S. 5-1677 Dossierfiche K. 53-2143

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie
Regering E. Di Rupo I  

jaarboek
prijsaanduiding
telecommunicatieregelgeving
mobiele telefoon
universele dienst
telecommunicatie
telefoon
bescherming van de consument
persoonlijke gegevens
sociaal achtergestelde groep
elektronische post
gereduceerde prijs
interconnectie van systemen
communicatietarief
internet
digitale kloof
eerbiediging van het privť-leven
verbreken van een contract
internetadres
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie
nationale uitvoeringsmaatregel
transmissienet
mobiele communicatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2143/1 Wetsontwerp 5/4/2012
K. 53-2143/2 Amendementen 9/5/2012
K. 53-2143/3 Amendementen 23/5/2012
K. 53-2143/4 Amendementen 30/5/2012
K. 53-2143/5 Amendementen 6/6/2012
K. 53-2143/6 Verslag namens de commissie 15/6/2012
K. 53-2143/7 Tekst aangenomen door de commissie 19/6/2012
K. 53-2143/8 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 20/6/2012
K. 53-2143/9 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 21/6/2012
K. 53-2143/10 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 21/6/2012
5-1677/1 5-1677/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 22/6/2012
5-1677/2 5-1677/2 (PDF) Amendementen 22/6/2012
5-1677/3 5-1677/3 (PDF) Verslag namens de commissie 26/6/2012
5-1677/4 5-1677/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 28/6/2012
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
5/4/2012   Indiening Doc. K. 53-2143/1
15/6/2012   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-2143/6
20/6/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
21/6/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 94, p. 36-79 + p. 112-116
21/6/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+93/-26/o27)
Integraal verslag nr. 94, p. 116-117
Doc. K. 53-2143/10
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
20/6/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
20/6/2012   Inschrijving op agenda
20/6/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Lieve Maes
20/6/2012   Inleidende uiteenzetting door Johan Vande Lanotte,
vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
20/6/2012   Bespreking
20/6/2012   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
22/6/2012   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
22/6/2012   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-1677/1 5-1677/1 (PDF)
22/6/2012   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
28/6/2012   Inschrijving op agenda
28/6/2012   Algemene bespreking Hand. 5-69 Hand. 5-69 (PDF)
28/6/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+37/-12/o5) Hand. 5-69 Hand. 5-69 (PDF)
Doc. 5-1677/4 5-1677/4 (PDF)
22/6/2012   Verzending naar commissie
26/6/2012   Inschrijving op agenda
26/6/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Lieve Maes
26/6/2012   Bespreking
26/6/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-1/o0)
26/6/2012   Aanneming zonder amendering
26/6/2012   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 5-1677/3 5-1677/3 (PDF)
28/6/2012   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
5/7/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/7/2012   Bekrachtiging en afkondiging
25/7/2012   Bekendmaking (40969-41014)
20/9/2012   Erratum (58216)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 21/6/2012
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 20/6/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 28/6/2012
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 26/6/2012
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 23/6/2012 15 9/7/2012
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 23/6/2012 60 19/11/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/7/2012 25/7/2012, blz 40969-41014
Errata
Op 20/9/2012, blz 58216