S. 5-128 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie om in de debatten over het Groenboek over de toekomst van de pensioenen rekening te houden met genderaspecten in ons pensioenstelsel en om in het Witboek over de toekomst van de pensioenen concrete voorstellen op te nemen om de ongelijkheid van mannen en vrouwen in ons pensioenstelsel te verhelpen
Zakia Khattabi    Freya Piryns   

aanvullend pensioen
gelijke behandeling van man en vrouw
gelijkheid van beloning
motie van het Parlement
gendermainstreaming
gepensioneerde
pensioenvoorwaarden
verlof om sociale redenen
pensioenregeling
vergrijzing van de bevolking

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-128/1 5-128/1 (PDF) Voorstel van resolutie 13/9/2010
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/9/2010   Indiening Doc. 5-128/1 5-128/1 (PDF)
12/10/2010   Inoverwegingneming
12/10/2010   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
12/10/2010   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd