Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2342

van Freya Piryns (Groen!) d.d. 12 januari 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

National Strategy Reports on Social Protection and Social Inclusion - Indiening voor de periode van 2008 tot 2010 - BelgiŽ

sociale zekerheid
sociale integratie
verslag over de werkzaamheden
Europese Unie
EU-lidstaat

Chronologie

12/1/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009)
5/2/2009Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2046

Vraag nr. 4-2342 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 6 oktober 2008 verstreek de deadline waarop Lidstaten van de Europese Unie hun "National Strategy Reports on Social Protection and Social Inclusion" voor de periode 2008-2010 aan de Europese Commissie moesten bezorgen.

Heeft BelgiŽ dit gedaan ?

Antwoord ontvangen op 5 februari 2009 :

Het Belgisch nationaal strategisch rapport voor sociale bescherming en sociale insluiting 2008-2010 werd door de Federale regering goedgekeurd op de ministerraad van 3 oktober 2008, en op dezelfde dag aan de Europese Commissie bezorgd.

U kan hierbij het persbericht van de ministerraad van 3 oktober 2008 betreffende dit punt vinden.

Het rapport kan ondermeer geraadpleegd worden via de website van de Europese Commissie (http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/strategy_reports_en.htm) en de website van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid (http://socialsecurity.fgov.be/nl/nieuws_publicaties/socinc_rap/index.htm).