Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6280

van Freya Piryns (Groen) d.d. 22 mei 2012

aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie

De hongerstaking van afgewezen asielzoekers aan de VUB

illegale migratie
politiek asiel
asielzoeker
hongerstaking

Chronologie

22/5/2012Verzending vraag
4/6/2012Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2178

Vraag nr. 5-6280 d.d. 22 mei 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Al 73 dagen zijn er 23 mensen zonder papieren in hongerstaking. We hebben dit soort acties eerder gezien in BelgiŽ. Het zijn vreselijke acties die ik, laat ik daar heel duidelijk over zijn, ten sterkste afkeur. Maar nog nooit is de situatie zo ernstig geweest. Er dreigen mensen, misschien vandaag nog, te sterven.

Mevrouw De Block, ik vraag u niet om al deze mensen zomaar te regulariseren, verre van. Ik ben ook voorstander van duidelijke wettelijke bepalingen, die dan ook moeten worden nageleefd. Maar op dit moment is de wetgeving niet duidelijk. Criteria voor regularisatie staan nog steeds niet verankerd in een wet, en nog steeds heeft de staatssecretaris voor Asiel en Migratie de discretionaire bevoegdheid om mensen te regulariseren of niet. Groen heeft dit al meermaals aangeklaagd, en ik herhaal opnieuw dat dit de situatie alleen maar onduidelijk maakt en mensen valse hoop kan geven. Wanneer gaat u deze problematiek eindelijk wettelijk regelen?

Mijn tweede vraag gaat specifiek over de noodsituatie aan de VUB. Gaat u deze mensen laten sterven? Is er geen enkele mogelijkheid om een traject op te starten, om te praten met deze mensen, niet noodzakelijk met als einddoel regularisatie, maar met als eerste doel het vermijden van doden?

Antwoord ontvangen op 4 juni 2012 :

Zoals u het reeds zal gelezen hebben in het Regeerakkoord, het is niet tijdens deze legislatuur dat regularisatiecriteria zullen worden opgenomen in de wet. Dit zou een verkeerd signaal geven, namelijk dat het beter is om te blijven en geen gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten en men dan uiteindelijk wel geregulariseerd zal worden.

Wat de hongerstakers aan de VUB betreft, blijf ik herhalen dat hongerstaking geen middel is om een verblijfsvergunning te bekomen in een rechtstaat. In een rechtstaat, moet de wet gevolgd worden en moeten de voorziene wettelijke procedures aangewend worden. Voor het overige, heb ik meermaals de Directeur-Generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken gevraagd de hongerstakers te bezoeken om hen tot het inzicht te brengen hun zinloze actie te stoppen. Ik heb ook hun medische situatie regelmatig laten controleren door externe geneesheren. Ik verheug me dat de hongerstakers overtuigd werden hun actie te stoppen.