoffer was) (4-94)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele hervormingen, aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw en aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele hervormingen
4-13
p. 7-8 4-13 p. 7-8 (PDF)
De erkenning van de centra voor morele dienstverlening (Aantal centra ten minste gelijk aan het aantal administratieve arrondissementen) (4-28)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Hervé Jamar, minister toegevoegd aan de minister van Financiën, belast met de Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de fiscale fraude
4-3 COM
p. 7-8 4-3 COM p. 7-8 (PDF)
De gadgets en apps die de veiligheid van de weggebruiker in het gedrang brengen (Radarverklikker, "beepstopper", enz.) (5-809)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-89
p. 37-38 5-89 p. 37-38 (PDF)
De hongerstakers in de Begijnhofkerk te Brussel (Illegale asielzoekers - Regularisatie) (4-384)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-36
p. 62-67 4-36 p. 62-67 (PDF)
De hongerstaking van afgewezen asielzoekers aan de VUB (5-6280)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6280
De implementatie van het systeem van intelligente snelheidsaanpassing (Waarschuwing van automobilisten indien ze sneller rijden dan toegestaan) (5-2973)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Freya Piryns aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-208 COM
p. 5-7 5-208 COM p. 5-7 (PDF)
De invloed van de wereldwijde crisis op vrouwen (Negatieve gevolgen van de besparingsmaatregelen van de overheid - Uitvoering van de wet op de gender mainstreaming) (5-887)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-94
p. 24-25 5-94 p. 24-25 (PDF)
De invoering van een slimme kilometerheffing (Overleg met de gewesten en op Beneluxniveau - Tolheffing op de Oosterweelverbinding) (4-1197)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-119
p. 40-43 4-119 p. 40-43 (PDF)
De lijst met veilige landen (5-6277)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6277
De modernisering van de kernwapens op de luchtmachtbasis van Kleine-Brogel (5-3948)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Pieter De Crem, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging
   Stemverklaringen over de moties en stemming over de amendementen
5-144
p. 11-17 5-144 p. 11-17 (PDF)
  5-144
p. 53-55 5-144 p. 53-55 (PDF)
De mogelijkheden van het concept van "kinderpardon" in ons land (Verblijfsvergunning voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen die ten minste vijf jaar in het land verblijven) (5-2712)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-186 COM
p. 4-8 5-186 COM p. 4-8 (PDF)
De nieuwe instructie voor tijdelijke regularisatie van gezinnen met schoolgaande kinderen (Discriminatie van koppels zonder kinderen - Aantal betrokken families - Verduidelijking van de criteria) (4-723)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
4-71
p. 34-39 4-71 p. 34-39 (PDF)
De nieuwe regeringsverklaring (25 november 2009 - Regering Leterme II) (4-973)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Yves Leterme, eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Zie actualiteitendebat : de nieuwe regeringsverklaring
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
De noodopvang (door ngo's - Gebrek aan opvangplaatsen voor asielzoekers) (5-367)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-43
p. 35-37 5-43 p. 35-37 (PDF)
De omzendbrief inzake regularisatie (Toestand van de uitgeprocedeerde asielzoekers) (4-344)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
4-33
p. 39-40 4-33 p. 39-40 (PDF)
De omzetting van de Europese richtlijn 2011/36/EU over mensenhandel (5-6286)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6286
De ondertekening van de handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak (ACTA - Rol van de internetproviders - Nefaste gevolgen voor de generieke geneesmiddelen, zaden, ... in de ontwikkelingslanden - Nefaste gevolgen voor de landbouwsector - Schending van grondrechten - Belgisch standpunt) (5-1941)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Freya Piryns aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-133 COM
p. 16-21 5-133 COM p. 16-21 (PDF)
De open terugkeerplaatsen voor afgewezen asielzoekers (Evaluatie) (5-2623)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Freya Piryns aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-186 COM
p. 11-13 5-186 COM p. 11-13 (PDF)
De oprichting van open terugkeercentra (5-423)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Freya Piryns aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
5-36 COM
p. 19-22 5-36 COM p. 19-22 (PDF)
De opvang van asielzoekers (Opvang bij particulieren - Creatie van extra plaatsen) (4-1022)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-107
p. 44-46 4-107 p. 44-46 (PDF)
De opvang van asielzoekers in een tentenkamp (4-948)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Herman Van Rompuy, eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Zie actualiteitendebat : de opvangcrisis
4-96
p. 27-38 4-96 p. 27-38 (PDF)
De opvang van asielzoekers in hotels (4-923)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-93
p. 20-22 4-93 p. 20-22 (PDF)
De opvang van gezinnen zonder wettelijk verblijf (Opvang in afwachting van een terugkeer naar het land van herkomst) (5-2974)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Freya Piryns aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-202 COM
p. 6-11 5-202 COM p. 6-11 (PDF)
De opvangcrisis, het terugkeerbeleid en de versnelling van de asielprocedure (en meervoudige aanvragen en de rol van de Dienst Vreemdelingenzaken) (5-101)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister en aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-19
p. 9-11 5-19 p. 9-11 (PDF)
De palliatieve dagcentra (Stand van zaken van het rapport van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg en van de aanpassing van het KB) (4-1458)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Freya Piryns aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-112
p. 45-46 4-112 p. 45-46 (PDF)
De recente instructie over de regularisatie van gezinnen met schoolgaande kinderen (Verduidelijking van de procedure) (4-911)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Freya Piryns aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-78
p. 63-65 4-78 p. 63-65 (PDF)
De reclame voor software op federale websites (Software om pdf-bestanden te lezen) (5-1771)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Freya Piryns aan de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-153 COM
p. 6-8 5-153 COM p. 6-8 (PDF)
De sociale begeleiding van vluchtelingen (5-6279)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6279
De structurele financiering van de palliatieve dagcentra      
  zoals voorgesteld is in het kankerplan - Aanpassing van het KB van 8 december 2006 dat voorzag in een financiering tot eind 2008 via de gemeenschappen en gewesten
   Debat
4-82
p. 15-21 4-82 p. 15-21 (PDF)
De structurele financiering van de palliatieve dagcentra (4-855)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Zie actualiteitendebat : de structurele financiering van de palliatieve dagcentra
4-82
p. 15-21 4-82 p. 15-21 (PDF)
De terugnameakkoorden met Kosovo (Terugname van Kosovaarse onderdanen en derdelanders die via Kosovo zijn gepasseerd) (5-916)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Freya Piryns aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
5-72 COM
p. 10-12 5-72 COM p. 10-12 (PDF)
De toegang tot de bestanden van de DIV door privébedrijven (Efficiënt parkeerbeleid versus bescherming van de persoonlijke levenssfeer) (4-129)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Yves Leterme, vice-eerste minister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
4-15
p. 9-10 4-15 p. 9-10 (PDF)
De toekomst en werking van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel (Uitblijven van de benoeming van een directeur-generaal) (5-1201)      
  Stemming over het amendement en de geamendeerde motie
5-31
p. 53-56 5-31 p. 53-56 (PDF)
  5-31
p. 64 5-31 p. 64 (PDF)
De toekomst van de voedselbedeling (Cofinanciering van 15% opgelegd door de Europese Commissie - Fonds der Minderbedeelden - Europees voedselhulpprogramma - Budget voor het federale armoedebeleid - Zie ook schriftelijke vraag 5-3515) (5-1299)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-139
p. 33-35 5-139 p. 33-35 (PDF)
De toepassing en monitoring van de wetgeving inzake gemeentelijke administratieve sancties (om mogelijke misbruiken te voorkomen) (5-1027)      
  Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Koen Geens, minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
5-106
p. 36-37 5-106 p. 36-37 (PDF)
De uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens over de beslissing van België een Afghaanse vluchteling naar Griekenland terug te sturen (5-485)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Freya Piryns aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
5-36 COM
p. 12-16 5-36 COM p. 12-16 (PDF)
De vergoeding voor het verplichte consult in het kader van een euthanasieverzoek (4-1142)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Freya Piryns aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-94
p. 68-69 4-94 p. 68-69 (PDF)
De verhoging van de roerende voorheffing op auteursrechten van 15 naar 25 % (5-720)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-81
p. 29-31 5-81 p. 29-31 (PDF)
De verplichting om een originele geboorteakte voor te leggen bij een huwelijk (5-9008)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9008
De voortdurende impasse binnen het dossier asiel en migratie (4-823)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Herman Van Rompuy, eerste minister
   Uitstel van de mondelinge vraag omwille van de afwezigheid van de eerste minister in de plenaire vergadering
4-80
p. 19-20 4-80 p. 19-20 (PDF)
De voortdurende impasse binnen het dossier asiel en migratie (Initiatieven van de premier om eindelijk een akkoord te bereiken over de regularisatie - Materiële opvang - Tekort aan opvangplaatsen) (4-823)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Herman Van Rompuy, eerste minister
4-81
p. 10-13 4-81 p. 10-13 (PDF)
De vrouwenwerking in opvangcentra voor asielzoekers (5-9194)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9194
De werking van de Voogdijdienst en het aanstellen van voogden voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen (Aantal - Criteria - Rol - Begeleiding) (5-1934)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Freya Piryns aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-129 COM
p. 32-35 5-129 COM p. 32-35 (PDF)
De zorg bij het levenseinde van personen met dementie (Nood aan een debat over euthanasie) (5-761)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-84
p. 23-24 5-84 p. 23-24 (PDF)
Debat over de toestand in Libië (Bloedige strijd tussen de troepen van kolonel Kadhafi en de opstandelingen - Resolutie van de VN-Veiligheidsraad die een militair ingrijpen mogelijk maakt - Instellen van een no-flyzone - Deelname van België - Belgische F-16's)      
  Debat
5-16
p. 5-32 5-16 p. 5-32 (PDF)
Digitale flitspalen (Wegverkeer - Extra personeel voor het verwerken van de gegevens van de digitale camera's - Vervanging van bemande controles door onbemande) (4-446)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-47
p. 34-35 4-47 p. 34-35 (PDF)
Dodehoekongevallen (4-400)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-37
p. 28-30 4-37 p. 28-30 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  mevrouw Freya Piryns, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
4-1
p. 16 4-1 p. 16 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  mevrouw Freya Piryns, senator gekozen door het Nederlandstalige kiescollege
5-1
p. 12 5-1 p. 12 (PDF)
Een dodehoekspiegel voor bestelwagens en vrachtwagens (en een signaal bij het achteruitrijden) (5-2975)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Freya Piryns aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-208 COM
p. 7-8 5-208 COM p. 7-8 (PDF)
Een door Fedasil opgemaakte simulatie over de noodzaak van 7000 extra opvangplaatsen in 2012 (Asielbeleid) (5-416)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-47
p. 35-37 5-47 p. 35-37 (PDF)
Evaluatie van de opvang van vreemdelingen (4-1203)      
  Bespreking
4-82
p. 37-52 4-82 p. 37-52 (PDF)
Federale websites - Toegankelijkheid - AnySurferlabel (4-2853)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2853
Federale websites - Toegankelijkheid - AnySurferlabel (4-6197)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan de heer Delizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6197
Gezien de regering besliste zowel de mondelinge vragen als de vragen om uitleg te laten beantwoorden door een staatssecretaris, beslist het Bureau dat alle fracties afzien van het stellen van mondelinge vragen en dat de ingediende mondelinge vragen kunnen worden omgezet in vragen om uitleg      
  5-5
p. 6-10 5-5 p. 6-10 (PDF)
  5-5
p. 54 5-5 p. 54 (PDF)
Herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet (Mogelijkheid voor niet-Belgen om tot openbare ambten benoemd te worden) (4-246)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant, Vera Dua, Freya Piryns en Carine Russo en de heren Marcel Cheron en Josy Dubié
4-246/1
p. 1-3 4-246/1 p. 1-3 (PDF)
Het "kinderpardon" in het Nederlandse regeerakkoord (Verblijfsvergunning voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen die ten minste vijf jaar in het land verblijven) (5-2614)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-186 COM
p. 4-8 5-186 COM p. 4-8 (PDF)
Het Greening Transport Memorandum (Duurzame mobiliteit - Actieplan - Tegenstrijdigheid met idee om van Vlaanderen een transitland te maken) (4-680)      
  Mondeling vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-66
p. 34-36 4-66 p. 34-36 (PDF)
Het OCMW van Antwerpen dat in bepaalde gevallen dringende medische hulp weigert aan mensen zonder papieren (5-8930)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8930
Het Observatorium voor de verkeersveiligheid (Stuurcomité onder de vleugels van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid - Nood aan nieuwe maatregelen nu het aantal verkeersslachtoffers opnieuw toeneemt - Snelheidshandhaving en gordelplicht - Verschillen tussen het Noorden en het Zuiden van het land) (4-371)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Etienne Schouppe, staatsscretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-35
p. 31-33 4-35 p. 31-33 (PDF)
Het PRISM-programma van het Amerikaanse National Security Agency en privacy van de Belgische bevolking (Analyseren van de elektronische communicatie) (5-1049)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-107
p. 25-29 5-107 p. 25-29 (PDF)
Het Verdrag betreffende de rechten van personen met een handicap (Ratificatie van het Verdrag) (4-43)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan mevrouw Gisèle Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap
   Antwoord gegeven door de heer Vincent Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
4-5 COM
p. 12-14 4-5 COM p. 12-14 (PDF)
Het begeleiden van minderjarige asielzoekers (5-520)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Vincent Van Quickenborne, vice-eerste minister en minister van Pensioenen
5-57
p. 20-22 5-57 p. 20-22 (PDF)
Het bericht voor asielzoekers uit Bangladesh bij de Dienst Vreemdelingenzaken (5-6278)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6278
Het budget voor Ontwikkelingssamenwerking (4-201)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-20
p. 28-39 4-20 p. 28-39 (PDF)
Het creëren van extra opvangplaatsen voor asielzoekers (4-1114)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-113
p. 24-27 4-113 p. 24-27 (PDF)
Het drama van Lampedusa (Verdronken bootvluchtelingen - Solidariteit van de noordelijke lidstaten met de zuidelijke) (5-1122)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-118
p. 20-26 5-118 p. 20-26 (PDF)
Het drugsbeleid (o.a. cannabis - Evaluatie) (5-971)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-101
p. 21-22 5-101 p. 21-22 (PDF)
Het geplande overleg over het regularisatiedossier (Illegale migranten - Poging van de eerste minister om het dossier te deblokkeren) (4-661)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Herman Van Rompuy, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
4-65
p. 12-15 4-65 p. 12-15 (PDF)
Het illegaal transport van elektronisch afval naar derdewereldlanden (Export via haven Antwerpen naar Ghana - Ontoereikende controle van de containers - Overleg tussen Vlaanderen en federale niveau) (4-628)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-63
p. 23-25 4-63 p. 23-25 (PDF)
Het jaarrapport van Vluchtelingenwerk Vlaanderen (Falen van het vrijwillige terugkeerbeleid) (5-960)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-99
p. 27-29 5-99 p. 27-29 (PDF)
Het koninklijk besluit over het regime in gesloten centra en de bepalingen met betrekking tot juridische bijstand (Asielzoekers - Nood aan sterkere garanties inzake juridische bijstand - Situatie INAD-centrum in Zaventem) (4-743)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-75
p. 16-18 4-75 p. 16-18 (PDF)
Het lot van vluchtelingen in Griekenland (Mensenrechtenschendingen) (4-18)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Ontbreken van een antwoord
4-2 COM
p. 12-13 4-2 COM p. 12-13 (PDF)
Het migratie- en asielbeleid (Regularisatiebeleid) (4-414)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-38
p. 31-33 4-38 p. 31-33 (PDF)
Het niet-verlengen van het mandaat van de afgevaardigde voor de opvangplaatsen (5-6276)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6276
Het oprichten van een loket voor vragen over de gemeentelijke administratieve sancties (Meldpunt voor mandatarissen en burgers) (5-1094)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-111
p. 13-14 5-111 p. 13-14 (PDF)
Het opsluiten van kinderen in gesloten centra (4-233)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-25
p. 26-28 4-25 p. 26-28 (PDF)
Het opsluiten van kinderen in gesloten centra (Asielzoekers - Veroordeling van België door het Europees Hof voor de rechten van de mens) (4-1048)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
   Zie actualiteitendebat : het opsluiten van kinderen in gesloten centra
4-109
p. 20-26 4-109 p. 20-26 (PDF)
Het opsluiten van kinderen zonder papieren (in gesloten centra - Alternatieven) (4-185)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Patrick Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
4-19
p. 65-66 4-19 p. 65-66 (PDF)
Het rapport van het UNHCR over de staatloosheid in België (Ratificatie van het VN-Verdrag van 30 augustus 1961 - Procedure voor de staatlozen) (5-3297)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Freya Piryns aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-229 COM
p. 13-14 5-229 COM p. 13-14 (PDF)
Het standpunt van de regering over de veiligheidssituatie in Afghanistan (Uitwijzen van kwetsbare jongeren naar Afghanistan - Asielbeleid) (5-657)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Elio DI Rupo, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-73
p. 28-30 5-73 p. 28-30 (PDF)
Het statuut van de bedienaars van de erediensten in de gevangenissen (5-3512)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Freya Piryns aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-227 COM
p. 15-16 5-227 COM p. 15-16 (PDF)
Het tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers (4-433)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan mevrouw Marie Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Marie Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-46
p. 36-38 4-46 p. 36-38 (PDF)
Het tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers (Gebrek aan begeleiding - Schending rechten asielzoekers - Evaluatie van wet betreffende opvang) (4-570)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan mevrouw Marie Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-59
p. 45-48 4-59 p. 45-48 (PDF)
Het terugsturen van asielzoekers naar Griekenland (Twijfel over de conformiteit van de Griekse wetgeving en praktijk met de Europese regelgeving) (4-298)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-30
p. 19-20 4-30 p. 19-20 (PDF)
Het toekennen van een schadevergoeding aan mensen zonder papieren (Mevrouw Oulematou, slachtoffer van de moordpartij van Hans Van Temsche - Vergoeding alleen voor mensen met Belgische nationaliteit of die legaal in het land verblijven) (4-588)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-60
p. 21-23 4-60 p. 21-23 (PDF)
Het uitblijven van de beloofde omzendbrief voor regularisatie van asielzoekers (4-694)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
   Zie actualiteitendebat : het uitblijven van de beloofde omzendbrief voor regularisatie van asielzoekers
4-68
p. 6-20 4-68 p. 6-20 (PDF)
Het verbod op asbest (Afwijking toegestaan door de Europese Commissie - REACH-verordening) (4-540)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-54
p. 12-13 4-54 p. 12-13 (PDF)
Het verdrijven van honderden mensen zonder papieren (Regularisatie - Publicatie van de rondzendbrief - Bezetting van privé-gebouwen - Electrabel - ULB - Uitvoering van het regeerakkoord) (4-477)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan mevrouw Marie Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizée, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden en door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-49
p. 14-19 4-49 p. 14-19 (PDF)
Het verminderen van het budget voor ouderstages (Aanpak van jeugddelinquentie - Preventie - Steun van ouders - Besteding van beschikbare middelen) (4-709)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-69
p. 12-14 4-69 p. 12-14 (PDF)
Het voorkomen van dodehoekongevallen (4-49)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Renaat Landuyt, minister van Mobiliteit
   Antwoord gegeven door de heer Bruno Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
4-6 COM
p. 11-13 4-6 COM p. 11-13 (PDF)
Hulde (2009-2010)      
  Rouwbeklag aan de heer Dirk Claes bij het overlijden van zijn echtgenote
4-96
p. 53-55 4-96 p. 53-55 (PDF)
Hulde (2013-2014)      
  aan mevrouw Freya Piryns, bij de geboorte van haar zoontje
5-122
p. 9 5-122 p. 9 (PDF)
Illegaal verblijf - Project betreffende uitgeprocedeerde gezinnen - Praktische uitwerking - Evaluatie (Woning voor gezinnen met kinderen in afwachting van hun uitwijzing - Trajectbegeleiding van de asielzoekers) (4-2122)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-2122
Illegaal verblijf - Project betreffende uitgeprocedeerde gezinnen - Praktische uitwerking - Evaluatie (Woning voor gezinnen met kinderen in afwachting van hun uitwijzing - Trajectbegeleiding van de asielzoekers) (4-2701)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-2701
Illegaal verblijf - Project betreffende uitgeprocedeerde gezinnen - Praktische uitwerking - Evaluatie (Woning voor gezinnen met kinderen in afwachting van hun uitwijzing - Trajectbegeleiding van de asielzoekers) (4-6114)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6114
Interpretatie van artikel 40.2 van het Reglement van de Senaat : "Het woord mag steeds gevraagd worden om de verdaging van het debat of van de stemming voor te stellen" - Belemmering van de werkzaamheden van de openbare vergadering - Stemming over de vraag tot schorsing      
  4-9
p. 53-59 4-9 p. 53-59 (PDF)
Interpretatie van artikel 66 van het Reglement van de Senaat : verzoek, tijdens de openbare vergadering, van het gemotiveerd advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State over amendementen      
  4-9
p. 77-85 4-9 p. 77-85 (PDF)
Kindersterfte in het verkeer (Plaats van België in de Europese rangschikking - Maatregelen) (4-643)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-64
p. 34-36 4-64 p. 34-36 (PDF)
Maximumaantal mondelinge vragen en vragen om uitleg die per fractie mogen worden gesteld - Mechanisme D'Hondt      
  5-5
p. 7-8 5-5 p. 7-8 (PDF)
Mededeling van de regering - De heer Elio Di Rupo, eerste minister, kondigt aan dat Koning Albert II op 21 juli 2013 zal aftreden en zal worden opgevolgd door zijn zoon prins Filip - Hulde      
  Bespreking
5-110
p. 6-14 5-110 p. 6-14 (PDF)
Mensen zonder papieren (Publicatie van de rondzendbrief met objectieve criteria voor regularisatie) (4-495)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Yves Leterme, eerste minister
4-50
p. 12-13 4-50 p. 12-13 (PDF)
Mevrouw Freya Piryns vestigt er de aandacht op dat de meerderheid het vereiste quorum niet haalt bij de stemming over het voorstel van resolutie 4-1514      
  4-110
p. 51 4-110 p. 51 (PDF)
Mevrouw Freya Piryns vraagt het woord voor een persoonlijk feit - Weigering van de voorzitter - Opvang van vluchtelingen      
  4-96
p. 32-33 4-96 p. 32-33 (PDF)
  4-96
p. 37 4-96 p. 37 (PDF)
Migratieambtenaren - Aantallen - Activiteitenzones - Resultaten (4-2936)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   Antwoord
SV 4-2936
Migratiebeleid - Gezinshereniging - Inkomensvereisten - Engagement tot integratie (4-4990)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 4-4990
Migratiebeleid - Gezinshereniging - Inkomensvereisten - Engagement tot integratie (4-6168)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-6168
Minderjarige asielzoekers -Terugkeer - Uitwijzingen - Aantallen (5-7969)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7969
Mogelijkheid om een gemotiveerde motie in te dienen als besluit van een vraag om uitleg - Techniek om over te gaan tot de orde van de dag door een amendement aan te nemen op de gemotiveerde motie      
  5-31
p. 53-56 5-31 p. 53-56 (PDF)
  5-31
p. 56-57 5-31 p. 56-57 (PDF)
National Strategy Reports on Social Protection and Social Inclusion - Indiening voor de periode van 2008 tot 2010 - België (4-2046)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2046
National Strategy Reports on Social Protection and Social Inclusion - Indiening voor de periode van 2008 tot 2010 - België (4-2047)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-2047
National Strategy Reports on Social Protection and Social Inclusion - Indiening voor de periode van 2008 tot 2010 - België (4-2048)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-2048
National Strategy Reports on Social Protection and Social Inclusion - Indiening voor de periode van 2008 tot 2010 - België (4-2342)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2342
National Strategy Reports on Social Protection and Social Inclusion - Indiening voor de periode van 2008 tot 2010 - België (4-2630)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-2630
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Meenemen van fietsen op de trein - Duidelijkere informatie voor de fietsers - Aanpassing van de tarieven (5-2645)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-2645
Niet begeleide minderjarige vluchtelingen - Voogden (5-5616)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5616
Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (Aanpak van de verdwijningen van minderjarigen - Aanstelling van een voogd - Europese niet-begeleide minderjarigen in kwetsbare toestand) (4-254)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen, aan mevrouw Marie Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister
4-26
p. 31-35 4-26 p. 31-35 (PDF)
Noodopvang van asielzoekers door Belgische NGO's (5-330)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-40
p. 15-17 5-40 p. 15-17 (PDF)
Ontbreken van antwoorden op mondelinge vragen      
  4-2 COM
p. 13 4-2 COM p. 13 (PDF)
Ontslag van een lid van de Senaat, mevrouw Kim Geybels - Geldigheid - Verzoek om intrekking van het ontslag - Rol van de voorzitter van de Senaat - Ontbreken van een beroepsprocedure - Onduidelijkheid van het reglement van de Senaat aangaande de ontslagprocedure      
  5-4
p. 5-8 5-4 p. 5-8 (PDF)
Ontwerp tot invoeging van een artikel 157bis in de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Gebruik der talen in gerechtszaken in het gerechtelijk arrondissement Brussel) (5-1673)      
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Mahoux, Bart Laeremans, Peter Van Rompuy, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Bart Tommelein en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-73
p. 41-51 5-73 p. 41-51 (PDF)
Ontwerp van herziening van artikel 195 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Procedure om de herziening mogelijk te maken van niet voor herziening vatbare grondwetsartikelen met het oog op de uitvoering van het Institutioneel Akkoord voor de zesde staatshervorming - Overgangsbepaling - Autonomie van de gewesten t.a.v. de provincies - Recht op kinderbijslag - Hervorming van het tweekamerstelsel - Toevertrouwen van de residuaire wetgevende bevoegdheden aan de Kamer - Gelijktijdigheid van de federale wetgevende verkiezingen en de verkiezingen van het Europees Parlement - Bij voortijdige ontbinding zal de nieuwe federale legislatuur duren tot de dag van de verkiezingen van het Europees Parlement - Duur van de legislatuur van de parlementen van de gemeenschappen en gewesten - Verbod op het wijzigen van de kieswetgeving op minder dan een jaar vóór de geplande datum van de verkiezingen - Modaliteiten ter behartiging van de belangen van Nederlandstaligen en Franstaligen in de vroegere provincie Brabant, voor de verkiezingen van de Kamer en het Europees Parlement - Bevoegdheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Vereenvoudiging van de samenwerkingsprocedures tussen de entiteiten - Belangenconflictprocedure inzake personenbelasting - Bevoegdheid van de Raad van State en federale administratieve rechtscolleges inzake de privaatrechtelijke gevolgen van een beslissing - Positief injunctierecht van de Gemeenschappen en Gewesten - Gebruik der talen in gerechtszaken in het gerechtelijk arrondissement Brussel - Beraadslaging van de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State - Toevertrouwen van opdrachten aan het Rekenhof door de vergaderingen die wetgevend optreden bij wege van decreet) (5-1532)      
  Bespreking
5-52
p. 8-60 5-52 p. 8-60 (PDF)
Open terugkeerplaatsen - Werking - Begeleiding - Stand van zaken (5-7545)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7545
Opgenomen ouderschapsverlof - Overzicht per geslacht (5-5462)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-5462
Over de inoverwegingneming van het voorstel van resolutie 4-455/1 tot algehele ontbinding van de Belgische Staat met het oog op de verlening van onafhankelijkheid aan het soevereine Vlaamse en Waalse volk      
  4-8
p. 4-9 4-8 p. 4-9 (PDF)
Personen met een handicap - Verdrag (4-2112)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2112
Personen met een handicap - Verdrag (4-2113)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2113
Personen met een handicap - Verdrag (4-2114)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2114
Personen met een handicap - Verdrag (4-2349)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2349
Personen met een handicap - Verdrag (4-2771)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2771
Personen met een handicap - Verdrag (4-6194)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan de heer Delizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6194
Pleegouders (Nood aan een wettelijk kader, een statuut en ouderschapsverlof) (5-255)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
5-30
p. 32-34 5-30 p. 32-34 (PDF)
Regeling van werkzaamheden      
  Uitstel van de samenstelling van de commissies tot de vorming van de nieuwe regering
4-3
p. 8-11 4-3 p. 8-11 (PDF)
  De heer Geert Lambert vraagt om zijn mondelinge vraag, 4-412 (De overdracht van gerechtelijke dossiers aan buitenlandse autoriteiten door het federaal parket) opnieuw te mogen stellen, ditmaal aan de bevoegde minister, dewelke zich liet vervangen door een andere minister om te antwoorden
4-38
p. 37-38 4-38 p. 37-38 (PDF)
  De heer José Daras vraagt van de agenda van de plenaire vergadering af te voeren het wetsontwerp 4-866 tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens - Protesteert tegen de wijze waarop dit ontwerp werd behandeld in commissie : schending van de rechten van de oppositie - "Filibusteren" - Organiseren van stemmingen wetende dat de oppositie nog wil spreken
4-40
p. 6-13 4-40 p. 6-13 (PDF)
Regeringsverklaring (13 oktober 2009 - Regering Van Rompuy I)      
  Bespreking (vervolg)
4-91
p. 4-47 4-91 p. 4-47 (PDF)
   Bevoegdheid van de Senaat
4-91
p. 23-25 4-91 p. 23-25 (PDF)
   Ethische thema's
4-91
p. 15-18 4-91 p. 15-18 (PDF)
Regeringsverklaring (14 oktober 2008 - Regering Leterme I)      
  Bespreking
   De politie zou op bepaalde plaatsen in Antwerpen niet meer durven komen, o.a. het De Coninckplein
4-45
p. 19 4-45 p. 19 (PDF)
   Mensen zonder papieren - Regularisatie
4-45
p. 4 4-45 p. 4 (PDF)
  4-45
p. 5-7 4-45 p. 5-7 (PDF)
  4-45
p. 7 4-45 p. 7 (PDF)
  4-45
p. 8 4-45 p. 8 (PDF)
  4-45
p. 8 4-45 p. 8 (PDF)
  4-45
p. 8 4-45 p. 8 (PDF)
  4-45
p. 8 4-45 p. 8 (PDF)
  4-45
p. 10 4-45 p. 10 (PDF)
  4-45
p. 25 4-45 p. 25 (PDF)
   Ontsporing van de federale begroting
4-45
p. 4-5 4-45 p. 4-5 (PDF)
   Sociaaleconomisch beleid en begrotingsbeleid
4-45
p. 4-5 4-45 p. 4-5 (PDF)
  4-45
p. 5 4-45 p. 5 (PDF)
Regeringsverklaring (20 maart 2008 - Regering Leterme I)      
  Bespreking
   Armoedebestrijding
4-23
p. 43-45 4-23 p. 43-45 (PDF)
   Asielbeleid - Probleem van de regularisaties
4-23
p. 45 4-23 p. 45 (PDF)
  4-23
p. 46 4-23 p. 46 (PDF)
   Beschouwingen over de tussenkomsten van de leden van de oppositie
4-23
p. 56-57 4-23 p. 56-57 (PDF)
   Hervorming van de instellingen
4-23
p. 45-46 4-23 p. 45-46 (PDF)
   Strijd tegen de klimaatsverandering
4-23
p. 42 4-23 p. 42 (PDF)
  4-23
p. 46 4-23 p. 46 (PDF)
   Verkeersveiligheidsbeleid
4-23
p. 43 4-23 p. 43 (PDF)
  4-23
p. 46 4-23 p. 46 (PDF)
  4-23
p. 63-64 4-23 p. 63-64 (PDF)
Regeringsverklaring (21 december 2007 - Regering Verhofstadt III) (Politieke crisis - Vorming van een "interim"-regering, beperkt in tijd en in samenstelling en met een programma beperkt tot tien punten - Institutionele hervormingen)      
  Bespreking
   Opsluiting van minderjarigen in asielcentra
4-11
p. 36-37 4-11 p. 36-37 (PDF)
  4-11
p. 37 4-11 p. 37 (PDF)
  4-11
p. 38 4-11 p. 38 (PDF)
  4-11
p. 46 4-11 p. 46 (PDF)
   Politieke crisis
4-11
p. 35 4-11 p. 35 (PDF)
   Verkeersveiligheid
4-11
p. 38-39 4-11 p. 38-39 (PDF)
Regeringsverklaring (25 november 2009 - Regering Leterme II)      
  Bespreking
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
   Aanpak institutionele problemen - Rol van de heer Jean-Luc Dehaene - Dossier Brussel-Halle-Vilvoorde
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
   Economische crisis - Begrotingstekort - Klimaattop Kopenhagen
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
   Hervorming van de Senaat
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
   Rol van de Senaat in de bespreking van de regeringsverklaring - Aanwezigheid van de premier
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
Regeringsverklaring (7 december 2011 - Regering Di Rupo I)      
  Bespreking
5-39
p. 7-88 5-39 p. 7-88 (PDF)
   Aanpassing van het notionele intrestsysteem
5-39
p. 63 5-39 p. 63 (PDF)
   Asiel en immigratie
5-39
p. 64 5-39 p. 64 (PDF)
   Hervorming van de Senaat ("Vlinderakkoord")
5-39
p. 64-65 5-39 p. 64-65 (PDF)
   Splitsing van het kiesarrondissement en het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde ("Vlinderakkoord")
5-39
p. 17 5-39 p. 17 (PDF)
Regularisatiecampagne - Verwerking - Resultaten - Opvolging negatieve beslissingen (4-6781)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-6781
Regularisatiecampagne van 15 september tot 15 december 2009 - Aantal aanvragen - Termijn van behandeling - Aantal positieve beslissingen (4-6294)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-6294
Rol van de Koning in een parlementaire democratie - Hervorming van de koninklijke functie      
  5-110
p. 14 5-110 p. 14 (PDF)
Rol, werking en toekomst van de Senaat      
  4-93
p. 45-47 4-93 p. 45-47 (PDF)
  4-93
p. 47 4-93 p. 47 (PDF)
Schendingen van de mensenrechten (Kritiek van de VN op het asiel- en integratiebeleid - Systematische opsluiting van asielzoekers - Vordering inzake de circulaire regularisatie - Toegang tot juridische bijstand - Aanpassing van de proceduretermijnen - Rapport van de federale ombudsman - Schending van het gelijkheidsbeginsel) (4-524)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-52
p. 32-36 4-52 p. 32-36 (PDF)
Schijnhuwelijken - Aantallen - Weigeringen - Nietigverklaringen (5-360)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-360
Schijnhuwelijken - Draaiboek van 10 oktober 2009 - Rondzendbrief - Inzage (5-1189)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1189
Schijnhuwelijken - Draaiboek van 10 oktober 2009 - Rondzendbrief - Inzage (5-5156)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5156
Schijnhuwelijken - Rondzendbrief - Draaiboek (5-358)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-358
Schijnhuwelijken - Rondzendbrief - Draaiboek (5-359)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-359
Statuut van de kunstenaar - Kunstenaarskaart - Invoering (5-361)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-361
Terugkeerbeleid - Vrijwillige en gedwongen terugkeer - Budget (5-9333)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9333
Tweede pensioenpijler - Genderongelijkheid - Stand van zaken (5-2467)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 5-2467
Uitgeprocedeerde asielzoekers - Luchthaven - Behandeling (4-3139)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-3139
Uitgeprocedeerde asielzoekers - Luchthaven - Behandeling (4-5554)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-5554
Verblijfsvergunningen - Gezinshereniging - Aantallen - Huwelijksmigratie (5-103)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-103
Verkeerscontroles (4-172)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Patrick Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-18
p. 26-30 4-18 p. 26-30 (PDF)
Video waarin gespot wordt met de volkenmoord op de joden - De heer Michel Delacroix - Hevig protest - Samenroeping van de Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen - Verzoek aan de Senaatsvoorzitter maatregelen te treffen - Injunctierecht van de minister van Justitie      
  4-47
p. 12-16 4-47 p. 12-16 (PDF)
Vluchtelingen die sterven onderweg naar Europa (Eisen van vluchtelingenorganisaties) (4-798)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-78
p. 17-20 4-78 p. 17-20 (PDF)
Vluchtelingen – Griekenland – Laakbare praktijken (4-79)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-79
Voorstel tot herziening van artikel 100 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Recht om de aanwezigheid te vorderen van de ministers) (5-1733)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1733/1
p. 1-3 5-1733/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 117 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Gemeenschaps- en Gewestparlementen : legislatuur van vijf jaar, behoudens afwijking bij decreet of ordonnantie - Constitutieve autonomie - Datum van de verkiezingen van de Gemeenschaps- of Gewestparlementen) (5-1751)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée en Philippe Moureaux en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1751/1
p. 1-3 5-1751/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 118, § 2, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Toekenning van de constitutieve autonomie aan het Parlement van het Brusselse Hoofstedelijke Gewest en aan het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap - Toekenning van constitutieve autonomie aan de Gemeenschaps- en Gewestparlementen om de duur van hun zittingsperiode en de datum van de verkiezing van hun vergadering vast te stellen) (5-1752)      
  Voorstel van de heren Francis Delpérée, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes en Marcel Cheron en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1752/1
p. 1-6 5-1752/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 11bis van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Vertegenwoordiging van personen van beide geslachten binnen de uitvoerende organen van politieke overheden : toepasselijkheid op de bovengemeentelijke besturen - Mogelijkheid tot vervanging van de provincies - Zie ook doc. 5-2235, 5-2237, 5-2238 en 5-2239) (5-2236)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns, Christine Defraigne en Martine Taelman en de heren Philippe Mahoux, Dirk Claes, Bert Anciaux, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-2236/1
p. 1-3 5-2236/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 123, § 2, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Toekenning van constitutieve autonomie aan het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en aan het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap : samenstelling en werking van hun regering - Waarborgen die de personen van de Nederlandse en Franse taalaanhorigheid in Brussel genieten - Bijkomende meerderheidsvoorwaarden wat betreft het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest) (5-1753)      
  Voorstel van de heren Francis Delpérée, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes en Marcel Cheron en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1753/1
p. 1-5 5-1753/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 144 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Machtiging van de Raad van State en de Federale administratieve rechtscolleges om te beslissen over de burgerrechtelijke gevolgen van hun beslissingen) (5-2242)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Freya Piryns en de heren Bert Anciaux, Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux en Dirk Claes
5-2242/1
p. 1-3 5-2242/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 151, § 1, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Deelname van de gemeenschappen en gewesten aan het opsporings- en vervolgingsbeleid ten aanzien van de inbreuken op de bepalingen die ze uitvaardigen en aan de planning van het veiligheidsbeleid - Deelname van de vertegenwoordigers van de gemeenschappen en gewesten aan de vergaderingen van het College van procureurs-generaal) (5-2243)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Francis Delpérée en Philippe Mahoux en de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Freya Piryns
5-2243/1
p. 1-5 5-2243/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 160 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Voorzien dat alle administratieve geschillen met betrekking tot de zes randgemeenten en de natuurlijke personen of rechtspersonen die er gevestigd zijn, voortaan onder de bevoegdheid van de algemene vergadering van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State vallen - Rechtscollege dat taalkundig paritair is samengesteld - Wijziging slechts mogelijk met bijzondere meerderheid - Zie ook doc. 5-1563) (5-1564)      
  Voorstel van de heren Francis Delpérée, Dirk Claes, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Bart Tommelein en Marchel Cheron en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1564/1
p. 1-3 5-1564/1 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-65
p. 25-68 5-65 p. 25-68 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Danny Pieters, Bart Laeremans, Wouter Beke, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-68
p. 48-59 5-68 p. 48-59 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 162 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Mogelijkheid tot oprichting van bovengemeentelijke besturen ter vervanging van de provincies - Zie ook doc. 5-2235, 5-2236, 5-2237 et 5-2239) (5-2238)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns, Christine Defraigne en Martine Taelman et de heren Philippe Mahoux, Dirk Claes, Bert Anciaux, Marcel Cheron et Francis Delpérée
5-2238/1
p. 1-4 5-2238/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 167 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Instemming met verdragen : bevoegdheid Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-1743)      
  Voorstel van de heren Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux en Bert Anciaux en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1743/1
p. 1-3 5-1743/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 170, § 3, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Fiscale bevoegdheid bovengemeentelijke besturen - Zie ook doc. 5-2235, 5-2236, 5-2237 en 5-2238) (5-2239)      
  Voorstel van de heren Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux, Dirk Claes en Bert Anciaux en de dames Martine Taelman, Freya Piryns en Christine Defraigne
5-2239/1
p. 1-3 5-2239/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 180 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Rekenhof - Actualisering van artikel 180 - Bieden van de mogelijkheid aan de deelstatelijke wetgevers om zelf taken toe te kennen aan het Rekenhof) (5-2244)      
  Voorstel van de heren Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux, Dirk Claes en Bert Anciaux en de dames Martine Taelman, Freya Piryns en Christine Defraigne
5-2244/1
p. 1-18 5-2244/1 p. 1-18 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 199 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Onverenigbaarheden) (5-1730)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Christine Defraigne en de heren Bert Anciaux, Philippe Mahoux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-1730/1
p. 1-3 5-1730/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet om het recht op kinderbijslag te waarborgen ("Vlinderakkoord") (5-2240)      
  Voorstel van de dames Vanessa Matz, Freya Piryns, Christine Defraigne en Martine Taelman en de heren Philippe Mahoux, Dirk Claes, Bert Anciaux en Marcel Cheron
5-2240/1
p. 1-4 5-2240/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 41 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Mogelijkheid tot oprichting van bovengemeentelijke besturen ter vervanging van de provincies - Zie ook doc. 5-2235, 5-2236, 5-2238 et 5-2239) (5-2237)      
  Voorstel van de heren Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux, Dirk Claes en Bert Anciaux en de dames Martine Taelman, Freya Piryns en Christine Defraigne
5-2237/1
p. 1-8 5-2237/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 43 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Taalgroepen - Overzicht van de gehele hervorming van de Senaat) (5-1720)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Christine Defraigne en de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-1720/1
p. 1-8 5-1720/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 44 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Niet permanent karakter van de Senaat) (5-1721)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Christine Defraigne en de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-1721/1
p. 1-3 5-1721/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 46 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Ontbindingen - Organisatie van de verkiezingen) (5-1722)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Christine Defraigne en de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-1722/1
p. 1-6 5-1722/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 5, tweede lid, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Aantal provincies - Mogelijkheid tot afschaffing van provincies - Zie ook doc. 5-2236, 5-2237, 5-2238 en 5-2239) (5-2235)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns, Christine Defraigne en Martine Taelman en de heren Philippe Mahoux, Dirk Claes, Bert Anciaux, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-2235/1
p. 1-3 5-2235/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 56 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Alleen de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft het recht van onderzoek - Informatieverslag) (5-1731)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1731/1
p. 1-3 5-1731/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 57 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Petitierecht voorbehouden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-1732)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1732/1
p. 1-3 5-1732/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 63 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde - Verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers - Zes randgemeenten - Vrijwaring van de gewettigde belangen van Nederlandstaligen en Franstaligen in de vroegere provincie Brabant) (5-1561)      
  Voorstel van de heren Philippe Moureaux, Dirk Claes, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1561/1
p. 1-6 5-1561/1 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
  5-65
p. 7-13 5-65 p. 7-13 (PDF)
  5-65
p. 13-19 5-65 p. 13-19 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Danny Pieters, Bart Laeremans, Wouter Beke, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-68
p. 48-59 5-68 p. 48-59 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 64 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Leeftijd om te worden verkozen - Uniformiteit voor alle parlementen) (5-1723)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Christine Defraigne en de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-1723/1
p. 1-3 5-1723/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 65 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Legislatuur van vijf jaar voor de Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-1750)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée en Philippe Moureaux en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1750/1
p. 1-3 5-1750/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 67 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Samenstelling - Deelstaatsenatoren - Gecoöpteerde senatoren - Waarborg van de vertegenwoordiging van beide geslachten) (5-1724)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Christine Defraigne en de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-1724/1
p. 1-5 5-1724/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw Freya Piryns c.s.
5-1724/2
p. 1-2 5-1724/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 68 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Zetelverdeling van de deelstaatsenatoren op basis van de regionale verkiezingen en de gecoöpteerde senatoren op van de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers - Zie ook doc. 5-1745) (5-1725)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Christine Defraigne en de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-1725/1
p. 1-7 5-1725/1 p. 1-7 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw Freya Piryns c.s.
5-1725/2
p. 1-2 5-1725/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 69 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Verkiesbaarheidsvoorwaarden - Verlaging van de verkiesbaarheidsleeftijd naar achttien jaar) (5-1726)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Christine Defraigne en de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marchel Cheron en Francis Delpérée
5-1726/1
p. 1-3 5-1726/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 70 van de Grondwet ("Vlinderakkoord - Hervorming van de Senaat - Opheffing van de regels omtrent de rechtstreekse verkiezing voor de Senaat - Duur van het mandaat van de senatoren) (5-1727)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Christine Defraigne en de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-1727/1
p. 1-5 5-1727/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 71 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Vergoeding van de deelstaatsenatoren ten laste van de deelstaatparlementen - Vergoeding van de gecoöpteerde senatoren ten laste van de Senaat) (5-1728)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Christine Defraigne en de heren Bert Anciaux, Philippe Mahoux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-1728/1
p. 1-3 5-1728/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 72 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Afschaffing van de senatoren van rechtswege) (5-1729)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Christine Defraigne en de heren Bert Anciaux, Philippe Mahoux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-1729/1
p. 1-2 5-1729/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 74 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Wetgevingsprocedures - Uitbreiding van de monocamerale procedure) (5-1734)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée en Philippe Mahoux en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1734/1
p. 1-3 5-1734/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 75 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Initiatiefrecht) (5-1737)      
  Voorstel van de heren Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux en Bert Anciaux en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1737/1
p. 1-3 5-1737/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 76 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Tweede lezing in de Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-1738)      
  Voorstel van de heren Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux en Bert Anciaux en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1738/1
p. 1-3 5-1738/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 77 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Wetgevingsprocedures - Verplicht bicamerale aangelegenheden - Initiatiefrecht) (5-1735)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée en Philippe Mahoux en de dames Freya Piryns en Philippe Mahoux
5-1735/1
p. 1-5 5-1735/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 78 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Wetgevingsprocedures - Optioneel bicamerale aangelegenheden - Initiatiefrecht - Evocatieprocedure) (5-1736)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée en Philippe Mahoux en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1736/1
p. 1-6 5-1736/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 79 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Vereenvoudiging van de evocatieprocedure - Opheffing artikel 79 van de Grondwet) (5-1739)      
  Voorstel van de heren Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux en Bert Anciaux en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1739/1
p. 1-2 5-1739/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 80 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Afschaffing van de spoedprocedure voor wetten die door de Senaat kunnen worden geëvoceerd - Opheffing van artikel 80 van de Grondwet) (5-1740)      
  Voorstel van de heren Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux en Bert Anciaux en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1740/1
p. 1-2 5-1740/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 81 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Afschaffing van de procedure voor aangelegenheden die optioneel bicameraal zijn, waarbij het initiatief uitgaat van de Senaat - Opheffing van artikel 81 van de Grondwet) (5-1741)      
  Voorstel van de heren Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux en Bert Anciaux en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1741/1
p. 1-2 5-1741/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 82 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Parlementaire overlegcommissie - Evocatieprocedure - Onderzoekstermijnen) (5-1742)      
  Voorstel van de heren Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux en Bert Anciaux en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1742/1
p. 1-3 5-1742/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een artikel 135bis in de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Bevoegdheid Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake culturele aangelegenheden die niet zijn toegewezen aan de gemeenschappen) (5-2241)      
  Voorstel van de heren Francis Delpérée, Philippe Mahoux, Dirk Claes, Bert Anciaux en Marcel Cheron en de dames Freya Piryns, Christine Defraigne en Martine Taelman
5-2241/1
p. 1-3 5-2241/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een artikel 168bis in de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde - Europese verkiezingen - Zes randgemeenten - Vrijwaring van de gewettigde belangen van Nederlandstaligen en Franstaligen in de vroegere provincie Brabant - Zie ook doc. 5-1560 en 5-1561) (5-1562)      
  Voorstel van de heren Alexander De Croo, Philippe Moureaux, Dirk Claes, Bert Anciaux, Marcel Cheron en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1562/1
p. 1-4 5-1562/1 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
  5-65
p. 7-13 5-65 p. 7-13 (PDF)
  5-65
p. 13-19 5-65 p. 13-19 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Danny Pieters, Bart Laeremans, Wouter Beke, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-68
p. 48-59 5-68 p. 48-59 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een artikel 39bis in Titel III van de Grondwet (Nieuw opschrift : Voorstel tot invoeging van een artikel 39ter in Titel III van de Grondwet) ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Verbod om de kiesregels voor de Kamer van volksvertegenwoordigers of voor een Gemeenschaps- of Gewestparlement op minder dan één jaar vóór de geplande datum van de verkiezingen te wijzigen) (5-1749)      
  Voorstel van de heren Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Moureaux en Bert Anciaux en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1749/1
p. 1-8 5-1749/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de rol van inlichtingendiensten in cyberspionage (Brengen van klaarheid over de uitwerking van algemene observatiesystemen [o.a. PRISM], de structurele samenwerking van onze inlichtingendiensten met buitenlandse inlichtingendiensten en maatregelen van contraspionage en veiligheid ondernomen door de regering) (5-2475)      
  Voorstel van de heer Benoit Hellings en mevrouw Freya Piryns
5-2475/1
p. 1-6 5-2475/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 21 van het reglement van de Senaat (Vaste commissies - Aanwijzing van een extra plaatsvervanger uit de fractie waartoe de afwezige senator in de commissie behoort) (5-1136)      
  Bespreking
5-28
p. 74 5-28 p. 74 (PDF)
Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Senaat teneinde de inachtneming te waarborgen van een Deontologische Code inzake dienstverlening aan de bevolking door de leden van de Senaat (4-259)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant, Vera Dua, Freya Piryns en Carine Russo en de heren Marchel Cheron, José Daras en Josy Dubié
4-259/1
p. 1-10 4-259/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel tot wijziging van het reglement van de Senaat met betrekking tot de samenstelling van de commissie belast et de begeleiding van het Vast Comité I (Vertegenwoordiging van elke politieke fractie - Artikel 86bis) (5-1667)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi en Freya Piryns
5-1667/1
p. 1-2 5-1667/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet betreffende de kandidaatstelling van een lid van een Gewest- of Gemeenschapsparlement of een Gewest- of Gemeenschapsregering bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee (Parlementsleden die zich kandidaat stellen bij verkiezingen voor een andere parlementaire assemblee en verkozen worden verklaard, kunnen alleen het mandaat opnemen waarvoor zij het laatst verkozen werden - Wijziging van het Kieswetboek, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 m.b.t. de Brusselse instellingen) (5-866)      
  Algemene bespreking
5-66
p. 6-28 5-66 p. 6-28 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet houdende de versterking van de inspraak van de kiezer door te voorzien in de beëindiging van rechtswege van het mandaat van lid van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee (5-428)      
  Algemene bespreking
5-66
p. 6-28 5-66 p. 6-28 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet houdende een correcte financiering van de Brusselse Instellingen ("Vlinderakkoord" - Progressieve herfinanciering ten belope van 461 miljoen euro tegen 2015, ten gunste van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, de Vlaamse Gemeenschapscommissie [VGC] en de Franse Gemeenschapscommissie [COCOF], evenals ten gunste van de plaatselijke besturen - Wijziging bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en gewesten - Zie ook doc. 5-1569) (5-1568)      
  Voorstel van de heren Marcel Cheron, Dirk Claes, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1568/1
p. 1-8 5-1568/1 p. 1-8 (PDF)
  Algemene bespreking
5-67
p. 4-46 5-67 p. 4-46 (PDF)
  5-68
p. 8-23 5-68 p. 8-23 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Danny Pieters, Bart Laeremans, Wouter Beke, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-68
p. 48-59 5-68 p. 48-59 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet houdende institutionele maatregelen (4-602)      
  a. Homogenisering en coherentie van de bevoegdheden, efficiëntere werking van de federatie en aangepaste financiering van de federale entiteiten, de federale Staat en het hoofdstedelijk Gewest - Regionalisering van de regelgeving met betrekking tot het vergunningsbeleid inzake handelsvestigingen en de sociale economie - Bevoegdheidsherschikking met betrekking tot de beleidsdomeinen telecommunicatie, energie en prijsbeleid - Media elektronische communicatie en omroep - Regionaliseren van aspecten van het landbouwbeleid : pacht, veepacht, Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, Landbouwrampenfonds - Regionalisering van de bevoegdheid inzake de bijzondere regels betreffende de huur van woningen - Regionalisering en communautarisering van aspecten van de verkeersveiligheid : snelheidsbeperkingen, handhaving, reglementering inzake en toezicht op verkeerstekens en aanvullende reglementen, veiligheidsnormering voor de wegeninfrastructuur, toezicht op de technische voorschriften voor voertuigen, rijscholing, maximaal toegelaten massa's, ladingverzekering, rij- en rusttijden - Verkeer op waterwegen en binnenvaart
4-602/1
p. 1-66 4-602/1 p. 1-66 (PDF)
  b. Gezinsbeleid - Kinderopvang - Opheffing van het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten : verdeling van de middelen over de gemeenschappen - Bevoegdheid van de gewesten inzake gerechtelijke onteigeningsprocedure en inzake vaststelling van de algemene brandveiligheidsnormen - Verruiming van het subsitutierecht van de federale overheid : geval waarin een gewest in gebreke blijft Europees recht te implementeren en geval waarin een gewest zijn verplichtingen niet nakomt onder het Kaderverdrag inzake klimaatverandering - Vertegenwoordiging met stemrecht namens gemeenschappen, gewesten of federale overheid in instellingen die zij aanwijzen - Instelling van een federale investeringsdesk om buitenlandse kandidaat-investeerders aan te trekken - Nieuwe financieringsregeling voor het mobiliteitsvraagstuk in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Wijziging bijzondere wet 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, bijzondere wet 16 januari 1989 betreffende financiering gemeenschappen en gewesten en bijzondere wet 22 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen (Zie ook doc. 4-604)
   Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Philippe Monfils, Paul Wille, Philippe Moureaux, Johan Vande Lanotte, Francis Delpérée en Marcel Cheron en mevrouw Freya Piryns
4-602/1
p. 1-66 4-602/1 p. 1-66 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet houdende wijziging van artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van artikel 5bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen ("Vlinderakkoord" - Handhaving van de bestaande garanties in de rand- en faciliteitengemeenten - Bijwerking van de "standstill") (5-1566)      
  Voorstel van de heren Marcel Cheron, Dirk Claes, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1566/1
p. 1-5 5-1566/1 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
5-65
p. 25-68 5-65 p. 25-68 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Danny Pieters, Bart Laeremans, Wouter Beke, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-68
p. 48-59 5-68 p. 48-59 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet houdende wijziging van de zogenaamde "pacificatiewet" van 9 augustus 1988 en van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de benoeming van de burgemeesters van de randgemeenten betreft ("Vlinderakkoord" - Procedure bij de algemene vergadering van de afdeling Bestuurrechtspraak van de Raad van State indien de Vlaamse regering de benoeming weigert) (5-1565)      
  Voorstel van de heren Francis Delpérée, Dirk Claes, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Bart Tommelein en Marcel Cheron en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1565/1
p. 1-9 5-1565/1 p. 1-9 (PDF)
  Algemene bespreking
5-65
p. 25-68 5-65 p. 25-68 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Danny Pieters, Bart Laeremans, Wouter Beke, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-68
p. 48-59 5-68 p. 48-59 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming ("Vlinderakkoord" - Overdracht van bevoegdheden naar de Gemeenschappen en Gewesten) (5-2232)      
   Voorstel van de heren Wouter Beke, Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Marcel Cheron en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Freya Piryns
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  01. GEZONDHEIDSZORG EN HULP AAN PERSONEN : erkenningsnormen en infrastructuur voor ziekenhuizen, hulp aan personen met een handicap, ouderenbeleid, rust- en verzorgingstehuizen, "long term care"-revalidatie, geestelijke gezondheidszorg, preventie, organisatie van de eerstelijnsgezondheidszorg, Impulseofonds huisartsen, huisartsenkringen, thuiszorg, palliatieve zorg, preventieacties door tandartsen, erkenning van de gezondheidsberoepen en de subquota van de gezondheidszorgberoepen, interpersoonlijke solidariteit ziekteverzekering [federale materie], gemeenschapsbevoegdheden inzake gezondheidszorg te Brussel, samenwerkingsakkoorden
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  02. JUSTITIE : vervolgingsbeleid, strafrechtelijk beleid, vertegenwoordiging van de deelstaten in het College van procureurs-generaal, kadernota Integrale Veiligheid en Nationaal Veiligheidsplan, justitiehuizen, slachtofferonthaal, maatregelen t.a.v. minderjarige delinquenten, uithandengeving, strafuitvoering, plaatsing minderjarigen in gesloten instellingen
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  03. GEZINSBIJSLAGEN, geboortepremies en adoptiepremies
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  04. ARBEIDSMARKT : controle op beschikbaarheid en vrijstellingen, doelgroepenbeleid, arbeidsbemiddeling, betaald educatief verlof en industrieel leerlingwezen, economische migratie, startbaanovereenkomsten, start- en stagebonus, werkhervattingstoeslag voor oudere werklozen, sociale economie, PWA
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  05. OPENBAAR AMBT : administratief en geldelijk statuut, loopbaanonderbreking, uitzendarbeid, reorganisatie van de beheerstructuur van de RVA
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  06. TELECOMMUNICATIE : inhoudelijke en technische aspecten van de audiovisuele en de auditieve mediadiensten
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  07. FILMKEURING
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  08. ENERGIE EN LEEFMILIEU : Rampenfonds, doorvoer van afvalstoffen, distributietarieven gas en elektriciteit, substitutie inzake de verdragen voor de vermindering van broeikasgassen en klimaatverandering
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  09. HUISVESTING : regels betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  10. LANDBOUWBELEID : zeevisserij, pacht, veepacht, BIRB, Landbouwrampenfonds
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  11. ECONOMISCH EN INDUSTRIEEL BELEID : vestigingsvoorwaarden, handelsvestigingen, handelshuur, Participatiefonds, toerisme, prijsbeleid
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  12. AUTONOMIE VAN DE GEWESTEN TEN AANZIEN VAN DE PROVINCIES : bovengemeentelijke besturen
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  13. DIERENWELZIJN
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  14. MOBILITEIT EN VERKEERSVEILIGHEID : gedifferentieerd verkeersveiligheidsbeleid, snelheidsbeperkingen, verkeersborden, toezicht op de technische federale voorschriften, reglementering inzake scholing en examens, sensibilisering inzake verkeersveiligheid, bouw en onderhoud van wegen, mogelijkheid tot bijkomende financiering van spoorlijnen, binnenvaart
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  15. ONTEIGENING EN AANKOOPCOMITES : normen inzake de gerechtelijke procedure - authentificieren van handelingen met een onroerend karakter
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  16. BICULTURELE AANGELEGENHEDEN VAN GEWESTELIJK BELANG : Brussel, sportinfrastructuur, beroepsomscholing
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  17. VERSTERKING VAN DE VEILIGHEID IN BRUSSEL : afschaffing van de functie van gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  18. FEDERALE LOYAUTEIT : toezicht door het Grondwettelijk Hof
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  19. REGELING VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST INZAKE DE BEVOEGDHEIDSOVERDRACHTEN
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot aanvulling van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel betreft ("Vlinderakkoord" - Oprichting Hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel - Aangelegenheden die meerdere gewesten aanbelangen - Mobiliteit, verkeersveiligheid en wegenwerken - Overleg tussen de drie gewesten) (5-1567)      
  Voorstel van de heren Alexander De Croo, Philippe Moureaux, Dirk Claes, Bert Anciaux, Marcel Cheron en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1567/1
p. 1-5 5-1567/1 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
5-67
p. 4-46 5-67 p. 4-46 (PDF)
  5-68
p. 8-23 5-68 p. 8-23 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Danny Pieters, Bart Laeremans, Wouter Beke, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-68
p. 48-59 5-68 p. 48-59 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot bestrijding van kiezersbedrog door de invoering van een verbod van meervoudige kandidaatstelling bij gelijktijdige verkiezingen van de Gewestparlementen met de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers of van het Europees Parlement (5-435)      
  Algemene bespreking
5-66
p. 6-28 5-66 p. 6-28 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot invoeging van een artikel 217quater en een artikel 217quinquies in het Kieswetboek ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Zetelverdeling van de gecoöpteerde senatoren per taalgroep - Territoriale omschrijving - Zie ook doc. 5-1725) (5-1745)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux, Bert Anciaux en Bart Tommelein en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1745/1
p. 1-4 5-1745/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 25 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van artikel 13 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, teneinde de vreemdelingen die in België verblijven stemrecht te verlenen bij de regionale verkiezingen (Vijf jaar verblijf in België als voorwaarde voor de vreemdelingen van buiten de EU) (5-1517)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi, Freya Piryns, Mieke Vogels, Cécile Thibaut en Claudia Niessen en de heren Marcel Cheron en Jacky Morael
5-1517/1
p. 1-12 5-1517/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen (Gelijkheid man-vrouw - Evenwichtige aanwezigheid op de lijsten van de kandidaatstellingen - Ritsprincipe) (5-1640)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi en Freya Piryns
5-1640/1
p. 1-4 5-1640/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ter uitvoering van de artikelen 118 en 123 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Uitvoering van de toekenning van constitutieve autonomie aan het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest : verkiezing, samenstelling en werking van Parlement en regering - Bijkomende meerderheidsvereisten - Waarborgen die de personen van de Nederlandse en Franse taalaanhorigheid genieten) (5-1754)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne en Freya Piryns en de heren Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-1754/1
p. 1-14 5-1754/1 p. 1-14 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en tot aanvulling van de kieswetgeving met betrekking tot de gewesten en de gemeenschappen, tengevolge van de hervorming van de Senaat ("Vlinderakkoord" - Bijwerken van de kieswetgeving om de verwijzingen naar de rechtstreekse verkiezing van de Senaat te schrappen - Technische aanpassingen ingevolge de hervorming van de Senaat) (5-1989)      
  Voorstel van de heren Marcel Cheron, Bert Anciaux, Dirk Claes, Philippe Mahoux en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne, Freya Piryns en Martine Taelman
5-1989/1
p. 1-4 5-1989/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof (Wijzigingen van technische aard, die als doel hebben de bijzondere wet aan te passen aan vaststaande praktijken en rechtspraak van het Hof en van het Europees Hof van Justitie, het Hof toe te laten efficiënter te werken, en de bijzondere wet te verduidelijken - Elektronische procesvoering) (5-2438)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Dirk Claes, Bert Anciaux, Marcel Cheron en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Freya Piryns
5-2438/1
p. 1-37 5-2438/1 p. 1-37 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, om een evenwichtige aanwezigheid van beide geslachten onder de leden van het Grondwettelijk Hof te waarborgen (5-1843)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi en Freya Piryns
5-1843/1
p. 1-8 5-1843/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen betreffende de uitbreiding van de constitutieve autonomie van de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Vlaamse Gemeenschap ("Vlinderakkoord" - Uitbreiding van de constitutieve autonomie tot de regels betreffende de samenstelling van het Parlement, de plaatsvervangers, het invoeren van een gewestelijke kieskring en de devolutieve werking van de kopstem) (5-1572)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Christine Defraigne en de heren Philippe Moureaux, Dirk Claes, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée
5-1572/1
p. 1-5 5-1572/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3 van mevrouw Freya Piryns c.s.
5-1572/3
p. 1-5 5-1572/3 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
5-66
p. 6-28 5-66 p. 6-28 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Danny Pieters, Bart Laeremans, Wouter Beke, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-68
p. 48-59 5-68 p. 48-59 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ten gevolge van de hervorming van de Senaat ("Vlinderakkoord" - Vergoeding van de deelstaatsenatoren - Nieuwe samenstelling van de Senaat - Onverenigbaarheden) (5-1746)      
  Voorstel van de heren Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein en Dirk Claes en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1746/1
p. 1-7 5-1746/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetten van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen (Nieuw opschrift : Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen)("Vlinderakkoord" - Vereenvoudiging van de samenwerkingsprocedures tussen de Gemeenschappen en Gewesten - Gezamenlijke decreten) (5-1815)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi, Christine Defraigne en Freya Piryns en de heren Dirk Claes, Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Rik Daems en Francis Delpérée
5-1815/1
p. 1-7 5-1815/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de kieswetgeving ter versterking van de democratie en de politieke geloofwaardigheid ("Vlinderakkoord" - Verkiezingen voor het Waalse Parlement, het Vlaamse Parlement en het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement - Verbod op het cumuleren van kandidaturen bij gelijktijdige verkiezingen - Ontslag van rechtswege uit de lopende bij verkiezing verkregen mandaten als effectief lid bij een andere parlementaire assemblee - Verbod op het cumuleren van kandidaturen, op eenzelfde lijst, van een effectieve plaats en een plaats op de lijst van de opvolgers - Wijziging van het Kieswetboek, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 m.b.t. de Brusselse instellingen - Zie ook doc 5-1571) (5-1570)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Christine Defraigne en de heren Philippe Moureaux, Dirk Claes, Bert Anciaux, Marchel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée
5-1570/1
p. 1-12 5-1570/1 p. 1-12 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 4 van mevrouw Freya Piryns c.s.
5-1570/3
p. 1-3 5-1570/3 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-66
p. 6-28 5-66 p. 6-28 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Danny Pieters, Bart Laeremans, Wouter Beke, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-68
p. 48-59 5-68 p. 48-59 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende Tibet (5-1987)      
  Voorstel van de heer Benoit Hellings en mevrouw Freya Piryns
5-1987/1
p. 1-5 5-1987/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Belgische houding inzake de prioriteit van het recht op gezondheid bij de onderhandelingen van handelsakkoorden tussen de Europese Unie en ontwikkelingslanden (5-950)      
  Voorstel van de dames Marleen Temmerman, Olga Zrihen, Vanessa Matz, Sabine de Bethune en Freya Piryns
5-950/1
p. 1-6 5-950/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de algemene maatschappelijke aanvaarding en gelijkschakeling van holebi's (5-42)      
  Voorstel van de dames Martine Taelman en Freya Piryns en de heer Guy Swennen
5-42/1
p. 1-11 5-42/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van het fibromyalgiesyndroom en een betere alomvattende behandeling van de fibromyalgiepatiënten (Complexe aandoening gekenmerkt door onder andere chronische spier- en botpijn) (4-1695)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi en Freya Piryns
4-1695/1
p. 1-11 4-1695/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de executies van minderjarigen in Iran (4-842)      
  Voorstel van de dames Margriet Hermans en Els Schelfhout, de heer François Roelants du Vivier en de dames Olga Zrihen, Marleen Temmerman en Freya Piryns
4-842/1
p. 1-4 4-842/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de invoering van de meestbegunstigingsclausule ten voordele van de Europese vrouw (Gelijkheid van mannen en vrouwen - Opdragen aan het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen een overzicht te maken van de Belgische wet- en regelgeving betreffende het statuut van de vrouw en van de concrete verwezenlijkingen ervan - Europees Instituut voor gendergelijkheid : studie die ertoe strekt een analyse te maken van de meest vrouwvriendelijke wet- en regelgeving van de lidstaten - Opneming in het Verdrag van Lissabon van een meestbegunstigingsclausule ten voordele van de Europese vrouw, zodat een eenvormig statuut kan zorgen voor harmonisering van de rechten van de vrouw op het hoogste niveau) (4-1753)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi en Freya Piryns
4-1753/1
p. 1-7 4-1753/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de invoering van de meestbegunstigingsclausule ten voordele van de Europese vrouw (Gelijkheid van mannen en vrouwen - Opdragen aan het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen een overzicht te maken van de Belgische wet- en regelgeving betreffende het statuut van de vrouw en van de concrete verwezenlijkingen ervan - Europees Instituut voor gendergelijkheid : studie die ertoe strekt een analyse te maken van de meest vrouwvriendelijke wet- en regelgeving van de lidstaten - Opneming in het Verdrag van Lissabon van een meestbegunstigingsclausule ten voordele van de Europese vrouw, zodat een eenvormig statuut kan zorgen voor harmonisering van de rechten van de vrouw op het hoogste niveau) (5-137)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi en Freya Piryns
5-137/1
p. 1-7 5-137/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de invoering van genderanalyse als onderdeel van de identificatie en erkenning van beroepsziekten (5-2103)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi, Freya Piryns en Cécile Thibaut
5-2103/1
p. 1-11 5-2103/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de kwijtschelding van de schulden van de landen uit het Zuiden (4-253)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant en Freya Piryns en de heer Josy Dubié
4-253/1
p. 1-4 4-253/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de onderhandelingen over een handels- en investeringsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika (5-2275)      
  Voorstel van de heer Benoit Hellings en mevrouw Freya Piryns
5-2275/1
p. 1-14 5-2275/1 p. 1-14 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de oprichting van een interparlementair begeleidings- en adviesorgaan voor het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (5-775)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Freya Piryns, op de tekst aangenomen door de commissie
5-775/3
p. 1-2 5-775/3 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
5-12
p. 32-43 5-12 p. 32-43 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de overeenkomsten tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) en diverse Staten inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen (Opname van dwingende sociale bedingen en milieubedingen - Heronderhandeling van de overeenkomsten) (4-260)      
  Voorstel van de heren Josy Dubié en José Daras en de dames Vera Dua, Isabelle Durant en Freya Piryns
4-260/1
p. 1-3 4-260/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de overeenkomsten tussen de Europese Unie en de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) en diverse Staten inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen (Evaluatie van de bestaande overeenkomsten - Eerbiediging van de sociale en milieunormen - Beter evenwicht tussen de belangen van de staten en de burgers en de belangen van de investeerders) (5-1808)      
  Voorstel van de heer Jacky Morael en mevrouw Freya Piryns
5-1808/1
p. 1-12 5-1808/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de politieke situatie in Tunesië na de revolutie en de val van het regime van Ben Ali (5-721)      
  Bespreking
5-15
p. 40-47 5-15 p. 40-47 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de ratificatie van de Handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak - ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement - Vrijheidsbeknottende bepalingen - Intellectuele eigendomsrechten - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer) (5-1820)      
  Voorstel van de heren Jacky Morael en Marcel Cheron en de dames Freya Piryns, Claudia Niessen, Mieke Vogels, Zakia Khattabi en Cécile Thibaut
5-1820/1
p. 1-11 5-1820/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de reclame en labeling over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van personenauto's (4-756)      
  Voorstel van de heer Bart Martens en mevrouw Freya Piryns
4-756/1
p. 1-6 4-756/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie in Birma (4-327)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns, Vera Dua, Isabelle Durant en Carine Russo en de heer Josy Dubié
4-327/1
p. 1-3 4-327/1 p. 1-3 (PDF)
  Bespreking
4-7
p. 10-20 4-7 p. 10-20 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de strijd tegen islamofobie (5-1980)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Ahmed Laaouej en Richard Miller en de dames Fauzaya Talhaoui, Freya Piryns en Zakia Khattabi
5-1980/1
p. 1-9 5-1980/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toestand van de gevangenen in Guantánamo (Op gang brengen van een gemeenschappelijk initiatief om de VS-regering te vragen het detentiecentrum te sluiten en te handelen volgens het internationale recht wat betreft de behandeling van de gevangenen - Wrede en onterende behandeling - Foltering - Rechten van de mens en rechtsstaat - Delegatie van het Europees Parlement - Terrorismebestrijding) (4-261)      
  Voorstel van de heren Josy Dubié en José Daras en de dames Vera Dua en Freya Piryns
4-261/1
p. 1-5 4-261/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het Israëlisch-Palestijns conflict (4-1119)      
  Voorstel van de heren Josy Dubié en José Daras en de dames Vera Dua, Isabelle Durant, Freya Piryns en Carine Russo
4-1119/1
p. 1-9 4-1119/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het Overlegcomité (Bekendmaking van de agenda's en de beslissingen van het Overlegcomité en van de Interministeriële Conferenties - Informatie-uitwisseling over de werking van het Overlegcomité) (4-256)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant, Vera Dua en Freya Piryns en de heren Marcel Cheron en Josy Dubié
4-256/1
p. 1-7 4-256/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het factureren van telefoondiensten en het informeren van de verbruikers (4-248)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant, Vera Dua en Freya Piryns en de heer Josy Dubié
4-248/1
p. 1-3 4-248/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het herstel van de door de ramp in Bhopal veroorzaakte schade (Lozing van giftig afval door het bedrijf Union Carbide in Indië, 1984 - Wegwerken van de besmetting - Aansprakelijkheid van Dow Chemical Company en uitsluiting van overheidsopdrachten) (4-252)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant, Vera Dua en Freya Piryns en de heer Josy Dubié
4-252/1
p. 1-3 4-252/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het negatieve effect op het hiv-/aidsbeleid in Afrika van de recente pauselijke uitspraken (4-1259)      
  Voorstel van de dames Marleen Temmerman, Christine Defraigne, Olga Zrihen en Freya Piryns en de heren Patrik Vankrunkelsven en Josy Dubié
4-1259/1
p. 1-4 4-1259/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het uitsluiten van culturele producten uit het toekomstige Partnerschap inzake handel en investeringen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika (5-2043)      
  Voorstel van de heren Benoit Hellings en Marcel Cheron en de dames Freya Piryns en Zakia Khattabi
5-2043/1
p. 1-6 5-2043/1 p. 1-6 (PDF)
  Bespreking
5-107
p. 8-13 5-107 p. 8-13 (PDF)
  5-107
p. 39-52 5-107 p. 39-52 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het voorstel voor een besluit van de Europese Raad tot sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake het gebruik en de doorgifte van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) aan het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid (5-1534)      
  Voorstel van de dames Claudia Niessen en Freya Piryns
5-1534/1
p. 1-6 5-1534/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende tienerzwangerschappen in ontwikkelingslanden (4-228)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Anne Delvaux, Isabelle Durant, Christine Defraigne, Marleen Temmerman, Nele Lijnen en Freya Piryns
4-228/1
p. 1-9 4-228/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de strijd tegen dagelijks geweld tegen kinderen in ontwikkelingslanden (4-1537)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Olga Zrihen, Marleen Temmerman, Freya Piryns en Lieve Van Ermen en de heren Philippe Fontaine, Bart Tommelein, Jean-Paul Procureur en Benoit Hellings
4-1537/1
p. 1-11 4-1537/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de tussentijdse stand van zaken van het tiende Europees Ontwikkelingsfonds (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de opmaak van het elfde Europees Ontwikkelingsfonds) (Ontwikkelingssamenwerking met de ACS-landen) (5-927)      
  Amendementen nrs 7 tot 11 van de dames Marleen Temmerman en Freya Piryns
5-927/3
p. 5-6 5-927/3 p. 5-6 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de erkenning van de Palestijnse Staat in september 2011 (5-1109)      
  Bespreking
5-30
p. 41-51 5-30 p. 41-51 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de overeenkomsten inzake het gebruik van persoonsgegevens van passagiers - PNR-Overeenkomsten (5-1834)      
  Voorstel van de dames Claudia Niessen en Freya Piryns
5-1834/1
p. 1-8 5-1834/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot een blijvende structurele financiering voor de palliatieve dagcentra (4-1546)      
  Voorstel van de dames Lieve Van Ermen, Marleen Temmerman en Freya Piryns en de heren Patrik Vankrunkelsven, Louis Ide en Geert Lambert
4-1546/1
p. 1-3 4-1546/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op het wereldwijd strafbaar en vervolgbaar stellen van misdrijven tegen het werelderfgoed (Ratificatie van het Eerste Protocol van 1999 bij de Verdragen van Genève van 1949 en het Tweede Protocol van 1999 bij het Verdrag van Den Haag van 1954) (5-955)      
  Voorstel van de heren Patrick De Groote, Karl Vanlouwe, Armand De Decker, Bert Anciaux, Rik Daems et Jacky Morael en de dames Sabine de Bethune en Freya Piryns
5-955/1
p. 1-7 5-955/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie om België aan te zetten tot een verbod op de verkoop en het gebruik van technische instrumenten om kinderen en jongeren te verjagen (o.a. de Mosquito) (4-642)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns, Nahima Lanjri en Isabelle Durant en de heren Jean-Jacques De Gucht en Geert Lambert
4-642/1
p. 1-2 4-642/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie om de diensten, de bevoegdheden en de medewerkers van de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van de Coperfin-hervorming op het grondgebied van de Duitstalige Gemeenschap te houden (en taalwetgeving) (5-1456)      
  Voorstel van de dames Claudia Niessen en Freya Piryns en de heer Louis Siquet
5-1456/1
p. 1-3 5-1456/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie om de politieke stabiliteit, de democratie en de eerbiediging van de mensenrechten in Birma te waarborgen (4-353)      
  Bespreking
4-7
p. 10-20 4-7 p. 10-20 (PDF)
Voorstel van resolutie om de vreedzame evolutie van de politieke situatie en de inachtneming van de mensenrechten in Birma te steunen (4-323)      
  Bespreking
4-7
p. 10-20 4-7 p. 10-20 (PDF)
Voorstel van resolutie om een Comité D op te richten dat toezicht houdt op de verschillende plaatsen in België waar mensen van hun vrijheid zijn beroofd (Gevangenissen - Gesloten centra voor minderjarigen - Patiënten gehospitaliseerd zonder hun toestemming - Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen en commissies van toezicht - Jaarlijks verslag aan het Parlement) (5-2002)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi en Freya Piryns
5-2002/1
p. 1-5 5-2002/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie om in de debatten over het Groenboek over de toekomst van de pensioenen rekening te houden met genderaspecten in ons pensioenstelsel en om in het Witboek over de toekomst van de pensioenen concrete voorstellen op te nemen om de ongelijkheid van mannen en vrouwen in ons pensioenstelsel te verhelpen (5-1276)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi, Freya Piryns, Mieke Vogels, Claudia Niessen en Cécile Thibaut en de heer Jacky Morael
5-1276/1
p. 1-5 5-1276/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie om in de debatten over het Groenboek over de toekomst van de pensioenen rekening te houden met genderaspecten in ons pensioenstelsel en om in het Witboek over de toekomst van de pensioenen concrete voorstellen op te nemen om de ongelijkheid van mannen en vrouwen in ons pensioenstelsel te verhelpen (5-128)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi en Freya Piryns
5-128/1
p. 1-5 5-128/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie over de erkenning van de Yogyakarta-principes inzake de toepassing van de mensenrechten met betrekking tot de seksuele geaarheid en de genderidentiteit (5-1389)      
  Voorstel van de dames Cécile Thibaut en Freya Piryns
5-1389/1
p. 1-4 5-1389/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie over de humanitaire situatie in Syrië en zijn buurlanden (Humanitaire hulp voor de Syrische en Palestijnse vluchtelingen) (5-1986)      
  Voorstel van de dames Dalila Douifi, Fauzaya Talhaoui, Marie Arena, Dominique Tilmans, Vanessa Matz en Freya Piryns en de heren Bert Anciaux, Johan Verstreken en Benoit Hellings
5-1986/1
p. 1-6 5-1986/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie over de instelling van een Europees onderhandelingskader voor de lidstaten die betrokken partij zijn bij de herstructurering van multinationale ondernemingen (5-1854)      
  Voorstel van de heer Jacky Morael en mevrouw Freya Piryns
5-1854/1
p. 1-8 5-1854/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie over de opvang van de niet-begeleide minderjarige vreemdeling (5-1828)      
  Voorstel van de dames Fatma Pehlivan, Caroline Désir, Zakia Khattabi, Freya Piryns en Dalila Douifi en de heren Dirk Claes en Bert Anciaux
5-1828/1
p. 1-11 5-1828/1 p. 1-11 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van de dames Cécile Thibaut en Freya Piryns
5-1828/2
p. 1-2 5-1828/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie over de situatie in Birma (4-343)      
  Bespreking
4-7
p. 10-20 4-7 p. 10-20 (PDF)
Voorstel van resolutie over een verbetering van de dienstenchequeregeling, wat de kaliteit en de duurzaamheid van de werkgelegenheid betreft (en de financiering ervan) (5-1317)      
  Voorstel van de dames Cécile Thibaut en Freya Piryns en de heer Jacky Morael
5-1317/1
p. 1-21 5-1317/1 p. 1-21 (PDF)
Voorstel van resolutie over het instellen op Europees niveau van sociale en milieurechten via een herziening van het douanewetboek (Verhoging van de douanerechten en belastingen op de import van extracommunautaire goederen uit landen die geen rekening houden met de fundamentele sociale en milieunormen of die hun munt op een kunstmatig laag niveau houden) (5-1807)      
  Voorstel van de heren Jacky Morael en Marcel Cheron en de dames Freya Piryns, Zakia Khattabi, Mieke Volgels, Cécile Thibaut en Claudia Niessen
5-1807/1
p. 1-8 5-1807/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie over het mandaat van België binnen het Europees Stabiliteitsmechanisme (In aanmerking nemen van eisen in verband met werkgelegenheid, sociale bescherming, degelijk onderwijs, volksgezondheid, milieubescherming, ...) (5-1612)      
  Voorstel van de heer Jacky Morael en de dames Freya Piryns, Zakia Khattabi en Cécile Thibaut
5-1612/1
p. 1-5 5-1612/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie over het waarborgen van beleidscoherentie voor ontwikkeling (Duurzame ontwikkeling - Ontwikkelingssamenwerking) (5-2111)      
  Voorstel van de heer Benoit Hellings en de dames Freya Piryns en Zakia Khattabi
5-2111/1
p. 1-9 5-2111/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie strekkende om de verantwoordelijkheid van de Belgische overheid te erkennen voor de Jodenvervolging in België (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie strekkende om de verantwoordelijkheid van de Belgische Staat te erkennen voor de Jodenvervolging in België tijdens de Tweede Wereldoorlog) (5-1370)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Jacques Brotchi, Jacky Morael en Bart Tommelein en de dames Sabine de Bethune, Marleen Temmerman en Freya Piryns
5-1370/1
p. 1-6 5-1370/1 p. 1-6 (PDF)
  Bespreking
5-89
p. 38-54 5-89 p. 38-54 (PDF)
Voorstel van resolutie ter versterking van de positie van de vrouw en haar rechten in Afghanistan (5-135)      
  Amendement nr 7 van mevrouw Freya Piryns
5-135/4
p. 3 5-135/4 p. 3 (PDF)
Voorstel van resolutie ter versterking van de strijd tegen de handel in hormonen bij de veeteelt, de doping voor menselijk gebruik alsook de illegale medicatie (5-575)      
  Voorstel van de heren Bart Tommelein, Louis Ide, François Bellot, Wouter Beke, Bert Anciaux en Francis Delpérée en van de dames Fabienne Winckel en Freya Piryns
5-575/1
p. 1-18 5-575/1 p. 1-18 (PDF)
Voorstel van resolutie tot bevordering en ondersteuning van de effectieve uitvoering van het Action Plan Istanbul, met het oog op een grotere rol in de samenleving voor de vrouwen in de Euromediterrane zone (5-138)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi en Freya Piryns
5-138/1
p. 1-5 5-138/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie tot erkenning van de Palestijnse Staat door België (5-999)      
  Bespreking
5-30
p. 41-51 5-30 p. 41-51 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van een ambitieus, duurzaam en veilig verkeersbeleid dat streeft naar nul verkeersdoden (5-1593)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Cécile Thibaut
5-1593/1
p. 1-8 5-1593/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie tot naleving van de persvrijheid in Turkije (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie tot naleving van de persvrijheid in Turkije, alsook in de andere kandidaat-lidstaten van de Europese Unie, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (VRJM), Montenegro, Bosnië-Herzegovina en Servië) (5-1492)      
  Voorstel van de heren Jacky Morael, Richard Miller, Bert Anciaux en Karl Vanlouwe en mevrouw Freya Piryns
5-1492/1
p. 1-4 5-1492/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 14 tot 19 van de heer Jacky Morael en mevrouw Freya Piryns
5-1492/2
p. 4-6 5-1492/2 p. 4-6 (PDF)
  Bespreking
5-89
p. 54-64 5-89 p. 54-64 (PDF)
Voorstel van resolutie waarin wordt gevraagd de eerbiediging van het privéleven en de integriteit van de overheidsinfrastructuur te waarborgen in het licht van de opnames die Google Inc. maakt voor zijn "Street View"-dienst (5-1101)      
  Voorstel van de dames Claudia Niessen en Freya Piryns
5-1101/1
p. 1-7 5-1101/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (5-2854)      
  (Artikel 7bis betreffende duurzame ontwikkeling - Artikel 10 om de niet-Belgen in staat te stellen toegang te krijgen tot betrekkingen in overheidsdienst - Titel II om een nieuw artikel in te voegen dat de personen met een handicap het genot van de rechten en vrijheden moet waarborgen - Artikel 23 om in de Grondwet het recht van de burgers in te schrijven om toegang te hebben tot essentiële goederen en diensten zoals water, sociale diensten en gezondheidsdiensten, diensten voor inschakeling in het arbeidsproces, sociale huisvesting, onderwijs, openbaar vervoer, postdiensten, afvalbeheer, en tevens het recht op voeding - Artikel 28 om het recht om een zaak aanhangig te maken bij een ombudsman of een onafhankelijke bemiddelaar in te schrijven - Artikel 57 om het verzoekschriftenrecht te moderniseren en uit te breiden - Artikel 63 om een enkele federale kieskring over het hele grondgebied tot stand te brengen - Artikel 61 om de leeftijd van de kiezers te verlagen van achttien tot zestien jaar - Artikelen 109, 110 en 113 om een aantal aspecten van de koninklijke functie, zoals de bekrachtiging van wetten, het genaderecht en de adellijke titels, te moderniseren - Artikel 135bis om de bevoegdheid van het Brussels Hoofstedelijke Gewest inzake tweetalig onderwijs te bekrachtigen - Artikel 151, §2 om het aan te passen aan de hervorming van de Senaat - Artikel 151, §3 om een algemeen debat te kunnen voeren over de bevoegdheid van de Hoge Raad voor de Justitie - Artikel 151, §4 en 5 om het aan te passen aan de hervorming van de gerechtelijke arrondissementen - Artikel 151, §6 om een evaluatie van de korpschefs van de zittende magistratuur mogelijk te maken - Artikel 156 over de begrenzing van de rechtsgebieden van de gerechtelijke arrondissementen - Artikel 167 om het Parlement te laten beslissen over het inzetten van de krijgsmacht in het raam van het handhaven of het herstellen van de vrede, alsook om het Parlement in staat te stellen om zijn voorafgaand akkoord te geven telkens de krijgsmacht wordt ingezet)
   Voorstel van de heren Marcel Cheron, Benoit Hellings en Jacky Morael en de dames Freya Piryns, Zakia Khattabi, Mieke Vogels en Cécile Thibaut
5-2854/1
p. 1-5 5-2854/1 p. 1-5 (PDF)
Weigering van een mondelinge vraag die over een individueel geval gaat - Protest - Statuut van een aantal asielzoekers      
  5-23
p. 28 5-23 p. 28 (PDF)
Werking van de Senaat : protest van de oppositie      
  4-40
p. 6-13 4-40 p. 6-13 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de hervorming van de Belgische spoorwegen (Hervorming van de NMBS-groep - Tweeledige structuur : spoorwegonderneming en infrastructuurbeheerder) (5-2202)      
  Algemene bespreking
5-113
p. 18-25 5-113 p. 18-25 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel ("Vlinderakkoord" - Opdeling van de zetel over alle 54 gemeenten die momenteel het gerechtelijk arrondissement Brussel vormen - De splitsing van het parket van Brussel in twee parketten, waarvan het ene bevoegd is in het administratief arrondissement van Brussel-Hoofdstad en het andere in dat van Halle-Vilvoorde - De aanpassing van een aantal regels van de wet betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken - Zie ook doc. 5-1675) (5-1674)      
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Mahoux, Bart Laeremans, Peter Van Rompuy, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Bart Tommelein en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-73
p. 41-51 5-73 p. 41-51 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie (Omzetting van de richtlijnen 2009/136/EG en 2009/140/EG - Wijziging van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector, van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij en van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming - Versterking van de rol van regulator van het BIPT - Versterking van de consumentenbescherming - Verlenging, opzegging en duurtijd van contracten - Fiche met tarieven - Waarschuwing boven een bepaald verbruiksplafond - Aanmoediging van innovatie en investeringen - Berekening van de sociale tarieven - Modernisering van de universele dienstverlening - Beheer van het radiospectrum - "Bel me niet"-register - Beheer van de schaarse hulpbronnen) (5-1677)      
  Amendement nr 14 van mevrouw Freya Piryns
5-1677/2
p. 10-11 5-1677/2 p. 10-11 (PDF)
Wetsontwerp houdende goedkeuring van de wijzigingen van de Overeenkomst tot oprichting van het Multilaterale Agentschap voor Investeringsgaranties, en van de Bijlagen, opgemaakt te Seoul op 11 november 1985, bij resolutie nr. 86 van 30 juli 2010 van de Raad van Gouverneurs van het Multilaterale Agentschap voor Investeringsgaranties met het oog op het moderniseren van het mandaat van het Multilaterale Agentschap voor Investeringsgaranties (5-1060)      
  Stemming en stemverklaring van mevrouw Freya Piryns
5-30
p. 52 5-30 p. 52 (PDF)
  5-30
p. 58 5-30 p. 58 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Economische Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Cariforum-staten, anderzijds, en de Slotakte, gedaan te Bridgetown, Barbados, op 15 oktober 2008 (Antigua en Barbuda, Gemenebest van de Bahama's, Barbados, Belize, Gemenebest Dominica, Dominicaanse Republiek, Grenada, Republiek Guyana, Republiek Haïti, Jamaica, Saint Christopher en Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent en de Grenadines, Republiek Suriname en Republiek Trinidad en Tobago) (5-1496)      
  Algemene bespreking
5-70
p. 28-30 5-70 p. 28-30 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en de Macedoonse Regering betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen (Overnameovereenkomst) en met het Uitvoeringsprotocol, gedaan te Voorburg op 30 mei 2006 (4-780)      
  Stemming en stemverklaring van mevrouw Freya Piryns
4-37
p. 44-45 4-37 p. 44-45 (PDF)
  4-37
p. 62 4-37 p. 62 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden (de Benelux-Staten) en de Republiek Kosovo betreffende de terug- en overname van onregelmatig binnengekomen en/of verblijvende personen (Terug- en Overnameovereenkomst), en met het Uitvoeringsprotocol, gedaan te Brussel op 12 mei 2011 (5-2144)      
  Algemene bespreking
5-113
p. 12-14 5-113 p. 12-14 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Besluit van de Europese Raad van 25 maart 2011 tot wijziging van artikel 136 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met betrekking tot een stabiliteitsmechanisme voor de lidstaten die de euro als munt hebben (Mechanisme om de stabiliteit van de eurozone te waarborgen - Stringente voorwaarden voor de verlening van financiële steun) (5-1536)      
  Algemene bespreking
5-59
p. 37-41 5-59 p. 37-41 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM), ondertekend te Brussel op 2 februari 2012 (Stabiliteitssteun onder stringente voorwaarden voor het economische beleid, ten gunste van ESM-leden die worden bedreigd door ernstige financieringsproblemen, indien zulks onontbeerlijk is voor de financiële stabiliteit van de eurozone in haar geheel) (5-1598)      
  Stemming en stemverklaring van mevrouw Freya Piryns
5-62
p. 50-51 5-62 p. 50-51 (PDF)
  5-62
p. 53 5-62 p. 53 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met de Slotakte, gedaan te Lissabon op 13 december 2007 (4-568)      
  Algemene bespreking
4-19
p. 5-61 4-19 p. 5-61 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit (Crisis van het financiële stelsel en beurscrash - Verduidelijking van wettelijke bepalingen en versterking van het arsenaal van middelen waarover de autoriteiten beschikken om maatregelen te nemen ter vrijwaring van het vertrouwen in het financiële stelsel - Delegatie van bevoegdheid aan de Koning om maatregelen te nemen ter vrijwaring van het financiële stelsel bij plotse financiële crisis of ernstige dreiging van een systeemrisico - Staatswaarborg aan de Nationale Bank voor kredieten verleend in het kader van haar bijdrage aan de financiële stabiliteit - Verstrekken van noodliquiditeiten door de Nationale Bank - Wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank - Interpretatie van artikel 7 van gezegde wet van 22 februari 1998 en van de artikelen 7 en 15 van de wet van 25 oktober 1919 betreffende het in pand geven van de handelszaak, het disconto en het in pand geven van de factuur) (4-963)      
  Amendementen nrs 7 tot 10 van de heer José Daras en mevrouw Freya Piryns, ingediend in plenaire vergadering
4-963/2
p. 4-5 4-963/2 p. 4-5 (PDF)
  Algemene bespreking
4-43
p. 4-31 4-43 p. 4-31 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
4-43
p. 31-36 4-43 p. 31-36 (PDF)
Wetsontwerp met betrekking tot de certificatie van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector (5-2220)      
  Algemene bespreking
5-114
p. 35-39 5-114 p. 35-39 (PDF)
Wetsontwerp tot instelling van het "una via"-principe in de vervolging van overtredingen van de fiscale wetgeving en tot verhoging van de fiscale penale boetes (Overleg tussen de fiscale administratie en het openbaar ministerie om de aanpak van fiscale fraude te coördineren - Verhoging van de fiscale penale boetes - Opdecimes op fiscale boetes - Wijziging van het WIB 1992, van het BTW-Wetboek, van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, van het Wetboek der Successierechten, van het Wetboek Diverse Rechten en Taksen en van het Strafwetboek) (5-1592)      
  Algemene bespreking
5-68
p. 37-43 5-68 p. 37-43 (PDF)
Wetsontwerp tot omzetting van richtlijn 2009/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 tot wijziging van richtlijn 98/26/EG betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en Richtlijn 2002/47/EG betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten wat gekoppelde systemen en kredietvorderingen betreft (Verbetering van de instrumenten ter beheersing van de instabiliteit en de turbulenties op de financiële markten - Verbetering van de Finaliteitsrichtlijn door de uitbreiding van de bescherming tot nachtelijke afwikkeling en tot gekoppelde systemen en van de richtlijn financiële zekerheid door het opnemen van kredietvorderingen in de groep van activa waarvoor financiëlezekerheidsovereenkomsten kunnen worden gesloten) (5-1218)      
  Algemene bespreking
5-32
p. 5-35 5-32 p. 5-35 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 (Opheffing van bepalingen met het oog op de omzetting van richtlijn 2009/81/EG - Verduidelijkingen en aanvullingen van sommige machtigingen aan de Koning om de implementatie van Europeesrechtelijke normen te vergemakkelijken - Aanpassingen van terminologische aard) (5-1152)      
  Stemming en stemverklaring van mevrouw Freya Piryns
5-31
p. 48 5-31 p. 48 (PDF)
  5-31
p. 58 5-31 p. 58 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen in verzekeringsaangelegenheden (Omzetting richtlijn 2004/113/EG van de Raad) (4-477)      
  Amendement nr 6 van mevrouw Freya Piryns en de heer Bart Martens, ingediend na de goedkeuring van het verslag
4-477/3
p. 2 4-477/3 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 7 tot 198 van de heren Geert Lambert, Bart Martens, Guy Swennen en André Van Nieuwkerke en de dames Freya Piryns, Myriam Vanlerberghe en Marleen Temmerman, ingediend na de goedkeuring van het verslag
4-477/3
p. 3 4-477/3 p. 3 (PDF)
  Algemene bespreking
4-9
p. 14-43 4-9 p. 14-43 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
4-9
p. 74-94 4-9 p. 74-94 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (Omzetting richtlijn 2008/115/EG - Snellere behandeling en aparte beroepsprocedure voor asielaanvragen van onderdanen uit een veilig land van herkomst - Snellere rechtspleging voor sommige rechtsmiddelen die door de Raad van Vreemdelingenbetwistingen worden behandeld - Verwijdering van het grondgebied van veroordeelden - Zie ook Doc S. 5-1363) (5-1364)      
  Amendement nr 1 van de dames Claudia Niessen en Freya Piryns
5-1364/2
p. 1-3 5-1364/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 november 2010 betreffende de deelneming van de Belgische Staat in de "European Financial Stability Facility" en het verlenen van de Staatswaarborg aan de door deze vennootschap uitgegeven financiële instrumenten (Verhoging van de steuncapaciteit aan de lidstaten van de eurozone in moeilijkheden tot 440 miljard euro) (5-1219)      
  Algemene bespreking
5-32
p. 5-35 5-32 p. 5-35 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en tot wijziging van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, teneinde te garanderen dat vrouwen zitting hebben in de raad van bestuur van de autonome overheidsbedrijven, de genoteerde vennootschappen en de Nationale Loterij (5-1097)      
  Algemene bespreking
5-28
p. 35-50 5-28 p. 35-50 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van mevrouw Freya Piryns
5-28
p. 76 5-28 p. 76 (PDF)
  5-28
p. 84 5-28 p. 84 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt en de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus ten gevolge van de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel ("Vlinderakkoord" - Aanpassing van de wetgeving inzake de politie ten gevolge van de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel - Zie ook doc. 5-1674) (5-1675)      
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Mahoux, Bart Laeremans, Peter Van Rompuy, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Bart Tommelein en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-73
p. 41-51 5-73 p. 41-51 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade (Gemeentelijke administratieve sancties - Leeftijd van 14 jaar - Zie ook doc. 5-2129) (5-2130)      
  Algemene bespreking
5-108
p. 55-67 5-108 p. 55-67 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst (Onderscheid tussen verzekeringsovereenkomsten gesloten binnen een beroepsrelatie en verzekeringsovereenkomsten gesloten buiten het kader van een beroepsrelatie - Een meer efficiënte taakverdeling in het kader van de procedures die dienen te worden gevolgd voor de aanpassing van de technische grondslagen van de niet beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomsten - De inwerkingtreding van de bepalingen van het hoofdstuk inzake de individuele ziekteverzekeringsovereenkomsten) (4-1235)      
  Stemming en stemverklaringen van de dames Lieve Van Ermen, Freya Piryns en Myriam Vanlerberghe en de heren José Daras en Louis Ide
4-78
p. 54-56 4-78 p. 54-56 (PDF)
  4-78
p. 73-74 4-78 p. 73-74 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de kandidaatstelling van een federaal parlementslid of regeringslid bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee (Parlementsleden die zich kandidaat stellen bij verkiezingen voor een andere parlementaire assemblee en verkozen worden verklaard, kunnen alleen het mandaat opnemen waarvoor zij het laatst verkozen werden - Wijziging Kieswetboek) (5-864)      
  Algemene bespreking
5-66
p. 6-28 5-66 p. 6-28 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de kandidaatstelling van een lid van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap bij de verkiezing voor het Federale Parlement (Parlementsleden die zich kandidaat stellen bij verkiezingen voor een andere parlementaire assemblee en verkozen worden verklaard, kunnen alleen het mandaat opnemen waarvoor zij het laatst verkozen werden - Wijziging wet 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap) (5-875)      
  Algemene bespreking
5-66
p. 6-28 5-66 p. 6-28 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de noodoproepen (Tot stand brengen van een meertalig antwoordsysteem) (4-410)      
  Amendement nr 6 van de dames Zakia Khattabi en Freya Piryns
4-410/2
p. 4-5 4-410/2 p. 4-5 (PDF)
Wetsvoorstel ertoe strekkende sommige sociale minima op te trekken en de rechten in de sociale zekerheid te individualiseren (Verhoging leefloon voor alleenstaanden tot armoedegrens - Gelijkschakeling van de status van samenwonende met die van alleenstaande) (5-589)      
  Voorstel van de dames Cécile Thibaut en Freya Piryns
5-589/1
p. 1-19 5-589/1 p. 1-19 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de versterking van de inspraak van de kiezer door te voorzien in de beëindiging van rechtswege van het mandaat van lid van het Europees Parlement bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee (5-430)      
  Algemene bespreking
5-66
p. 6-28 5-66 p. 6-28 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de versterking van de inspraak van de kiezer door te voorzien in de beëindiging van rechtswege van het mandaat van lid van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee (5-431)      
  Algemene bespreking
5-66
p. 6-28 5-66 p. 6-28 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de versterking van de inspraak van de kiezer door te voorzien in de beëindiging van rechtswege van het mandaat van volksvertegenwoordiger, rechtstreeks gekozen senator, of gecoöpteerd senator bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee (5-429)      
  Algemene bespreking
5-66
p. 6-28 5-66 p. 6-28 (PDF)
Wetsvoorstel houdende institutionele maatregelen (Gewestvorming - Wijziging organieke wet 8 juli 1976 betreffende de OCMW's : terbeschikkingstelling van gerechtigden op maatschappelijke integratie voor een sociale economie-initiatief ; erkenning van de projecten door de gewesten - Regionalisering van het Participatiefonds : Federaal Dienstencentrum - Regionalisering van het bepalen van de snelheidsbeperkingen op de wegen, van de bevoegdheid tot het opleggen en uitvoeren van administratieve sancties voor bepaalde overtredingen van de Wegcode, van de reglementering inzake verkeerstekens en aanvullende reglementen op de wegen, van het toezicht op de technische voorschriften voor voertuigen, van de bevoegdheid inzake maximaal toegelaten massa's, ladingverzekering en rij- en rusttijden, alsook van de organisatie en erkenning van examencentra - Opheffing van het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten en overheveling van zijn middelen naar de gemeenschappen - Beliris-fonds : investeringen inzake openbaar vervoer in het Brussels Gewest) (Zie ook doc. 4-602) (4-604)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Philippe Monfils, Paul Wille, Philippe Moureaux, Johan Vande Lanotte, Francis Delpérée en Marcel Cheron en mevrouw Freya Piryns
4-604/1
p. 1-12 4-604/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel houdende maatregelen om de gezondheidszorg toegankelijker te maken (Vereenvoudigde en automatische toekenning van de verhoogde tegemoetkoming voor personen met een laag inkomen - Omnio) (4-1702)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi en Freya Piryns
4-1702/1
p. 1-9 4-1702/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie ("Vlinderakkoord" - De Commissie valt onder de Kamer - Opstellen van een deontologische code die de Kamer zal goedkeuren - Regels inzake belangenconflicten, inzonderheid bij overheidsopdrachten, en regels om elke tussenkomst te vermijden die individuele gevallen ten onrechte bevoordeelt - De commissie zal haar bevoegdheid uitoefenen ten aanzien van de openbare mandatarissen [daarin inbegrepen de federale parlementsleden en ministers alsook de bestuursmandatarissen en de beheerders en bestuurders van de overheidsbedrijven en instellingen van openbaar nut die van de Federale Staat afhangen]) (5-2245)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns, Christine Defraigne en Martine Taelman en de heren Philippe Mahoux, Dirk Claes, Bert Anciaux, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-2245/1
p. 1-17 5-2245/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel houdende verscheidene wijzigingen van het Kieswetboek en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van het Europese Parlement en tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel houdende verscheidene wijzigingen van het Kieswetboek en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van het Europese Parlement, tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken en tot wijziging van de wet van 3 juli 1971 tot indeling van de leden van de wetgevende kamers in taalgroepen en houdende diverse bepalingen betreffende de cultuurraden voor de Nederlandse cultuurgemeenschap en voor de Franse cultuurgemeenschap) ("Vlinderakkoord" - Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde - Verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers - Zes randgemeenten - Europese verkiezingen - Zie ook doc. 5-1561 en 5-1562) (5-1560)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Marcel Cheron en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1560/1
p. 1-24 5-1560/1 p. 1-24 (PDF)
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
  5-65
p. 7-13 5-65 p. 7-13 (PDF)
  5-65
p. 13-19 5-65 p. 13-19 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Danny Pieters, Bart Laeremans, Wouter Beke, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-68
p. 48-59 5-68 p. 48-59 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 13 van de wet van 31 augustus 1939 op de Nationale Delcrederedienst (Verplichting rekening te houden met duurzame ontwikkeling en mensenrechten) (4-250)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant, Vera Dua en Freya Piryns en de heer Josy Dubié
4-250/1
p. 1-4 4-250/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie teneinde een doorverwijsplicht toe te voegen (5-1798)      
  Voorstel van de dames Marleen Temmerman, Cécile Thibaut en Freya Piryns en de heer Guy Swennen
5-1798/1
p. 1-2 5-1798/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie wat betreft de duurtijd van de wilsverklaring (5-1799)      
  Voorstel van de dames Marleen Temmerman, Cécile Thibaut en Freya Piryns en de heer Guy Swennen
5-1799/1
p. 1-2 5-1799/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Overdracht van bevoegdheden naar de Gemeenschappen en Gewesten - Communautarisering van de organisatie en de bevoegdheden met betrekking tot de strafuitvoering die worden uitgeoefend door de justitiehuizen : wijziging artikelen 196bis en 196quater Gerechtelijk Wetboek - Duitstalige Gemeenschap : onteigeningen en aankoopcomités, gezinsbijslag, gezondheidszorg en maximumfactuur, mobiliteit : wijziging wet 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap - Wijziging wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 : burgerrechtelijke gevolgen van zijn beslissingen, herstelvergoeding - Afschaffing van de functie van gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad : bevoegdheden toegewezen aan de Brusselse Agglomeratie en wijziging van diverse wetten dienaangaande [Kieswetboek, wet 26 juli 1971 houdende organisatie van de agglomeraties en de federaties van gemeenten, wet 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven, wet 5 augustus 1992 op het politieambt, wet 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, wet 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid] - Versterking veiligheidsbeleid Brussel - Overlegcomité : verankering in de wet van de rol van het comité : wijziging gewone wet 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen) (5-2233)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Dirk Claes, Bert Anciaux, Marcel Cheron en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Freya Piryns
5-2233/1
p. 1-23 5-2233/1 p. 1-23 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Overdracht van bevoegdheden naar de Gemeenschappen en Gewesten - Afschaffing van de functie van gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad : toewijzing van de bevoegdheden aan de Brusselse Agglomeratie en wijziging van wetten dienaangaande [provinciewet, wet "Belgische technische Coöperatie van 21 december 1998, wet "Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België" van 21 juli 2002] - Mobiliteit en verkeersveiligheid : administratieve en strafrechtelijke sancties, aanpassing stijvingsmechanisme van het Verkeersveiligheidsfonds ; wijziging wet 5 augustus 1992 op het politieambt en wet 6 december 2005 betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid - Ontbinding Participatiefonds : wijziging wet 28 juli 1992 houdende fiscale en financiële bepalingen - Openbaar ambt : neutralisering van sommige effecten van bepaalde wijzigingen in het administratief en geldelijk statuut van de ambtenaren van de gemeenschappen en de gewesten voor de pensioenen ten laste van de federale overheid) (5-2234)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux en Dirk Claes en de dames Martine Taelman, Freya Piryns en Christine Defraigne
5-2234/1
p. 1-22 5-2234/1 p. 1-22 (PDF)
Wetsvoorstel om dringende medische hulp te verlenen aan de in België verblijvende EU-onderdanen die geen aanspraak kunnen maken op maatschappelijke dienstverlening (EU-onderdanen en hun familie gedurende de drie maanden na hun aankomst in België en gedurende de daaropvolgende periode wanneer zij een verblijfsvergunning hebben aangevraagd om in België te werken) (5-1625)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns, Cécile Thibaut en Zakia Khattabi
5-1625/1
p. 1-3 5-1625/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om gehandicapten en de dieren die hen begeleiden, toe te laten tot alle plaatsen die openstaan voor het publiek (Blinden, slechtzienden of tetraplegiepatiënten vergezeld van geleidehonden) (4-245)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant, Vera Dua en Freya Piryns en de heer Josy Dubié
4-245/1
p. 1-4 4-245/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in de bestuursorganen van de instellingen van openbaar nut en de federale wetenschappelijke instellingen (5-234)      
  Algemene bespreking
5-28
p. 35-50 5-28 p. 35-50 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de raden van bestuur van economische overheidsbedrijven en van vennootschappen die een publiek beroep op het spaarwezen hebben gedaan (5-186)      
  Algemene bespreking
5-28
p. 35-50 5-28 p. 35-50 (PDF)
Wetsvoorstel ter versterking van de democratie en de politieke geloofwaardigheid na verkiezingen (Een politicus die zich kandidaat stelt op een lijst, moet ook effectief zijn mandaat opnemen wanneer hij verkozen wordt) (5-512)      
  Algemene bespreking
5-66
p. 6-28 5-66 p. 6-28 (PDF)
Wetsvoorstel ter voorkoming van de ontwijking van de taks op de beursverrichtingen en tot bescherming van de beleggers (5-1321)      
  Voorstel van de heer Jacky Morael en mevrouw Freya Piryns
5-1321/1
p. 1-6 5-1321/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanpassing van de inning van het auteursrecht aan de technologische ontwikkeling, terwijl de persoonlijke levenssfeer van de internetgebruikers beschermd wordt (Instellen van een "globale licentie" teneinde de rechthebbenden van de inhoud die op het internet beschikbaar is, forfaitair te financieren - Maximumprijs voor aansluiting op het internet) (4-1686)      
  Voorstel van de heer Benoit Hellings en mevrouw Freya Piryns
4-1686/1
p. 1-9 4-1686/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanpassing van de inning van het auteursrecht aan de technologische ontwikkeling, terwijl de persoonlijke levenssfeer van de internetgebruikers beschermd wordt (Instellen van een "globale licentie" teneinde de rechthebbenden van de inhoud die op het internet beschikbaar is, forfaitair te financieren - Maximumprijs voor aansluiting op het internet) (5-590)      
  Voorstel van de heer Jacky Morael en mevrouw Freya Piryns
5-590/1
p. 1-9 5-590/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de vreemdelingenwet om kinderen beter te beschermen (Uitwijzing) (5-1909)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Zakia Khattabi
5-1909/1
p. 1-5 5-1909/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, met het oog op de uitbreiding van de controlebevoegdheid van de Cel Financiële Informatieverwerking wat betreft het extremisme (5-1873)      
  Stemming en stemverklaringen van de dames Freya Piryns en Anke Van dermeersch
5-102
p. 41-42 5-102 p. 41-42 (PDF)
  5-102
p. 45 5-102 p. 45 (PDF)
Wetsvoorstel tot afschaffing van de gouden parachute en tot beheersing van de bezoldiging van de topmanagers (Torenhoge vertrekpremies - Bijkomende belasting van 30 of 100% op de vertrekvergoedingen - Bijkomende belasting op de bedrijfswinst van de vennootschap - Bezoldiging in de vorm van aandelenopties of aandelen) (4-994)      
  Voorstel van de heer Josy Dubié en mevrouw Freya Piryns
4-994/1
p. 1-5 4-994/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot bepaling van criteria en van een procedure voor de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk, en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Lange asielprocedure - Mensen die onmogelijk nog kunnen terugkeren - Zwaar gehandicapten - Sociale bindingen en/of humanitaire omstandigheden - Project waarmee een sociaal-economisch bijdrage ten behoeve van België wordt geleverd) (4-1122)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Carine Russo en de heer José Daras
4-1122/1
p. 1-17 4-1122/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot bestrijding van kiezersbedrog door het invoeren van een verbod van meervoudige kandidaatstelling bij gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement met de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers, het Vlaams Parlement, het Waals Parlement of het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement (5-434)      
  Algemene bespreking
5-66
p. 6-28 5-66 p. 6-28 (PDF)
Wetsvoorstel tot bevordering van de oprichting van werkgeversgroeperingen (Onderneming, in de rechtsvorm van een economisch samenwerkingsverband, die door andere ondernemingen wordt opgericht om de arbeidstijd van hun werknemers te kunnen delen, om achterstand bij het werk in te halen of om bepaalde specifieke behoeften op te vangen - Wijziging van de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, van het KB nr 43 van 5 juli 1991 m.b.t. vrijstelling van BTW en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers) (5-1626)      
  Voorstel van de dames Cécile Thibaut, Mieke Vogels, Zakia Khattabi en Freya Piryns en de heer Jacky Morael
5-1626/1
p. 1-16 5-1626/1 p. 1-16 (PDF)
Wetsvoorstel tot erkenning en bevordering van maatschappelijk verantwoord beleggen en tot duurzame oriëntatie van de pensioenfondsen en van het Zilverfonds (Wettelijk kader voor maatschappelijk verantwoorde beleggingsproducten - Wijziging van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen, van artikel 145/9 WIB 1992, van de wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten) (5-2102)      
  Voorstel van de dames Cécile Thibaut, Freya Piryns en Zakia Khattabi en de heer Benoit Hellings
5-2102/1
p. 1-64 5-2102/1 p. 1-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot erkenning van het gewetensbezwaar tegen de militaire bestemming van belastinggeld en tot oprichting van een vredesbelastingfonds (Personenbelasting) (4-258)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant, Vera Dua en Freya Piryns en de heren José Daras en Josy Dubié
4-258/1
p. 1-9 4-258/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een "heffing burgerluchtvaart", via een wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen (Financiering van de ontwikkelingslanden - Oprichting van het Solidariteitsfonds voor ontwikkeling - Heffing t.v.v. dit fonds) (4-254)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant, Vera Dua en Freya Piryns en de heer Josy Dubié
4-254/1
p. 1-8 4-254/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een groen spaarboekje (Aanwending door de banken van spaargeld voor duurzame doeleinden) (5-2027)      
  Voorstel van de heer Benoit Hellings en mevrouw Freya Piryns
5-2027/1
p. 1-14 5-2027/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een zogenaamde "opveringstoelage" voor zelfstandigen in moeilijkheden (Financiële steun voor zelfstandigen met economische en financiële problemen) (5-2028)      
  Voorstel van de dames Cécile Thibaut en Freya Piryns
5-2028/1
p. 1-8 5-2028/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 380quater in het Strafwetboek met betrekking tot het gebruiken van diensten van seksuele aard geleverd door een slachtoffer van mensenhandel (4-257)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant, Vera Dua en Freya Piryns en de heer Josy Dubié
4-257/1
p. 1-5 4-257/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 74/9 in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, inzake het verbod op het opsluiten van minderjarigen in gesloten centra (4-493)      
  Voorstel van de dames Carine Russo en Freya Piryns en de heer Guy Swennen
4-493/1
p. 1-8 4-493/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 74/9 in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, inzake het verbod op het opsluiten van minderjarigen in gesloten centra (5-1051)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Claudia Niessen
5-1051/1
p. 1-7 5-1051/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een koppeling werk-leefmilieu in het sociaal overleg (Beheersing van de productiekosten door de sociale partners bewuster te maken van het belang van de grondstoffenkosten - Verbetering van de duurzaamheid van de bedrijfsactiviteit) (5-1390)      
  Voorstel van de heer Jacky Morael en de dames Freya Piryns, Cécile Thibaut en Mieke Vogels
5-1390/1
p. 1-18 5-1390/1 p. 1-18 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een procedure die het mogelijk maakt de toegekende overheidssteun terug te vorderen van de begunstigde ondernemingen ingeval deze overgaan tot een sociaal ongerechtvaardigde inkrimping van de bedrijfsactiviteit (In geval van sluiting, collectief ontslag en bedrijfsoverplaatsing) (5-1482)      
  Voorstel van de heer Jacky Morael en de dames Freya Piryns, Cécile Thibaut, Mieke Vogels en Claudia Niessen
5-1482/1
p. 1-14 5-1482/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een register van de spaarverzekeringsovereenkomsten en tot vergemakkelijking van de inning van de roerende voorheffing op de spaarverzekeringsovereenkomsten die werden gesloten met in het buitenland gevestigde bankinstellingen (5-1320)      
  Voorstel van de heer Jacky Morael en mevrouw Freya Piryns
5-1320/1
p. 1-10 5-1320/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot opsplitsing van de bankactiviteiten (Onderscheid tussen depositobanken en handels- of effectenbanken - Depositobescherming) (4-1700)      
  Voorstel van de heer José Daras en Freya Piryns
4-1700/1
p. 1-10 4-1700/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot optimalisering van de taks op de beursverrichtingen (5-1319)      
  Voorstel van de heer Jacky Morael en mevrouw Freya Piryns
5-1319/1
p. 1-8 5-1319/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot opwaardering van de tegemoetkomingen voor personen met een handicap (Werkloosheidsvallen) (4-1712)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi en Freya Piryns
4-1712/1
p. 1-4 4-1712/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de instellingen buiten het ziekenhuis waar invasieve esthetische ingrepen worden uitgevoerd (5-63)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans, Marleen Temmerman, Nele Lijnen, Cécile Thibaut, Freya Piryns en Sabine de Bethune en de heren Dirk Claes, André du Bus de Warnaffe en Jacques Brotchi
5-63/1
p. 1-15 5-63/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de reclame voor cosmetische ingrepen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot instelling van een verbod op reclame voor ingrepen van medische esthetiek en tot regeling van de informatie over dergelijke ingrepen) (Plastische chirurgie) (5-61)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans, Marleen Temmerman, Nele Lijnen, Cécile Thibaut, Freya Piryns en Sabine de Bethune en de heren Dirk Claes, André du Bus de Warnaffe en Jacques Brotchi
5-61/1
p. 1-10 5-61/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de toekenning van financiële dotaties aan leden van de koninklijke familie (4-1102)      
  Voorstel van de heren Josy Dubié en José Daras en mevrouw Freya Piryns
4-1102/1
p. 1-4 4-1102/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van invasieve medische cosmetiek uit te voeren (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren) (5-62)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans, Marleen Temmerman, Nele Lijnen, Cécile Thibaut, Freya Piryns en Sabine de Bethune en de heren Dirk Claes, André du Bus de Warnaffe en Jacques Brotchi
5-62/1
p. 1-8 5-62/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot vaststelling van een objectief criterium voor de verdeling van de begroting waarmee de erediensten en de vrijzinnigheid worden gefinancierd (5-547)      
  Voorstel van de heer Jacky Morael en mevrouw Freya Piryns
5-547/1
p. 1-5 5-547/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot vervanging van artikel 115 van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, aangaande de overdracht van een deel van de voorbevallingsrust om aldus de nabevallingsrust te verlengen (5-1623)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi en Freya Piryns
5-1623/1
p. 1-4 5-1623/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot vrijstelling van voedselschenkingen van de belasting over de toegevoegde waarde (Aanvulling artikel 42 BTW-Wetboek) (5-2114)      
  Voorstel van de dames Cécile Thibaut, Freya Piryns en Zakia Khattabi en de heer Benoit Hellings
5-2114/1
p. 1-3 5-2114/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, teneinde op het moment van de aanhouding nieuwe rechten toe te kennen aan de persoon die van zijn vrijheid is benomen (Inlichten van een naaste - Onderzoek door een arts naar keuze - Bijstand van een advocaat - Proces-verbaal) (5-362)      
  Algemene bespreking
5-14
p. 4-47 5-14 p. 4-47 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-15
p. 48-51 5-15 p. 48-51 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen om de afwijking in te voeren die is toegestaan in artikel 5 van de richtlijn 2004/113/EG van de Raad (teneinde op het gebied van de verzekeringen de mannen en de vrouwen niet volstrekt gelijk te behandelen) (4-352)      
  Algemene bespreking
4-9
p. 14-43 4-9 p. 14-43 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
4-9
p. 74-94 4-9 p. 74-94 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 216bis van het Wetboek van strafvordering betreffende de minnelijke schikking in strafzaken (Verval van strafvordering mits betaling van een geldsom - Intrekking van de uitbreiding van het toepassingsgebied van de minnelijke schikking) (5-1809)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi en Freya Piryns
5-1809/1
p. 1-7 5-1809/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 47bis van het Wetboek van strafvordering (Recht op bijstand van een advocaat en op stilzwijgen bij een politieverhoor) (5-58)      
  Algemene bespreking
5-14
p. 4-47 5-14 p. 4-47 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-15
p. 48-51 5-15 p. 48-51 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders teneinde werklozen te beschermen tegen een willekeurige sanctie (Bescherming tegen een willekeurige beoordeling door de RVA van hun beschikbaarheid op de arbeidsmarkt of van hun inspanningen om werk te zoeken) (4-251)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant, Vera Dua en Freya Piryns en de heer Josy Dubié
4-251/1
p. 1-3 4-251/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, teneinde de werkloze te beschermen tegen een willekeurige sanctie (5-548)      
  Voorstel van de dames Cécile Thibaut en Freya Piryns
5-548/1
p. 1-3 5-548/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, teneinde de werkloze te beschermen tegen een willekeurige sanctie (Bescherming van werklozen tegen elke vorm van willekeur die zich kan voordoen wanneer de RVA een oordeel uitspreekt over iemands beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt of iemands inspanningen om werk te zoeken) (4-1701)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi en Freya Piryns
4-1701/1
p. 1-5 4-1701/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de algemene wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen en de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, teneinde het recht op het rustpensioen te beschermen van personeelsleden van openbare diensten die gestraft zijn met de beëindiging van hun dienstuitoefening (5-1112)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi en Freya Piryns
5-1112/1
p. 1-4 5-1112/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 216bis en 216ter van het Wetboek van strafvordering en van artikel 7 van de wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek (Uitbreiding van de minnelijke schikking in strafzaken : verval van de strafvordering voor sommige misdrijven onder bepaalde voorwaarden - Storting van een geldsom aan FOD Financiën) (5-893)      
  Amendement nr 10 van de dames Zakia Khattabi en Freya Piryns, ingediend na de goedkeuring van het verslag
5-893/5
p. 1-2 5-893/5 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 216bis en 590 van het Wetboek van strafvordering betreffende de minnelijke schikking in strafzaken (5-1844)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi en Freya Piryns
5-1844/1
p. 1-9 5-1844/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen (5-1330)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi en Freya Piryns
5-1330/1
p. 1-13 5-1330/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Brusselse leden van het Vlaams Parlement verkozen worden, wat het stemrecht voor vreemdelingen bij de gewestverkiezingen betreft (Stemrecht voor vreemdelingen al dan niet onderdaan van een EU-lidstaat voor de regionale verkiezingen) (5-1516)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi, Freya Piryns, Mieke Vogels, Cécile Thibaut en Claudia Niessen en de heren Marcel Cheron en Jacky Morael
5-1516/1
p. 1-18 5-1516/1 p. 1-18 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (1) (5-15)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
  5-65
p. 7-13 5-65 p. 7-13 (PDF)
  5-65
p. 13-19 5-65 p. 13-19 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (2) (5-16)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
  5-65
p. 7-13 5-65 p. 7-13 (PDF)
  5-65
p. 13-19 5-65 p. 13-19 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (5-1255)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
  5-65
p. 7-13 5-65 p. 7-13 (PDF)
  5-65
p. 13-19 5-65 p. 13-19 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (5-438)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
  5-65
p. 7-13 5-65 p. 7-13 (PDF)
  5-65
p. 13-19 5-65 p. 13-19 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (5-439)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
  5-65
p. 7-13 5-65 p. 7-13 (PDF)
  5-65
p. 13-19 5-65 p. 13-19 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en de poolvorming per taalgroep in de kieskring Brussel (5-1254)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
  5-65
p. 7-13 5-65 p. 7-13 (PDF)
  5-65
p. 13-19 5-65 p. 13-19 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving om de gelijkheid van kansen tussen vrouwen en mannen bij verkiezingen te bevorderen (Evenwichtige aanwezigheid op de lijsten van de kandidaatstellingen) (5-1601)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi, Freya Piryns, Claudia Niessen en Cécile Thibaut en de heren Jacky Morael en Marcel Cheron
5-1601/1
p. 1-4 5-1601/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving ter versterking van de democratie en de politieke geloofwaardigheid ("Vlinderakkoord" - Verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers, het Europese Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap - Verbod op het cumuleren van kandidaturen bij gelijktijdige verkiezingen - Het ontslag van rechtswege uit de lopende bij verkiezing verkregen mandaten als effectief lid bij een andere parlementaire assemblee - Het verbod op het cumuleren van kandidaturen, op eenzelfde lijst, van een effectieve plaats en een plaats op de lijst van de opvolgers - Wijziging van het Kieswetboek, van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement - Zie ook doc. 5-1570) (5-1571)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Philippe Moureaux, Dirk Claes, Bart Tommelein, Marcel Cheron en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1571/1
p. 1-13 5-1571/1 p. 1-13 (PDF)
  Algemene bespreking
5-66
p. 6-28 5-66 p. 6-28 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Danny Pieters, Bart Laeremans, Wouter Beke, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-68
p. 48-59 5-68 p. 48-59 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de koninklijke besluiten betreffende het gewaarborgd inkomen voor ouderen en de inkomensgarantie voor ouderen (Tijdelijk verblijf in het buitenland) (4-1667)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi en Freya Piryns
4-1667/1
p. 1-3 4-1667/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, waarbij de OCMW's bij de opvang van de asielzoekers worden betrokken (5-1318)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns, Claudia Niessen en Cécile Thibaut
5-1318/1
p. 1-4 5-1318/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 augustus 2001 tot oprichting van een Fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel en tot wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen ("Vlinderakkoord" - Verhoging dotatie Fonds ter financiering van sommige verrichte uitgaven die verbonden zijn aan de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europese Toppen te Brussel, evenals van uitgaven voor veiligheid en preventie die verbonden zijn aan de nationale en internationale hoofdstedelijke functie van Brussel - Beliris fonds - Oprichting van een begrotingsfonds Taalpremies - Zie ook doc. 5-1568) (5-1569)      
  Voorstel van de heren Philippe Moureaux, Dirk Claes, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1569/1
p. 1-7 5-1569/1 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
5-67
p. 4-46 5-67 p. 4-46 (PDF)
  5-68
p. 8-23 5-68 p. 8-23 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Danny Pieters, Bart Laeremans, Wouter Beke, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-68
p. 48-59 5-68 p. 48-59 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur wat het beroepsgeheim betreft (Bestuursdocument dat een administratieve overheid verkreeg van een externe raadsman) (5-2100)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi en Freya Piryns
5-2100/1
p. 1-3 5-2100/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (Voorkomen dat iemand met terugbetalingsmoeilijkheden in een permanente situatie van overmatige schuldenlast verzeilt : begrenzing van het maximale kostenpercentage ; vermelding van de nulstellingstermijn ; statuut van de kredietbemiddelaars ; regeling van reclame voor krediet) (5-1786)      
  Voorstel van de dames Cécile Thibaut en Freya Piryns en de heer Jacky Morael
5-1786/1
p. 1-10 5-1786/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, teneinde een verbod in te stellen op het doden van dieren omwille van hun pels (5-1514)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns, Cécile Thibaut en Mieke Vogels
5-1514/1
p. 1-3 5-1514/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en van de wet van 21 december 1998 betreffende de Belgische Technische Coöperatie en houdende een omschrijving van het begrip "eerlijke handel" (4-255)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant, Vera Dua en Freya Piryns en de heer Josy Dubié
4-255/1
p. 1-14 4-255/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (Nauwer betrekken van de slachtoffers bij de procedures tot [weder]invrijheidstelling van een veroordeelde) (5-2046)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi en Freya Piryns
5-2046/1
p. 1-7 5-2046/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat en van de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen om de toegang tot het parlementair mandaat aan te moedigen door de uitbreiding van het recht op politiek verlof en op werkloosheidsuitkeringen in geval van loopbaanonderbreking (5-1557)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi, Freya Piryns, Cécile Thibaut, Mieke Vogels en Claudia Niessen en de heren Marcel Cheron en Jacky Morael
5-1557/1
p. 1-4 5-1557/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, teneinde de verlenging van de aanhouding met vierentwintig uur mogelijk te maken (Verlenging van de politionele aanhouding - Salduzarrest) (5-679)      
  Algemene bespreking
5-14
p. 4-47 5-14 p. 4-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van het Wetboek van strafvordering, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen die van zijn vrijheid wordt beroofd rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen wiens vrijheid wordt benomen rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan) (Salduz arrest) (5-663)      
  Amendementen nrs 2, 3, 31, 35, 58 en 61 van de dames Zakia Khattabi en Freya Piryns
5-663/2
p. 1-52 5-663/2 p. 1-52 (PDF)
  Amendement nr 84 van de dames Zakia Khattabi en Freya Piryns
5-663/3
p. 8 5-663/3 p. 8 (PDF)
  Amendementen nrs 101 tot 104 van de dames Zakia Khattabi en Freya Piryns, ingediend na de goedkeuring van het verslag
5-663/6
p. 5-9 5-663/6 p. 5-9 (PDF)
  Algemene bespreking
5-14
p. 4-47 5-14 p. 4-47 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-15
p. 48-51 5-15 p. 48-51 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen en de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, wat de aanvullende indicatoren voor de bepaling van het bbp betreft (Uitwerken van een milieu-indicator en een sociale indicator) (5-1503)      
  Voorstel van de dames Cécile Thibaut, Zakia Khattabi en Freya Piryns en de heer Jacky Morael
5-1503/1
p. 1-6 5-1503/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België om een evenwichtige samenstelling van haar statutaire organen te waarborgen (Vertegenwoordiging van de vrouwen in de statutaire organen) (5-187)      
  Algemene bespreking
5-28
p. 35-50 5-28 p. 35-50 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, teneinde het financiële draagvlak van de banken te verstevigen en de verschillende bankactiviteiten van elkaar te scheiden (Strengere vereisten inzake eigen vermogen - Opsplitsing tussen de spaarbank- en de investeringsbankactiviteiten, teneinde de spaarders beter te beschermen - Stelsel van variabel eigen vermogen - Raamwerk voor de salarissen van de bedrijfsleiders - Stemrecht voor de spaarders tijdens de algemene vergaderingen - Wijziging Wetboek van vennootschappen) (5-2301)      
  Voorstel van de heren Jacky Morael en Benoit Hellings en mevrouw Freya Piryns
5-2301/1
p. 1-27 5-2301/1 p. 1-27 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen, wat betreft de bescherming van ambtenaren die melding maken van onregelmatigheden ("Klokkenluiders") (5-1491)      
  Voorstel van de heer Jacky Morael en de dames Freya Piryns, Mieke Vogels, Claudia Niessen en Cécile Thibaut
5-1491/1
p. 1-9 5-1491/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap (Overdracht van bijkomende financiële middelen naar de Duitstalige Gemeenschap) (4-603)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Philippe Monfils, Paul Wille, Philippe Moureaux, Johan Vande Lanotte, Francis Delpérée en Marcel Cheron en mevrouw Freya Piryns
4-603/1
p. 1-3 4-603/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap en van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, ter uitvoering van de artikelen 118 en 123 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Uitvoering van de toekenning van constitutieve autonomie aan het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap : verkiezing, samenstelling en werking van Parlement en Regering) (5-1755)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne en Freya Piryns en de heren Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-1755/1
p. 1-9 5-1755/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap ten gevolge van de hervorming van de Senaat ("Vlinderakkoord" - Vergoeding deelstaatsenatoren - Duitstalige Gemeenschap - Financiering) (5-1747)      
  Voorstel van de heren Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein en Dirk Claes en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1747/1
p. 1-4 5-1747/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 januari 2009 betreffende de coninuïteit van de ondernemingen, teneinde het toepassingsgebied ervan te verruimen tot de landbouwers die hun activiteit uitoefenen als natuurlijke persoon (5-2035)      
  Voorstel van de dames Cécile Thibaut en Freya Piryns
5-2035/1
p. 1-4 5-2035/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling (Interdepartementale commissie duurzame ontwikkeling - Procedure inzake duurzame-ontwikkelingseffectbeoordeling) (4-249)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant, Vera Dua en Freya Piryns en de heer Josy Dubié
4-249/1
p. 1-5 4-249/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming en tot oprichting van een Commissie voor de Regulering van Reclame (5-1624)      
  Voorstel van de dames Cécile Thibaut en Freya Piryns
5-1624/1
p. 1-10 5-1624/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de Wetgevende Kamers (Onverenigbaarheid tussen het mandaat van lid van Kamer of Senaat en een bezoldigde uitvoerende functie) (5-812)      
  Voorstel van de dames Claudia Niessen, Freya Piryns, Mieke Vogels, Zakia Khattabi en Cécile Thibaut en de heren Marcel Cheron en Jacky Morael
5-812/1
p. 1-7 5-812/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van staat, alsmede de leden en gewezen leden van de wetgevende kamers ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat) (5-1748)      
  Voorstel van de heren Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein en Dirk Claes en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1748/1
p. 1-3 5-1748/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus wat betreft de verkiezing van leden in de politieraad (5-437)      
  Stemming en stemverklaring van mevrouw Freya Piryns
5-27
p. 53 5-27 p. 53 (PDF)
  5-27
p. 59 5-27 p. 59 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, om een interpellatierecht bij de politieraad in te stellen (5-1859)      
  Voorstel van de dames Cécile Thibaut en Freya Piryns
5-1859/1
p. 1-6 5-1859/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 wat de behandeling van geschillen betreft door de algemene vergadering van de afdeling Bestuursrechtspraak, op verzoek van personen gevestigd in de randgemeenten) ("Vlinderakkoord" - Voorzien dat alle administratieve geschillen met betrekking tot de zes randgemeenten en de natuurlijke personen of rechtspersonen die er gevestigd zijn, voortaan onder de bevoegdheid van de algemene vergadering van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State vallen - Rechtscollege dat taalkundig paritair is samengesteld - Zie ook doc. 5-1564) (5-1563)      
  Voorstel van de heren Philippe Moureaux, Dirk Claes, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1563/1
p. 1-13 5-1563/1 p. 1-13 (PDF)
  Algemene bespreking
5-65
p. 25-68 5-65 p. 25-68 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Danny Pieters, Bart Laeremans, Wouter Beke, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-68
p. 48-59 5-68 p. 48-59 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, met het oog op de bekendmaking van de adviezen van de afdeling wetgeving (Via een informatienetwerk dat toegankelijk is voor het publiek) (4-247)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant, Vera Dua en Freya Piryns en de heer Josy Dubié
4-247/1
p. 1-4 4-247/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, met het oog op de bekendmaking van de adviezen van de afdeling wetgeving (via een informatienetwerk dat toegankelijk is voor het publiek) (5-1835)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Zakia Khattabi
5-1835/1
p. 1-4 5-1835/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van deel XII van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, bekrachtigd door de programmawet van 30 december 2001 (Verhelpen van discriminerende toestanden - Bekomen van een billijke inschaling - Voormalige korpsen van rijkswacht, gemeentepolitie en gerechtelijke politie - Arresten Grondwettelijk Hof) (4-1165)      
  Algemene bespreking
4-96
p. 53-55 4-96 p. 53-55 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van diverse wetten tengevolge van de hervorming van de Senaat ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Wijzigingen inzake voordrachten, benoemingen, afvaardigingen en specifieke controletaken van de Senaat : wijziging wet 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse ; wijziging wet 11 mei 2003 betreffende het onderzoek op embryo's in vitro ; wijziging wet 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming ; wijziging wet 16 maart 1803 (25 ventôse jaar XI) op het notarisambt ; wijziging wet 28 mei 2002 betreffende de euthanasie ; wijziging wet 13 augustus 1990 houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking ; wijziging wet 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het leger ; wijziging KB nr. 150 van 18 maart 1935 tot samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito- en Consignatiekas ; wijziging wet 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen - Aanpassing wet 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement om de verwijzingen naar de rechtstreekse verkiezing van de Senaat te schrappen) (5-1991)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Dirk Claes, Philippe Mahoux, Francis Delpérée en Marcel Cheron en de dames Christine Defraigne, Freya Piryns en Martine Taelman
5-1991/1
p. 1-14 5-1991/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van diverse wetten tengevolge van de hervorming van de Senaat en houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Wijziging wet 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek, ingevolge de afschaffing van het onderzoeksrecht in de Senaat - Wijziging wet 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen - Wijziging wet 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie bedoeld in artikel 82 van de Grondwet en tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State - Wijziging wet 5 mei 1999 betreffende de gevolgen van de ontbinding van de Wetgevende Kamers ten aanzien van de aanhangige wetsontwerpen en wetsvoorstellen - Wijziging van het Kieswetboek om de verwijzingen naar de rechtstreekse verkiezing van de Senaat te schrappen - Wijziging wet 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Brusselse leden van het Vlaams Parlement worden verkozen - Wijziging wet 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen - Wijziging gewone wet 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur - Wijziging wet 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming - Wijziging wet 18 december 1998 tot regeling van de gelijktijdige of kort opeenvolgende verkiezingen voor de federale Wetgevende Kamers, het Europees Parlement en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen - Wijziging wet 11 maart 2003 tot organisatie van een systeem voor het controleren van de geautomatiseerde stemming) (5-1990)      
  Voorstel van de heren Francis Delpérée, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Dirk Claes en Philippe Mahoux en de dames Martine Taelman, Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1990/1
p. 1-56 5-1990/1 p. 1-56 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat het invoeren van een collectieve procedure betreft (Class action) (5-1493)      
  Voorstel van de heer Jacky Morael en de dames Freya Piryns, Zakia Khattabi en Claudia Niessen
5-1493/1
p. 1-34 5-1493/1 p. 1-34 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek ten gevolge van de hervorming van de Senaat ("Vlinderakkoord" - Aanwijzing van de deelstaatsenatoren door de Gemeenschaps- en Gewestparlementen : zetelverdeling, politieke formatie, lijsten die in aanmerking worden genomen voor de zetelverdeling, verklaring van samenhang, kiesdrempel van 5%, voordracht en aanwijzing van kandidaten - Gecoöpteerde senatoren : zetelverdeling, politieke formatie, lijsten die in aanmerking worden genomen voor de zetelverdeling, systeem van de grootste rest, aanwijzing van de gecoöpteerde senatoren - Vijfjarige federale legislatuur) (5-1744)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux, Bert Anciaux en Bart Tommelein en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1744/1
p. 1-30 5-1744/1 p. 1-30 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 tot instelling van een degressieve belasting op de meerwaarden (Wijziging artikelen 90 en 171 WIB 1992 - Aftrekbare verliezen) (5-2101)      
  Voorstel van de heer Benoit Hellings en de dames Freya Piryns, Zakia Khattabi en Cécile Thibaut
5-2101/1
p. 1-9 5-2101/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de internationale fiscale fraude en de belastingparadijzen te bestrijden door middel van de instelling van zogenaamde CFC-regels (Belasting in België van in belastingparadijzen gemaakte winsten - CFC, Controlled Foreign Corporations) (5-2113)      
  Voorstel van de heer Benoit Hellings en de dames Freya Piryns, Cécile Thibaut en Zakia Khattabi
5-2113/1
p. 1-10 5-2113/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde een regeling in te stellen die een sanctie oplegt aan financiële tussenpersonen en belastingconsulenten die medeplichtig zijn aan fiscale fraude (Administratieve financiële sanctie - Strafrechtelijke financiële sanctie - Tijdelijk beroepsuitoefeningsverbod - Medeaansprakelijkheidsclausule) (5-2112)      
  Voorstel van de heer Benoit Hellings en de dames Freya Piryns, Cécile Thibaut en Zakia Khattabi
5-2112/1
p. 1-7 5-2112/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën, wat de oprichting van een nationaal register van de rechterlijke beslissingen betreft (inzake onderhoudsuitkeringen) (5-1515)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi, Mieke Vogels en Freya Piryns
5-1515/1
p. 1-5 5-1515/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis (Recht op bijstand van een advocaat - Beeld- en geluidsopname van elk verhoor - Inhoud van het proces-verbaal van het verhoor) (5-341)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi en Freya Piryns
5-341/1
p. 1-7 5-341/1 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
5-14
p. 4-47 5-14 p. 4-47 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-15
p. 48-51 5-15 p. 48-51 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis ertoe strekkende de rechten van de ondervraagde of verdachte persoon te verruimen (Bijstand van een advocaat) (4-1741)      
  Voorstel van de dames Cécile Thibaut en Freya Piryns
4-1741/1
p. 1-7 4-1741/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering teneinde de rechten van de verdediging beter te waarborgen tijdens het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek (Aanwezigheid en bijstand van een advocaat) (5-406)      
  Algemene bespreking
5-14
p. 4-47 5-14 p. 4-47 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-15
p. 48-51 5-15 p. 48-51 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (Vertegenwoordiging van vrouwen in overheidsbedrijven en genoteerde vennootschappen) (5-603)      
  Algemene bespreking
5-28
p. 35-50 5-28 p. 35-50 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het bestraffingsmechanisme van de overschrijding van de toegestane cumul van het rustpensioen met een beroepsinkomen (4-1594)      
  Stemming en stemverklaringen van de dames Lieve Van Ermen, Sabine de Bethune, Freya Piryns en Christiane Vienne en de heren Patrik Vankrunkelsven, Hugo Coveliers, Louis Ide, Bart Tommelein, Philippe Moureaux, Benoit Hellings, Philippe Mahoux, Johan Vande Lanotte, Dirk Claes, Philippe Monfils, Jean-Paul Procureur en Jurgen Ceder
4-105
p. 9-14 4-105 p. 9-14 (PDF)
  4-105
p. 19 4-105 p. 19 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, met het oog op de verbetering van het kunstenaarsstatuut (5-1489)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Cécile Thibaut
5-1489/1
p. 1-8 5-1489/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 augustus 1963 betreffende het behoud van het normale loon van de werklieden, de bedienden en de werknemers aangeworven voor de dienst op binnenschepen, voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten (Uitbreiding van het omstandigheidsverlof tot de religieuze gebeurtenissen van alle erkende erediensten) (5-2018)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi, Freya Piryns en Cécile Thibaut
5-2018/1
p. 1-3 5-2018/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende bepalingen over het recht van minderjarigen om door de rechter te worden gehoord (Echtscheidingsprocedure - Spreekrecht van kinderen - Horen van kinderen vanaf 7 jaar - Gerichte opleiding van magistraten) (5-115)      
  Algemene bespreking
5-28
p. 56-60 5-28 p. 56-60 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende kieswetten met betrekking tot de kandidaatstelling van parlements- en regeringsleden bij verkiezingen voor een andere assemblee (Parlementsleden die zich kandidaat stellen bij verkiezingen voor een andere parlementaire assemblee en verkozen worden verklaard, kunnen alleen het mandaat opnemen waarvoor zij het laatst verkozen werden - Wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement en van de wet van 19 mei 1994) (5-865)      
  Algemene bespreking
5-66
p. 6-28 5-66 p. 6-28 (PDF)
Wetsvoorstel voor een steviger financiële grondslag voor de banken (Dynamische eigen middelen) (4-1743)      
  Voorstel van de heer José Daras en mevrouw Freya Piryns
4-1743/1
p. 1-13 4-1743/1 p. 1-13 (PDF)
Zwakke weggebruikers - Fietsers - Dragen van een fluovestje - Invoeren van een verplichting (4-3785)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-3785
de erkenning van het fibromyalgiesyndroom (5-10136)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10136
de open terugkeerplaatsen (5-10135)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10135
het niet uitbetalen van de voogden voor niet begeleide minderjarige vluchtelingen (5-10443)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10443
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999