Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-633

van Freya Piryns (Groen!) d.d. 3 april 2008

aan de minister van Migratie- en Asielbeleid

Asielzoekers - Gesloten centrum voor gezinnen - Oprichting

politiek asiel
illegale migratie
verblijfsrecht
buitenlandse staatsburger
verwijdering
rechten van het kind
minderjarigheid
asielzoeker

Chronologie

3/4/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008)
27/6/2008Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-365

Vraag nr. 4-633 d.d. 3 april 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De geachte minister heeft al tot twee keer toe zijn plan gelanceerd om een gesloten asielcentrum te bouwen voor gezinnen met kinderen. Het is gezien de budgettaire toestand totaal onduidelijk of dit reŽle plannen zijn of enkel losse flodders.

Nochtans wordt in het onderzoek van SumResearch, waartoe hij zelf opdracht gaf, duidelijk gesteld dat opsluiting op zich nefast is voor kinderen. De omstandighedenvan detentie kunnen daar weinig aan verhelpen.

Het is voor iedereen duidelijk dat de arrestatie door de politie, het geboeid naar de raadkamer brengen van de ouders, het wegrukken van de kinderen uit hun vertrouwde omgeving en elke vorm van opsluiting met collectief regime een erg traumatiserende ervaring is voor deze kinderen zonder papieren.

Hij minimaliseert of negeert deze traumatische ervaring volledig en stelt zelfs impliciet dat ouders hun kinderen gebruiken om onrechtmatig aanspraak te maken op verblijfspapieren.

Het ligt in de lijn van de verwachtingen dat de oprichting van een gesloten centrum voor kinderen en gezinnen er enkel toe zal leiden dat meer kinderen opgesloten zullen worden.

BelgiŽ blijft zich met dit voorstel buiten de internationale wettelijkheid zetten. De praktijk gaat namelijk in tegen het kinderrechtenverdrag.

Vandaar mijn vragen†:

Hoe concreet zijn de plannen van de geachte minister om een gesloten centrum voor kinderen en gezinnen op te richten?

Worden daar op dit moment middelen voor vrij gemaakt in de begroting van 2008?

Antwoord ontvangen op 27 juni 2008 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

Ik wil blijven investeren in de nodige capaciteit voor de gesloten centra. Er werden reeds alternatieven opgezet voor het opsluiten van gezinnen met minderjarige kinderen in gesloten centra. Sinds maart 2008 worden uitgeprocedeerde families wekelijks uitgenodigd, waarbij hen duidelijk gemaakt wordt dat hun verblijf in België niet langer mogelijk is en waarbij hun terugkeer naar het herkomstland wordt voorbereid. Deze terugkeer kan zowel op vrijwillige wijze — met ondersteuning op basis van de terugkeerprogramma's onder andere van de International Organisation for Migration (IOM) — als op gedwongen wijze georganiseerd worden. Deze procedure van meldingsplicht is één van de alternatieven voor detentie van families, zoals die in de aanbevelingen van Sum Research staan geformuleerd. Op de zesenzestig families die tot 8 mei 2008 werden uitgenodigd, hebben zich zeven families aangeboden. Het is nog te vroeg om conclusies te trekken uit deze cijfers, aangezien deze procedure nog niet voldoende gekend is. Wanneer gezinnen met kinderen toch moeten worden opgevangen in gesloten centra bijvoorbeeld, kort voor de repatriëring of bij manifeste onwil, dient dit evenwel te gebeuren voor de kortst mogelijke duur en in de best mogelijke omkadering.

Ik wil daarom investeren in specifieke opvangmogelijkheden met beperking van de bewegingsvrijheid voor gezinnen met kinderen die wachten op hun verwijdering, dus een gezins- en kindvriendelijk centrum waarvan de organisatie en de begeleiding afgestemd is op de noden van gezinnen met kinderen.

De besprekingen tussen de bevoegde diensten, namelijk de Dienst Vreemdelingenzaken en de Regie der Gebouwen zijn nog volop aan de gang.